ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ဆိုင္ရာ မူဝါဒ စနစ္တက်ခ်မွတ္ေပးရန္ ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရကို တိုက္တြန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရအမ်ားဆုံး ကားအစီးေရအမ်ားဆုံးရွိေသာ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တစ္ေနရာ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး  တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္း ျခင္းဆုိင္ရာ မူဝါဒတစ္ရပ္စနစ္ တက် ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို တုိက္တြန္းထား ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္ သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးသန္းႏိုင္ဦးက ေျပာ သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း တင္ သြင္းေနသည့္ ကုန္တင္ယာဥ္ႀကီး မ်ားအပါအဝင္ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္၊ တကၠစီယာဥ္မ်ား၊ နံပါတ္အနက္ ယာဥ္ႏွင့္ လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္မ်ားကို စနစ္တက်ျပန္လည္စိစစ္ရန္ လို အပ္ေန၍ အစိုးရအဖြဲ႕ကို အထက္ ပါအတိုင္း တိုက္တြန္းျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ အကၡရာ အလိုက္ တကၠစီယာဥ္ ၂၅,၀၀၀ ေက်ာ္၊ ရာသက္ပန္တကၠစီ (AA, BB)ယာဥ္ ၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္၊ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္သံုးသိန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ပို႔/ဆက္ေကာ္မတီ၏စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘ရန္ကုန္မွာဆိုရင္ အိမ္စီး ကား၊ စီးတီးတကၠစီ၊ လံုးဝမ ေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ့ ေအေအ၊ ဘီဘီလို ကားမ်ိဳးေတြရွိတယ္။ အဲဒီလိုကားေတြကို ျပန္ၿပီး တိတိက်က်လုပ္ေပးဖို႔ ေျပာထားတယ္’’ဟု ဦးသန္းႏိုင္ဦးက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ယခင္က လိုင္စင္ခ် ေပးရာ၌ ရန္ကုန္လိုင္စင္မရပါက ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ ျပည္နယ္ စသည့္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္ နယ္လိုင္စင္မ်ားျဖင့္ ေပးခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ား ျပည့္ႏွက္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးသန္းႏိုင္ဦးက သံုးသပ္ေျပာ သည္။  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မူဝါဒ တစ္ရပ္ခ်မွတ္ၿပီးပါက အစိုးရအ ေနျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ စနစ္တက် ျဖစ္ေစမည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္ သက္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက နယ္ေျမဆင္း ကာ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ကားစာ ရင္းမ်ား ေကာက္ယူရန္ ပို႔/ဆက္ ေကာ္မတီက စီစဥ္ထားၿပီး ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ နံပါတ္အနက္ယာဥ္၊ နယ္ေက်ာ္ယာဥ္ အစီးေရမည္မွ်ရွိေၾကာင္း စာရင္းအတိအက် ထြက္လာမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

အေကာက္ခြန္၊ စီးပြားကူး သန္း၊ ကညန၊ ဆိပ္ကမ္းဌာနတစ္ ခုခ်င္းစီမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္ သြင္းခြင့္မူဝါဒကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ထုိကဲ့သို႔ မူဝါဒမ်ား ထုတ္ျပန္သျဖင့္ ေစ်းကြက္ အေျပာင္းအလဲ မၾကာခဏျဖစ္ ေပၚၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္း ေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ ကားဝယ္ယူမည့္ ျပည္သူမ်ား နစ္နာမႈရွိ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ေရာင္းဝယ္ေရးအသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးရန္မ်ိဳး ေအာင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ က်င့္သံုးေနသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒကို ၂၀၁၅ က ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ္လည္း နည္းဥပေဒ မထြက္ရွိခဲ့ေပ။

ယခု ၂၀၁၈ တြင္ ပုဂၢလိက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေျပးဆြဲေရးဥပေဒ ထြက္ရွိရန္ ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရ အဖြဲ႕က ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေရာင္းဝယ္သူ မ်ားက ေျပာသည္။