အစိုးရေငြေၾကးသံုးစြဲမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာေရး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆြးေႏြး

အစိုးရ၏ ေငြေၾကးသံုး စြဲမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး  အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္ က မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲကို Asia Foundation ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္ အဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ ၿပီး ႏွစ္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ခ်င္း၊ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔မွ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း ၆၀ ခန္႔ တက္ ေရာက္ေဆြးေႏြးေနသည္။

ဘ႑ာေငြသံုးစြဲမႈ ပိုမိုပြင့္ လင္းျမင္သာမႈရွိေရးအျပင္ ျပည္ သူ႔ဘ႑ာမ်ား ပိုမိုအက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်ႏိုင္ေစေရး ရည္ရြယ္က်င္း ပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲစီစဥ္သူမ်ားက ေျပာသည္။

‘‘အယူအဆ မွားေနၾကတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ (အရအသံုးေငြစာရင္း) နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြဟာ အစိုးရရဲ႕ အဓိကတာဝန္ပဲလို႔ ယူ ဆေလ့ရွိၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္တမ္းေတာ့ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ျပည္သူ႔ ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အပိုင္းမွာေရာ ဘတ္ဂ်က္ကို စိစစ္တဲ့အပိုင္းမွာပါ တက္တက္ႂကြႂကြ လုပ္ေဆာင္လို႔ ရတာ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္’’ ဟု Asia Foundation ပ႐ိုဂရမ္မန္ေန ဂ်ာ Kelsey Atwood ကေျပာ သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ ပထမေန႔တြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စု စည္းကာ ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္ မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈ မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ ႏွင့္ ပိုမိုအက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ အားလံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ မည့္ နည္းလမ္းမ်ား အျပန္အ လွန္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

‘‘ဒီပြဲေတြကို လုပ္ရတဲ့ရည္ ရြယ္ခ်က္က ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္ ေတြ လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ ပိုမို ထိေရာက္တဲ့၊ အဓိကက်တဲ့ သ တင္းအခ်က္အလက္တစ္ခုအေန နဲ႔ ရရွိၿပီး ပိုၿပီးေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာ ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ရယ္၊ ဘ႑ာ ေရး အသံုးစိတ္ေတြကို ေဘးနား က ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး တကယ္အက်ိဳး ရွိရွိ အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္တာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္  အဖြဲ႕ စီမံကိန္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးညီ ညီေအာင္က ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႔တြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စု စည္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ ရရွိလာ သည့္ ရလဒ္မ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း ဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚကာ ထပ္မံေဆြးေႏြးမည္ဟု ဆိုသည္။

အစိုးရဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ျပည္ သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပြင့္လင္းျမင္ သာေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္၊ မေကြး၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ကယားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္ နယ္တို႔မွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အ စည္းမ်ား ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲစီစဥ္သူမ်ား က ေျပာသည္။