မြန္ျပည္နယ္တြင္ တစ္ႏွစ္အတြင္း သစ္မာသားမ်ား အမ်ားဆံုးဖမ္းမိ

 မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၇ အတြင္း တရားမ၀င္ သစ္တန္ခ်ိန္ ၆၁၃ တန္ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးမိခဲ့သည့္အနက္ သစ္မာသားအမ်ားဆံုး ပါ၀င္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ ျပည္နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းသိန္းျမင့္က ေျပာသည္။

တစ္ျပည္နယ္လံုးတြင္ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီမွ ဒီဇင္ဘာအတြင္း ကြၽန္း သစ္ ၄၇ဒသမ၁၉၉၆ တန္၊ သစ္မာ ၄၉၂ဒသမ ၃၇၁၆ တန္ႏွင့္ အျခားသစ္ ၇၃ဒသမ ၉၆၇၂ တန္ခ်ိန္ ဖမ္းဆီးမိခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း ၆၁၃ ဒသမ ၅၃၈၄ တန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္သစ္ေတာ႐ုံးဖမ္းဆီးရမႈ လအလိုက္စာရင္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘ကြၽန္းသစ္၊ သစ္မာေတြဖမ္း မိရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကေန တိုက္႐ုိက္ ေလလံေပးတယ္။ တျခားသစ္ေတြကိုေတာ့ ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအ တြက္ လိုအပ္တဲ့ေနရာမွာ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ကေန တိုက္႐ိုက္ေလလံ ပစ္ေပးတယ္’’ဟု ဦးမင္းသိန္းျမင့္ က ေျပာသည္။

ယခု ဖမ္းဆီးထားသည့္ တရားမ၀င္သစ္မ်ားသည္ ေပါင္၊ မုဒံု၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ အမ်ားဆံုးဖမ္းဆီးမိၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း တရားမ၀င္သစ္သယ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ပိုင္ရွင္မ်ားကို တရားစြဲထားသည့္ တရားခံ ၁၀၀ ႏွင့္ အမႈ ၁၀၀ ရွိေၾကာင္း ျပည္နယ္သစ္ ေတာ႐ုံးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

‘‘ဒီႏွစ္ ဖမ္းဆီးမိထားတဲ့ စာရင္းအရေတာ့ သစ္မာသား အမ်ားဆံုးပါ။ မြန္ျပည္နယ္မွာ တရားမ၀င္သစ္ကားေတြ ဒီႏွစ္မွာ ပိုဖမ္းမိလာတယ္’’ဟု အထက္ပါ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္ရွိ သစ္စက္မ်ားတြင္ တရားမ၀င္သစ္မ်ားရွိ၊ မရွိတစ္လတစ္ႀကိမ္စစ္ေဆးၿပီး ဖမ္းဆီးမိသည့္ ကြၽန္း၊ ပိေတာက္သစ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းမရွိဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း)သို႔ ေပးပို႔ရေၾကာင္း ဦးမင္းသိန္းျမင့္က ဆိုထားသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၆,၀၀၀ ေအာက္ထုတ္လုပ္သည့္ သစ္စက္ ၇၀ ခု၊ အေခ်ာထုတ္လုပ္သည့္ သစ္စက္ ေလးခု၊ လွ်ာထိုးသစ္စက္ ၂၂ ခု၊ အိမ္တြင္း ပရိေဘာဂသစ္စက္ ၁၈၁ ခု၊ စုစု ေပါင္းသစ္စက္ ၂၇၇ ခုရွိသည္။

၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဖမ္းဆီးမိေသာ ကြၽန္းလံုး ၅ဒသမ ၆၉၁၆ တန္၊ ကြၽန္ခြဲသား ၁၆ဒသမ၃၅၃၉ တန္၊ သစ္မာလံုးခြဲသား ၂၉၈ဒသမ၆၂၃၇ တန္၊ အျခား သစ္လံုး ၁၇၈ဒသမ၉၅၅၄ တန္၊ အျခားခြဲသားသစ္ ၈၃ဒသမ၇၀၉၂တန္၊ စုစုေပါင္းဖမ္းဆီးမိသည့္ တရားမ၀င္သစ္ ၅၈၃ ဒသမ ၃၃၄၀ တန္ရွိသည္။