ေႂကြးက်န္မေပးသျဖင့္ နန္းၿမိဳင္ဟိုတယ္ကို ၁၅ ရက္အတြင္း လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းထြက္ခြာရန္ ဝန္ႀကီးဌာနစာေပးပို႔

 ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ နန္းၿမိဳင္ဟိုတယ္ကို ၁၅ ရက္အတြင္း လုပ္ငန္းပိိတ္သိမ္း၍ ထြက္ခြာရမည္ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ႏို႔တစ္စာ ေပးပို႔ခဲ့ ေၾကာင္း ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ TheNational Trading ကုမၸဏီလီမိ တက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦး ေဌးေအာင္က ေျပာသည္။


ငွားရမ္းခေႂကြးက်န္မ်ားေပး သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရ အိမ္ဥပစာတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရဘဲ ေနထိုင္ေနသည္ဟု ယူဆ ကာ ၁၉၉၅ အစိုးရအိမ္ဥပစာ (ႏွင္ ထုတ္ျခင္း) အက္ဥပေဒအရ ေန ထိုင္သူကို ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္ကစ ၍ ၁၅ ရက္အတြင္း ထြက္ခြာရမည္ဟု ဝန္ႀကီးဌာနက ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္စြဲျဖင့္ ဆင့္ဆုိျခင္းျဖစ္သည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ နန္းၿမိဳင္ဟိုတယ္ကို အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ငွားရမ္းခဲ့ရာ The National Trading ကုမၸဏီလီမိတက္က ၎တုိ႔အဆုိျပဳတင္ ျပသည့္ေဈးျဖင့္ပင္ ငွားရမ္းခြင့္ရရွိ ၿပီး ဟိုတယ္ငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၃ တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ ဆိုခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ကုမၸဏီသည္ လစဥ္ငွားရမ္းခမ်ားကို ၂၀၁၄ ဇူလိုင္က စတင္၍ ပံုမွန္ေပးသြင္းျခင္းမရွိ သျဖင့္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ပင္ ငွားရမ္းခေႂကြးက်န္မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အဆုိပါေႂကြးက်န္မ်ားကို ေက်လည္စြာ ေပးဆပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိ သည့္အျပင္ ငွားရမ္းခကိုသာ ျပန္ လည္သံုးသပ္စိစစ္ေပးရန္ တစိုက္ မတ္မတ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာန က ၂၀၁၇ ဇြန္လတြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

တင္ဒါအဆိုျပဳစဥ္က ကုမၸဏီဘက္က တစ္ႏွစ္ငွားရမ္းခက်ပ္ သိန္း ၆,၀၀၀ ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီဘက္က က်ပ္သိန္း ၁,၂၀၀ျဖင့္ ညႇိႏိႈင္းရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။

‘‘ေႂကြးက်န္မေပးတာ အဓိ ကပါ။ အခုလိုလုပ္တာလည္း ဝန္ ႀကီးဌာနရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ ပညာရွင္နဲ႔ တိုင္ပင္လုပ္တာပါ’’ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ ႀကီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနက ဟိုတယ္လုပ္ ငန္းကို ရပ္ဆုိင္းကာ ျပန္အပ္ႏွံရန္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ငွားရမ္းခကို ျပန္လည္သတ္မွတ္ရန္ ေတာင္း ဆိုမႈကိုလည္း လိုက္ေလ်ာျခင္းမရွိ ေၾကာင္း ဦးေဌးေအာင္က ေျပာ သည္။

‘‘ႏွစ္ေယာက္ညႇိႏိႈင္းလို႔မရ ရင္ တရား႐ံုးရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ယူရမယ္ဆုိတဲ့အဆင့္ကိုေက်ာ္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနက အႏုိင္က်င့္တာပါ။ တစ္ႏွစ္စာလခကို ျပန္လည္စိစစ္ ေပးဖို႔ ေတာင္းဆုိထားတာပါ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

သတ္မွတ္ရက္အတြင္း မ ထြက္ခြာပါက လက္ရွိေနထိုင္သူ မ်ားအားလံုးသည္ အႏိုင္အထက္ ျပဳမႈျဖင့္ အိမ္ဥပစာမွ ဖယ္ရွားခံရ မည္ဟု ဝန္ႀကီးဌာန၏ ႏို႔တစ္စာ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

သို႔ေသာ္ ဦးေဌးေအာင္က ဖယ္ရွားေပးမည္မဟုတ္ဘဲ ဝန္ ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းမည္ ဟု ေျပာသည္။

ဟုိတယ္ခရီး၀န္ႀကီးဌာန ပုိင္ဆုိင္သည့္ နန္းၿမိဳင္ဟုိတယ္ႏွင့္ ၿခံ၀င္းကုိ The National Trading က ၂၀၁၃ ကတည္းကငွားရမ္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ တြင္ငွားရမ္းခႏွင့္ ဒဏ္ေၾကး က်ပ္သန္း၆၀၀ခန္႔ေႂကြး က်န္ရွိေသာေၾကာင့္ ဌာနကပိတ္ သိမ္းရန္ စာထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း သုိ႔ ေသာ္ ဟုိတယ္သည္ လုပ္ငန္းပုိင္း ဆက္လက္လည္ပတ္မႈ ရွိသည္ ဟု ဦးေဌးေအာင္က၂၀၁၇ဇြန္လ ၃ ရက္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္စဥ္က ေျပာၾကားသည္။

More in News Section

Top News