ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ယခုလကုန္ ေခၚယူမည္

ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၊ YRTA ႏွင့္ အခြန္ေရွာင္မႈ ဆက္စပ္သည့္ေမးခြန္းႏွင့္အဆုိမ်ား ေမးျမန္းတင္သြင္းမည္ဟုဆုိ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအ ေ၀းကုိ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္တြင္ ျပန္လည္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္မ်ားကေျပာၾကားသည္။


ျပန္လည္စတင္မည့္အစည္း အေ၀း၌ အစုိးရအဖြဲ႕က လႊတ္ ေတာ္တြင္တင္ျပထားသည့္ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအေကာင္အ ထည္ေဖာ္မႈ၌ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခြင့္ ရရန္ ေမးခြန္းေမးျမန္းမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဒဂုံအမတ္ဦးေက်ာ္ေဇယ် က ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ အစုိးရအဖြဲ႕က ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအ ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ခဲ့ ေသာ္လည္း ကုိယ္စားလွယ္မ်ား က ေဆြးေႏြးခြင့္ေတာင္းခံရာ မရ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ဆက္လက္ေဆြး ေႏြးခြင့္ရရန္ တင္ျပမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

‘‘အဲဒီထဲမွာ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕က ရွယ္ယာ ပါတယ္။ ဘ႑ာေရးအေနနဲ႔က လည္း ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြနဲ႔လုပ္ မယ္ဆုိၿပီး ပၪၥမပုံမွန္အစည္းအ ေ၀းတုန္းက တင္ခဲ့တယ္။ ျပည့္ ျပည့္စုံစုံမရွိေသးဘူး။ အစိုးရအဖြဲ႕ တင္ျပတဲ့အခ်က္ေတြအေပၚ မူ တည္ၿပီး အန္ကယ္တုိ႔က ေဆြး ေႏြးခ်င္တာ’’ ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ် က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကုိ ယခင္အစုိးရလက္ထက္ကကုမၸဏီ သုံးခုႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သ ေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒ သႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕က ေဖာ္ျပပါ ကုမၸဏီသုံးခုႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ဖ်က္သိမ္း၍ တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ကုိယ္ တိုင္ရွယ္ယာထည့္၀င္ထားသည့္ မက္ထ႐ုိပုိလီတန္ကုမၸဏီက ၿမိဳ႕ သစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ လႊတ္ေတာ္၌တင္ျပထား ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဆုိ သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ပဥၥမပုံမွန္အစည္း အေ၀း၌ ရန္ကုန္တြင္ ဆိုင္ကယ္စီး နင္းခြင့္မျပဳရန္အဆို၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ရွိခ်က္ကုိစလုိဗက္သံ႐ုံး၏ ေျမပုိင္ ဆုိင္မႈအေၾကာင္းႏွင့္ YRTA ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယာဥ္လုိင္းမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ မည့္ဥပေဒျပ႒ာန္း ရန္ရွိ၊ မရွိ စသည့္ေမးခြန္းႏွင့္အဆို မ်ားက်န္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦး ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက အခြန္တံဆိပ္ ေခါင္းမကပ္ျခင္းအပါအ၀င္ အ ခြန္ကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေရွာင္တိမ္းေန ျခင္းတို႔ကုိ ထိေရာက္စြာေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ေရး အဆုိတင္သြင္းရန္ရွိ ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး ခ႐ုိင္အလိုက္တရား႐ုံးမ်ားႏွင့္ ရဲစခန္းမ်ားတြင္ ေလ့လာေတြ႕ရွိ သည့္ အျဖစ္အမ်ားဆုံးမႈခင္းမ်ား၊ မၿပီးျပတ္ေသးသည့္ အမႈမ်ားအ ေၾကာင္းတို႔ကုိ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ တုိင္ၾကားစာ မ်ား၊ အသနားခံစာမ်ားစိစစ္ေရး ေကာ္မတီ၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ ခံစာတင္သြင္းရာ၌ ထည့္သြင္း တင္ျပရန္လည္းရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ျပင္ဆင္ေရး ဆြဲထားသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ဥပေဒကုိ ယခုလကုန္တြင္ က်င္းပမည့္ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအ ေ၀း၌ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အဆုိတင္သြင္းရန္ရွိေၾကာင္း မဂၤ လာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ တုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ဦးလွေဌးက ေျပာသည္။

More in Politics Section

Top News