ကခ်င္သံုးပါတီ ေပါင္းစည္း

ကခ်င္ပါတီေပါင္းစည္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္က ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ က်င္းပစဥ္ (ဓာတ္ပံု − Kachin News Group FB)

ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီ သုံးခုသည္ ပါတီတစ္ခုတည္းအ ျဖစ္ ေပါင္းစည္းရန္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကုိ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္း ကခ်င္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

 ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ညိႇႏႈိင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ (KPCC)တြင္ ပါ၀င္ သည့္ ကခ်င္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (KDP)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရ စီပါတီ(KSDP)၊ ကခ်င္အမ်ိဳး သားကြန္ဂရက္ပါတီ (KNC)ႏွင့္ ေလာ္ေ၀ၚအမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီ ၫြတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ပါတီ (LNUDP)တို႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရာ ပါတီသုံးခုသည္ ေပါင္းစည္းေရး သေဘာတူညီခဲ့သည္။


‘‘ေလးပါတီထဲမွာ ေလာ္ေ၀ၚ ပါတီကေတာ့ ေပါင္းစည္းေရးထဲမွာ မပါ၀င္ႏုိင္ေသးဘူး။ ဒါ ေၾကာင့္ ကခ်င္ပါတီသုံးပါတီေပါ့။ KDP၊ KSDP၊ KNC သုံးပါတီက ေပါင္းစည္းဖုိ႔ ဆႏၵျပဳၿပီး နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာကုိ လက္မွတ္ထုိးျခင္းျဖစ္ပါတယ္’’ဟု KDP ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခမ္းက ေျပာသည္။

လာမည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ တတိ ယပတ္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ လူမ်ိဳးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘာသာ ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ျမစ္ႀကီး နားၿမိဳ႕သုိ႔ေခၚယူၿပီး ပါတီေပါင္း စည္းေရးသေဘာထားမ်ား တင္ျပ ကာ ပါတီသစ္အမည္၊ အမွတ္တံ ဆိပ္ႏွင့္အလံမ်ား သတ္မွတ္ႏုိင္ ေရး ျပဳလုပ္မည္ဟု ေပါင္းစည္း ေရးတြင္ပါ၀င္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကဆုိသည္။

‘‘ျပည္သူလူထုက ဒီေလာက္ ေတာင္းဆုိေနတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေပါင္းရမွာေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္မုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားၿပီးေပါင္းရမွာေပါ့။ အဲဒီမွာ ဘယ္သူမဆုိ ပါတီစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲနည္းနည္းပါးပါး ေတာ့ရွိတာေပါ့။ ဒါေတြအားလုံး စြန္႔လႊတ္ရမွာ။ စြန္႔လႊတ္ၿပီးေတာ့ ပါတီတစ္ခုတည္းျဖစ္ေရးကုိ ဦး တည္ေနတ့ဲအေနအထား။ ဒါျဖစ္လာမွာပါ’’ ဟု KSDP ဥကၠ႒ေဒါက္တာမနာမ္တူးဂ်ာက ေျပာ ၾကားသည္။

ပါတီေပါင္းစည္းၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ၿပိဳကြဲသည့္အေနအထား မ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ ရြက္မည္ဟု ေပါင္းစည္းေရးတြင္ ပါ၀င္သည့္ ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆိုသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကခ်င္ လူမ်ိဳးစုပါတီခုနစ္ခုခန္႔ရွိသည့္အ နက္ ပါတီသုံးခုစတင္ေပါင္းစည္း ရန္ သေဘာတူႏိုင္ခဲ့ၿပီး က်န္ပါတီ မ်ား ပါ၀င္လာေရးအတြက္ ႀကိဳး ပမ္းမည္ဟု ေဒါက္တာမနာမ္တူး ဂ်ာက ဆုိသည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေနရာအမ်ားဆုံးအႏုိင္ရရွိၿပီး က ခ်င္ပါတီမ်ားအနက္ KSDP က သာ ေလးေနရာအႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္လည္း မြန္ ပါတီႏွစ္ခု ေပါင္းစည္းေရး တိုင္း ရင္းသားေဒသခံမ်ားက ဆႏၵရွိ ေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ မေပၚေသးေပ။

More in News Section