ကမၻာ႔ေရႊေဈး တက္သျဖင့္ ျပည္တြင္း ေရႊေဈး က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းခန္႔ ျမင့္တက္

ေစ်းကြက္အတြင္း ခင္းက်င္းေရာင္းခ်ေနေသာ ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ား (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

ကမၻာ့ေရႊေဈးျမင့္တက္ ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ပတ္အတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေဈး က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းခန္႔ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ေရႊလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

ကမၻာ့ေရႊေဈးသည္ တစ္ပတ္အတြင္း ကန္ေဒၚလာ ၃၀ ခန္႔ ျမင့္ တက္လာၿပီး ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္တြင္ တစ္ေအာင္စ ၁,၃၃၉ ေဒၚလာေဈးရွိေနေၾကာင္း ေအာင္သမာဓိ ေရႊဆိုင္ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးေမာ္က ေျပာသည္။

‘‘ကမၻာ့ေရႊေဈး တက္တာ တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ေရႊေဈးက တက္လာတာပါ။ အ ေရာင္းအဝယ္ကေတာ့ ေအးေန တာေပါ့’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျပည္တြင္း အေခါက္ေရႊေဈး သည္ ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္တြင္ တစ္ က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၉၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိရာမွ ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္ တြင္ က်ပ္ ၉၅၀,၀၀၀ အထိ ျမင့္ တက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကန္ေဒၚလာ ေဈးက်ေနျခင္း ေၾကာင့္ ကမၻာ့ေရႊေဈး ျမင့္တက္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းတြင္လည္း ေဒၚလာေဈးက်ေၾကာင္း တိတ္စိန္ေရႊဆုိင္ပိုင္ရွင္ ဦးေဇာ္ေအာင္ က ေျပာသည္။

‘‘ေရႊေဈးက အတက္ၾကမ္း ရင္ အေရာင္းအဝယ္ ေႏွးသြား တယ္။ အေရာင္းအဝယ္မေကာင္း ေတာ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခုလိုမ်ိဳး အ တက္အက်မ်ားတာ ေဈးကြက္မွာ ခဏခဏျဖစ္ေတာ့ သိပ္စိုးရိမ္ စရာမရွိပါဘူး’’ဟု ၎က ဆက္ ေျပာသည္။

ျပည္တြင္း ေငြလဲႏႈန္းတြင္ ေဒၚလာေဈး က်ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေဈး ယခုႏႈန္းသာ တက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊဝယ္ ေရာင္းလုပ္သူ ကိုမင္းမင္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၇ စက္တင္ဘာတြင္ ျပည္တြင္း၌ အေခါက္ေရႊတစ္ က်ပ္သား က်ပ္ ၉၆၀,၀၀၀ အထိ ျမင့္တက္ၿပီး ေဈးျပန္က်ခဲ့ရာမွ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီအတြင္း က်ပ္ ၉၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။