လိမ္လည္မႈျဖစ္ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ဆန္ေစ်းကြက္ ေငြေခ်ေသာပံုစံေျပာင္းလဲ

ဆန္ေလာက၌ ေငြေၾကးအ႐ႈပ္အရွင္း ထပ္မံျဖစ္ႏိုင္၍ ေရာင္းမွား၊ ၀ယ္မွားမျဖစ္ေရး သတိျပဳၾကရန္ တာ၀န္ရွိသူ အႀကံျပဳ

လပိုင္းအတြင္း က်ပ္ရွစ္ ဘီလီယံခန္႔ လိမ္လည္မႈျဖစ္ၿပီး ေနာက္ ရန္ကုန္ဆန္ေစ်းကြက္ တြင္ လက္ငင္းေငြေခ်သည့္ စနစ္ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးလာေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ ဆန္ကုန္စည္ဒုိင္ အတြင္းေရးမွဴးဦးသန္းဦးက ေျပာ သည္။

ယခင္က နယ္ကုန္သည္မ်ား သည္ ရန္ကုန္မွဆန္ကုန္သည္သို႔ ဆန္ေရာင္းခ်ရာတြင္ အေႂကြး စနစ္ျဖင့္ ဂိုေဒါင္သို႔ ဆန္ခ်ေပးၿပီး တစ္လခန္႔မွ ေငြရရွိသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိတြင္ နယ္ မွလာေသာ ဆန္ကားမ်ားပစၥည္း ခ်ၿပီးမ ေငြခ်က္ခ်င္း ရွင္းေပးရသည့္စနစ္ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ လာေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘စနစ္ကေတာ့ ေျပာင္းလာ ၿပီ။ ဒါဘယ္ေလာက္ေရရွည္ခံမ လဲဆိုတာကိုေတာ့ မေျပာႏုိင္ေသး ဘူး’’ဟု ဦးသန္းဦးက ဆုိသည္။

ျမန္မာ့ဆန္ေလာကတြင္ လပိုင္းအတြင္း က်ပ္သန္းေသာင္းခ်ီသည့္ လိမ္လည္မႈ ႏွစ္ခုေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္တြင္ ဆန္ေရာင္း၀ယ္မႈပုံစံ ေျပာင္းလဲလာသကဲ့သို႔ ရန္ကုန္သို႔နယ္စုံမွ ဆန္အ၀င္လည္း ေလ်ာ့က်လာေၾကာင္း၊ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္ဆန္ကုန္စည္ဒုိင္သို႔ တစ္ရက္လွ်င္ ဆန္အိတ္ေရ ငါးေသာင္းခန္႔၀င္ေသာ္လည္း ဇန္န၀ါရီ ဒုတိယပတ္အတြင္း တစ္ရက္လွ်င္ ဆန္အိတ္ေရ တစ္ေသာင္းခဲြခန္႔သာ ၀င္ေတာ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ပတင္ပို႔မည့္ ကုန္သည္မ်ားသည္ နယ္မ်ားသုိ႔ ဆင္း၍ ဆန္၀ယ္ယူရျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ဆန္ေစ်းကြက္က နယ္သို႔ ေျပာင္းေနၿပီဟု ဦးသန္းဦးက ဆုိ သည္။

ထုိ႔အျပင္ ဆန္ေလာကတြင္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ လိမ္လည္မႈ ႀကီးက ေငြေၾကးပမာဏမ်ားျခင္း ေၾကာင့္ ပမာဏအနည္းငယ္ေသာ ေငြေၾကးအ႐ႈပ္အရွင္းမ်ားလည္း ထပ္မံျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု ျမန္မာ ႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ တဲြဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးလူေမာ္ျမင့္ ေမာင္က ေျပာသည္။

အလားတူ ျမန္မာ့ဆန္ေလာ ကတြင္ ေငြေၾကးအ႐ႈပ္အရွင္းမ်ား ထပ္မံျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု ဆန္ ကုန္သည္အခ်ဳိ႕ကလည္း ၎တို႔ ၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ား တြင္ ေရးသားမႈအခ်ဳိ႕ရွိေနသည္။

လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ ကုန္ စည္ဒုိင္သို႔ အသိေပးတုိင္ၾကား သည့္ ေငြေၾကး အ႐ႈပ္အရွင္းျပႆနာမ်ား မရွိေသးေသာ္လည္း ေငြပမာဏ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္း ေအာက္ အ႐ႈပ္အရွင္း ျဖစ္လာ မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ကုန္စည္ ဒုိင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းဦးက ေျပာသည္။

 နယ္ကုန္သည္၊ ရန္ကုန္ ကုန္သည္ႏွင့္ ျပည္ပတင္ပို႔သူမ်ား အၾကား ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ထားရွိေသာ္ လည္း ေရာင္းသူႏွင့္၀ယ္သူ အ ၾကား သီးျခားလုပ္ကိုင္ေနမႈမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုန္စည္ဒုိင္မ်ား အသင္းအဖဲြ႕မ်ားက  မသိရဘဲ ျပႆနာျဖစ္မွ သိရသည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ကုန္စည္ဒုိင္အေနျဖင့္ မည္ သူမည္၀ါ ေငြေၾကးအ႐ႈပ္အရွင္း ျဖစ္သည္ကို ေျပာႏုိုင္ျခင္းမရွိေသာ္ လည္း ျပႆနာျဖစ္ႏုိင္ေျခကို ႀကိဳ တင္ သတိေပးမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ဦးသန္းဦးက ဆုိသည္။

 ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆန္ေရာင္းခ် သည့္ ကုန္သည္မ်ား အေနျဖင့္ အလိမ္မခံရေစရန္ ေရာင္းခ်မည့္ ကုန္သည္၏ ဆန္လုပ္ငန္း လုပ္ ကုိင္လာသည့္ သက္တမ္းအေျခ အေန၊ ခုိင္မာမႈတို႔ကုိ ေလ့လာၿပီး မွ ေရာင္းခ်သင့္ေၾကာင္း ဘုရင့္ ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းဦးက အႀကံျပဳသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေစ်းကြက္ေပါက္ ေစ်းထက္ပုိေပးၿပီး ၀ယ္ယူမႈမ်ား ကုိ ဆန္ကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္ သတိထားၿပီးေရာင္းခ်ရန္၎ကအႀကံျပဳသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ ပို႔မႈတန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၆ သန္းေက်ာ္ ရွိေနခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ ဆန္ ေစ်းႏႈန္းက ျပည္တြင္းေစ်းထက္ ေလ်ာ့နည္းသျဖင့္ ကုန္သည္မ်ား အၾကား ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ က်ပ္တည္းၿပီး လိမ္လည္မႈမ်ားျဖစ္ရ ေၾကာင္း ဆန္ကုန္သည္အသိုင္း အ၀ိုင္းက သုံးသပ္သည္။

ဘုရင့္ေနာင္ဆန္ေစ်းကြက္ တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္က ျပည္ပသုိ႔ ဆန္တင္ပုိ႔ေနသည့္ ASO ကုမၸဏီ ပုိင္ရွင္ဦးေအာင္ေဆြဦးက အျခား ကုန္သည္မ်ားအား က်ပ္ ၅ ဒသမ ၃ ဘီလီယံေက်ာ္ေပးေခ်ျခင္းမရွိဘဲ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ အျပင္ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလ ကုန္ပုိင္းကလည္း ဘုရင့္ေနာင္ ဆန္ေစ်းကြက္တြင္ က်ပ္ ၂ ဒသမ ၄ ဘီလီယံေက်ာ္ လိမ္လည္မႈျဖစ္ ပြားခဲ့သည္။