ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ေမာ္ဒယ္နိမ့္ကားမ်ား နယ္ႏွင္ရန္ ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိဟု YRTA တာဝန္ရွိသူ ေျပာၾကား

 ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ေမာင္းႏွင္ေနသည့္ ေမာ္ဒယ္နိမ့္ ကားမ်ားကို နယ္ႏွင္ရန္ ေဆြးေႏြး ထားျခင္းမ်ိဳးမရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာ ပိုင္အဖြဲ႕ (YRTA) တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

၂၀၀၀ ေမာ္ဒယ္ကားမ်ား နယ္ႏွင္မည္ဆိုသည့္သတင္းသည္ ကားအေရာင္းအဝယ္ လုပ္ကိုင္သူမ်ားၾကားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ေျဖရွင္းရန္ ၂၀၀၃ေမာ္ဒယ္ကားမ်ားႏွင့္ ၂၀၀၀ ေမာ္ ဒယ္ကားမ်ားကို နယ္ပို႔မည္ဆုိ ေသာ ေကာလာဟလသတင္းမ်ား ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ လဆန္းတြင္ ထြက္ရွိခဲ့သည္။

 ယင္းကဲ့သုိ႔ သတင္းမ်ား ထြက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ေမာ္ဒယ္ နိမ့္ကားမ်ားကို ေရာင္းခ်ရန္ ဝယ္ ယူစုေဆာင္းထားသည့္ ကားဝယ္ ေရာင္းမ်ားသည္ ကားမ်ားကိုဝယ္ ရင္း ေဈးအတိုင္းေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေဈးေလွ်ာ့ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ရွိ ေၾကာင္း ကားအေရာင္းအဝယ္ လုပ္ကိုင္သူ ဦးမင္းမင္းထြန္းက ေျပာသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေဈးေလွ်ာ့ေရာင္း ခ်ျခင္းသည္ အိမ္စီးကားအသံုးျပဳ ရန္ ဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေသာ္လည္း ဝယ္ေရာင္းသမား မ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ ေပၚေနေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ၂၀၀၈ ေမာ္ ဒယ္အထိ  အရည္က်ိဳအပ္ရန္ လက္ခံေနၿပီျဖစ္၍ ယခုထြက္ေပၚ ေနသည့္ ေကာလာဟလသတင္း မွာ ေနာင္အခ်ိန္တြင္ ေပၚေပါက္ လာႏိုင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယခု သတင္းမ်ားေၾကာင့္ေမာ္ဒယ္နိမ့္ကားမ်ား အေရာင္း အဝယ္လုပ္ကိုင္ျခင္းကို ကားဝယ္ ေရာင္း အမ်ားစုက ေရွာင္လာ ေၾကာင္း KMT Auto Co.,Ltd  မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေက်ာ္ မင္းထြန္းက ေျပာသည္။