လာအိုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခရီးစဥ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ အပါအဝင္ က႑သံုးခု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လက္မွတ္ေရးထိုး

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သံုးရက္ၾကာခရီးေရာက္ရွိေနေသာ လာအိုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ယမန္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ဟိန္းထက္/အီးပီေအ)

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ လာအိုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ သံုးရက္ၾကာခရီးစဥ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ အပါအဝင္ ျမန္မာ-လာအို ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား က႑သံုးခုတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးနားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ သံုးခုကို ႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္း ေဆာင္မ်ားေရွ႕ေမွာက္၌ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး ေရာက္ရွိလာေသာ လာအိုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဇနီးကို သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ သမၼတအိမ္ေတာ္၌ ဂုဏ္ျပဳ တပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ လာအိုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ သမၼတ အိမ္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံထိပ္သီးအ စည္းအေဝးတက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ လာ အိုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၁၅ မိနစ္ၾကာ ေတြ႕ဆံုၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိးျမႇင့္ရန္၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ အာဆီယံ အဖြဲ႕အတြင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံ အျပန္အ လွန္ ေထာက္ခံကူညီေရး၊ စီးပြား ေရးႏွင့္ လူမႈေရးက႑မ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။

ထို႔ေနာက္ လာအိုဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ တစ္ နာရီေက်ာ္ၾကာ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံ ေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးက ႏွစ္ႏုိင္ငံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာ-လာအို ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရးတိုးျမႇင့္ေရး၊ ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးက႑၊ ကုန္သြယ္မႈ၊ စီးပြားေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ခရီး သြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈျမႇင့္တင္ေရး ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ထား သည္။

ထို႔အျပင္ ပို႔ေဆာင္ဆက္ သြယ္ေရးက႑၊ ပညာေရးက႑၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္က႑၊ ေဒသ တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာနယ္စပ္မ်ား တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔လည္း ေဆြး ေႏြးမႈ၌ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား နယ္စပ္ေဒသ တစ္ေလွ်ာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး က႑မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေဆြး ေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ပါရွိသည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံ နားလည္မႈစာခြၽန္ လႊာမ်ားသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကားလွ်ပ္စစ္စြမ္းအားက႑ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈစာ ခြၽန္လႊာ၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နား လည္မႈစာခြၽန္လႊာ၊ အဂတိလိုက္ စားမႈ ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ တုိက္ဖ်က္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈဆုိင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္ လႊာတုိ႔ျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္က႑ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာတြင္ လာအိုႏိုင္ငံမွ လွ်ပ္စစ္ဝယ္ယူေရးပါဝင္ၿပီး လက္ရွိ၌ ကနဦးသေဘာတူညီခ်က္ မူဝါဒကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘အခုက ကနဦးသေဘာတူ ညီခ်က္ျဖစ္တယ္။ ဒါၿပီးရင္ လွ်ပ္ စစ္ဝယ္ယူဖို႔က ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဖိတ္ၾကားၿပီး ဆက္ေဆြးေႏြးရဦးမယ္။ အမ်ားႀကီးက်န္ေသးတယ္’’ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးစိုးျမင့္က ေျပာသည္။

 ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈစာခြၽန္ လႊာတြင္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ ရာ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈ၊ ယင္းက႑အတြက္ လူ႔ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္မႈတို႔ ပါဝင္သည္။

ထို႔အျပင္ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္း အင္၊ ျဒပ္ပစၥည္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဆုိင္ရာ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၊ မ်ိဳး ႐ိုးဗီဇဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေဂဟေဗဒႏွင့္ ဇီဝနည္းပညာ၊ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ တိက်တုိင္းတာ ေသာ နည္းပညာ၊ သတင္းအခ်က္ အလက္နည္းပညာ၊ အလွအပ ေရးရာ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာက႑ မ်ား၌ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးက သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္စပ္ၿမိဳ႕အ ခ်ိဳ႕တြင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ လွ်ပ္ စစ္မီးကို ဝယ္ယူသံုးစြဲမႈရွိေသာ္ လည္း ယခုကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံအတြက္ အျခားျပည္ပ ႏုိင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံမွ လွ်ပ္စစ္မီးဝယ္ယူမႈသည္ လာအို ႏိုင္ငံက ပထမဆံုးျဖစ္လာမည္ျဖစ္ သည္။