အမ်ိဳးသားညီလာခံ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေနရာတြင္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းအျဖစ္ မၾကာမီအေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

ျပည္တြင္းကုမၸဏီတစ္ခုကလည္း အဆိုပါေျမေနရာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရွင္းလင္း
ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ Shin Saw Pu Withakar Co., Ltd တာဝန္ရွိသူမ်ားက ၎တို႔၏ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းျပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − Phyo Min Thein Facebook)

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရန္ အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပခဲ့သည့္ အေဆာက္ အအံုႏွင့္ေျမဧရိယာကို ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအျဖစ္ မၾကာမီ  အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ႏွင့္ ကိုရီးယားအစိုးရပိုင္ LH (Korea Land and Housing Corporation) ေကာ္ပိုေရးရွင္းကို ၂၀၁၇ ဇြန္လ ၁၆ ရက္က ကိုရီး ယားႏိုင္ငံ ဂ်ယ္ဂ်ဴးကြၽန္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။

ဧက ၆၀၀ ေက်ာ္ရွိ ေျမဧရိ ယာတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ မည့္ စီမံကိန္းမ်ား၌ စက္မႈလုပ္ ငန္းဧရိယာ၊ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးစင္တာ၊ သင္တန္းေက်ာင္း၊ အိမ္ရာႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား စသည္တို႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္ လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ ႀကီးဦးေက်ာ္လင္းက ယမန္ႏွစ္ဇြန္ လက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကား သည္။

‘‘လုပ္တာက လုပ္ေတာ့ မယ္။ ဘယ္ေန႔လဲဆိုတာ မေျပာ ႏိုင္ေသးတာ။ ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ သ ေဘာတူ လက္မွတ္ေတာ့ထိုးၿပီး သြားၿပီ’’ ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦး ေဇာ္မင္းသိမ္းက ေျပာသည္။

အျခားသတင္းတစ္ရပ္တြင္ အဆိုပါစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Shin Saw Pu Withakar Co.,Ltd (ရွင္ေစာပုဝိသာခါ ကုမၸဏီ) တာ ဝန္ရွိသူမ်ားက အဆိုပါေျမေနရာ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ စီမံကိန္း မ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ထံ လာေရာက္ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါ ကုမၸဏီကို ျပည္ တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ ဦးက ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ ေဆာင္ ရြက္ၿပီး ၂၀၁၆ မတ္လတြင္ ကုမၸဏီလိုင္စင္ရရွိထားေၾကာင္း ရင္းႏီွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကား မႈ ဦးစီးဌာနစာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳး ေရး ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ႏိုင္က ‘‘ကိုရီး ယားကုမၸဏီဘက္က တြက္တာ ခ်က္တာလုပ္ေနပါတယ္။ အစိုးရ ခ်င္းလုပ္တဲ့ စီမံကိန္းပါ။ ျပည္ တြင္းက ကုမၸဏီေတြ မပါပါဘူး’’ ဟု ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း သည္ ၂၀၁၃ ျမန္မာ-ကိုရီးယား စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ေရးေကာ္မတီ သေဘာတူညီခ်က္ ၏ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ေၾကာင္း ကိုရီးယား LH ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ဆိုထားသည္။ အဆိုပါေကာ္မတီ ၏ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ ငံၾကား ကုန္သြယ္မႈပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္ရန္၊ ကိုရီးယား ကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ေစရန္ႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ား တိုးျမႇင့္ရန္ ပါဝင္သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲရန္ အမ်ိဳးသားညီ လာခံကို ေညာင္ႏွစ္ပင္တြင္ ၁၉၉၃ က စတင္ျပဳလုပ္ၿပီး ယင္းအခ်ိန္ က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ၁၅ ဒသမ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္း သာ တက္ေရာက္ႏိုင္ကာ အားလံုး ပါဝင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ ျဖစ္ေျမာက္သည္အထိ ေစာင့္ ဆိုင္းမည္ဆိုကာ ၁၉၉၆ ႏွစ္ဦးတြင္ ညီလာခံရပ္နားခဲ့သည္။

More in News Section