ေျမာက္ဦးအဓိက႐ုဏ္းေၾကာင့္ ဘဂၤါလီမ်ား စိစစ္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို မထိခိုက္ႏိုင္ဟုဆို

 ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ျဖစ္ ပြားခဲ့သည့္ အဓိက႐ုဏ္းေၾကာင့္ ဘဂၤါလီမ်ား စိစစ္လက္ခံေရးလုပ္ ငန္းစဥ္ကို မထိခိုက္ႏိုင္ေသာ္ လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ား ေလ်ာ့က်ရန္ ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး သည္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ကေျပာၾကားသည္။


‘‘နယ္ေျမေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ မႈမရွိရင္ လုပ္ေနတဲ့အလုပ္ေတြ ေႏွာင့္ေႏွးတာပဲေလ။ မေန႔ကျဖစ္ တဲ့ အျဖစ္အပ်က္က တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္တဲ့ သေဘာေတာ့ ရွိတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကေတာ့ဆက္လုပ္ ေနမွာပဲ’’ ဟု အထက္ပါေကာ္မတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္း ျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

အေထာက္အထားခိုင္လံု ေသာ ဘဂၤါလီမ်ား စိစစ္လက္ခံေရး ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္တြင္စတင္ မည္ျဖစ္သည္။ ရက္ပိုင္းသာလို ေတာ့သည့္အခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ဦး ၿမိဳ႕၌ျဖစ္ပြားေသာ ရခိုင္ဘုရင့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်ဆံုးျခင္း ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနား က်င္းပေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ျပႆနာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕တို႔ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ညက ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြားခဲ့ သည္။ ဘဂၤါလီမ်ား ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီကကန္႔ကြက္ထားသည္။

ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ျမန္မာအစိုးရကို ဖိအား ေပးေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေျမာက္ဦး ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ စဥ္ကို သိရွိပါက ျမန္မာအစိုးရ၏  အက်ပ္အတည္းကို နားလည္ႏိုင္ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း  ေဒါက္တာဝင္း ျမတ္ေအးကေျပာသည္။ ဘဂၤါလီ အေရးကိုသာမၾကည့္ရန္ ႏွင့္ေဒ သခံ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား အၾကား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကိန္း ေအာင္းေနေသာ ခံစားခ်က္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳကာ အစိုးရကို ဖိ အားေပးေနျခင္းသည္ အက်ိဳးမရွိ ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။