ရွစ္ေလးလံုးျဖစ္ရပ္ ယူနက္စကိုစာရင္းဝင္ေရး သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန ကူညီမည္

ရွစ္ေလးလံုး သမိုင္းျဖစ္ ရပ္ကို အသိအမွတ္ျပဳေရး ယူနက္ စကိုသို႔ ေလွ်ာက္ထားေပးရန္ သာ သနာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သေဘာတူညီ ခဲ့ေၾကာင္း ရွစ္ေလးလံုးျပတိုက္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ (ယာ ယီ) အဖြဲ႕ဝင္ ဦးရဲႏုိင္ေအာင္က ေျပာသည္။


ကမၻာ့ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္အေရး ပါေသာ သမုိင္းျဖစ္ရပ္တစ္ခုအ ျဖစ္ရွစ္ေလးလံုးျဖစ္စဥ္ကို ယူနက္ စကိုသို႔ တင္သြင္းေပးေရးကူညီ ေပးရန္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန သို႔ ရွစ္ေလးလံုးျပတိုက္ ျဖစ္ ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ (ယာယီ) က ၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာ ေနာက္ဆံုး ပတ္က စာေပးပို႔ထားခဲ့သည္။

‘‘ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းအတြင္းက အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔လာ တယ္။ ဒီသမိုင္းျဖစ္ရပ္ကို ယူနက္ စကိုဝင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သာသနာ ေရးက တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးနဲ႔အတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔အ တြက္ စီစဥ္ေပးထားတယ္ဆိုၿပီး ေတာ့ ေပးပို႔လာပါတယ္’’ဟု ဦးရဲ ႏုိင္ေအာင္က ေျပာသည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္ကို ယူနက္စကို သို႔ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆံုး ထားတင္သြင္းမည္ျဖစ္ရာ လိုအပ္ ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေဆာင္ ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြး ရန္ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ သာသ နာေရးဝန္ႀကီးဌာနတာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည္သည္။

အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ ႀကီးဌာန ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဆက္ ဆံေရးႏွင့္ သတင္းျပန္ၾကားေရး ဌာနခြဲ(ယဥ္ေက်းမႈ) ဒုၫႊန္မွဴး ဦး အာကာေက်ာ္က ‘‘ရွစ္ေလးလံုး သမုိင္းျဖစ္ရပ္ကုိ ယူနက္စကုိ၀င္ ဖုိ႔အတြက္ကုိ သူတို႔ဘက္က အ ခ်က္အလက္ေတြစုစည္းၿပီး တင္ လာလုိ႔ရွိရင္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တဲ့ လမ္း ေၾကာင္းမွာ လုိအပ္တဲ့အခ်က္အ လက္ေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ေပး သြားပါမယ္’’ ဟု ေျပာသည္။

ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု သည္ ၁၉၈၈ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး လူထုလူတန္းစား မ်ဳိးစံု တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာျဖစ္ရပ္ႀကီး ျဖစ္ကာ ၂၀၁၈ တြင္ ႏွစ္(၃၀)ျပည့္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းသမိုင္းျဖစ္ရပ္တြင္ ဗီဒီ ယို (သို႔မဟုတ္) ႐ုပ္ရွင္ကဲ့သို႔ မွတ္ တမ္းတင္ ႐ိုက္ကူးမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအ တြက္ တန္ဖိုးရွိေသာအေထာက္ အထားမ်ားျဖစ္၍ ကမၻာ့မွတ္တမ္း အေမြအႏွစ္အျဖစ္ တင္သြင္း ေၾကာင္း ယူနက္စကို၏ ယဥ္ေက်း မႈဌာန အစီအစဥ္ ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး ေဒၚဥမၼာမ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဂြမ္ ဂ်ဴးၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၈၀ ေမလ၌ စစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေက်ာင္းသားလူ ငယ္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားကဆႏၵျပသ ျဖင့္ ႏွိမ္နင္းရာ လူ ၆၆၀ ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက ယူနက္စကိုရွိ Memory of the World Register သို႔ တင္သြင္းခဲ့ ရာ ၂၀၁၁ တြင္ ယူနက္စကို အသိ အမွတ္ျပဳမႈရရွိခဲ့သည္။

Top News