ေရထြက္ကုန္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈ ရွစ္လအတြင္း ကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ဖိုးခန္႔ရရွိ

 ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း ျပည္ပသို႔ ေရထြက္ကုန္ ပစၥည္းတင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈမွ ကန္ေဒၚ လာသန္း ၇၀၀ ခန္႔ရရွိရန္ ေမွ်ာ္ မွန္းထားၿပီး လက္ရွိတြင္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ခန္႔ရရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထြန္း၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။

၂၀၁၇ ဧၿပီမွ ဒီဇင္ဘာအထိ ရွစ္လအတြင္း ေရထြက္ပစၥည္း ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈမွ ကန္ေဒၚလာ ၄၉၇ ဒသမ ၄၉၈ သန္းရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ယွဥ္ ရင္ေတာ့ ေရထြက္ပစၥည္းတင္ပို႔ မႈမွာ ေနာက္က်ေနပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ဒီႏွစ္ကေတာ့ မဆိုးဘူးေျပာရပါ မယ္။ ဒီႏႈန္းအတိုင္း ဆက္လက္ တင္ပို႔သြားမယ္ဆိုရင္ ေမွ်ာ္မွန္း ခ်က္အတိုင္းျပည့္မီႏုိင္မွာပါ’’ဟု ဦးထြန္း၀င္းျမင့္က ဆိုသည္။

ျပည္ပသို႔ ေရထြက္ပစၥည္း မက္ထရစ္တန္ သံုးသိန္းခုနစ္ ေသာင္းေက်ာ္တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး အမ်ား ဆံုးပို႔ကုန္သည္ ငါးျဖစ္ကာ မက္ထ ရစ္တန္ ႏွစ္သိန္းခြဲေက်ာ္ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့၍ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၇၀ ခန္႔ ၀င္ေငြ ရရွိခဲ့သည္။

ပုစြန္မက္ထရစ္တန္ တစ္ ေသာင္းေက်ာ္တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ကန္ေဒၚ လာ ၄၇ သန္းရရွိခဲ့ၿပီး အျခားေရထြက္ပစၥည္းမ်ား မက္ထရစ္တန္ တစ္သိန္းေက်ာ္တင္ပို႔ကာ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၉၀ ခန္႔၀င္ေငြရရွိခဲ့သည္။ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္တြင္းဖူလံုရန္အျပင္ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ ငါးပုစြန္ေမြးျမဴေရးဇုန္မ်ား တည္ေထာင္ရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းႀကိဳင္က ေျပာသည္။

‘‘အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြက ကိုယ့္ထက္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ေန တာသိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုထပ္သိ ရတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ သိခဲ့တာ ထက္ပိုၿပီးေတာ့ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနတဲ့ အတုိင္းအတာျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အမီလိုက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္တို႔ မ်ဳိးရင္းေတြက ေကာင္းေပမယ့္ အစာေကြၽးတဲ့ နည္းစနစ္ေတြလို အပ္ေနတယ္’’ ဟု ဦး၀င္းႀကိဳင္က ေျပာၾကားသည္။  

ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းအေနျဖင့္ ေရာင္းခ်သည့္အျပင္ ငါးအသားလံုး၊ အ သားလႊာ၊ စည္သြတ္ဘူးမ်ားကဲ့သို႔ တန္ဖိုးျမင့္ ကုန္ေခ်ာပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးထြန္း၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။