ဘ႑ာေရးႏွစ္ေျပာင္းလဲေရးကာလ ေျခာက္လအတြင္း ကုန္သြယ္မႈကန္ေဒၚလာ ၁၃ ဘီလီယံေက်ာ္ရရန္ ေမွ်ာ္မွန္း

ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေျပာင္းလဲေရးကာလေျခာက္လ ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၈ ဧၿပီမွ စက္တင္ ဘာအတြင္းစုစုေပါင္း ကုန္သြယ္ မႈပမာဏကန္ေဒၚလာ ၁၃ ဘီလီ ယံေက်ာ္ရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထား ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိ ယ၀န္ႀကီးဦးေအာင္ထူးက ေျပာ ၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္ကက်င္းပ သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန၏ ၂၀၁၈ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာ အထိ ေျခာက္လအတြက္ အမ်ိဳး သားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္း၊ ျပည္ ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံး ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတို႔ႏွင့္ပတ္ သက္၍ ရွင္းလင္းစဥ္ ၎ကထုိသုိ႔ ေျပာသည္။

အဆုိပါ ေျခာက္လအတြင္း ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၆,၇၀၅ သန္း၊ သြင္းကုန္တန္ဖုိးေဒၚလာ ၆,၉၉၅ သန္းစုစုေပါင္း ကုန္သြယ္ မႈပမာဏေဒၚလာ ၁၃ ဘီလီယံ ေက်ာ္ရရွိေရး လ်ာထားေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ ႀကီးဦးေအာင္ထူးက ေျပာၾကားသည္။

‘‘ပထမ ေျခာက္လပတ္အ တြင္း ပြင့္လင္းရာသီမဟုတ္သည့္ မုိးတြင္းကာလျဖစ္၍ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏေလ်ာ့နည္းလ်ာထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၁၈ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအတြက္စုစုေပါင္း အ သုံးစရိတ္က်ပ္သန္း၆,၅၀၀ ေက်ာ္ ေတာင္းခံထားၿပီး ရေငြက်ပ္သန္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္ မွန္းထားသည္။

၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ေျပာင္းလဲေရးကာ လေျခာက္လအတြင္း ကုန္သြယ္မႈ ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ က႑မ်ား အားလုံးကုိ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မည့္ကုန္ သြယ္မႈဥပေဒ(မူၾကမ္း)ျပ႒ာန္းႏုိင္ ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ ေရးဆိုင္ရာကုစားမႈအစီအမံမ်ား အေနျဖင့္ သြင္းကုန္ပမာဏျမင့္ တက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးမႈဥပေဒ ႏွင့္ ျပည္တြင္းကုန္စည္ထုတ္လုပ္ သူမ်ားထိခုိက္နစ္နာမႈကုိ ကာ ကြယ္ကုစားမႈဥပေဒ ျပ႒ာန္းႏုိင္ ေရးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးကဆုိသည္။

၂၀၁၇ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာ အထိေျခာက္လအတြင္း ကုန္ သြယ္္မႈပမာဏစုစုေပါင္းေဒၚလာ ၁၆ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိသည္။