ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္က စိစစ္ရမည့္ ဘဂၤါလီစာရင္း မပို႔ေသး၍ အခက္အခဲျဖစ္ေနဟုဆုိ

ဘဂၤါလီမ်ား ျပန္လည္ လက္ခံရန္ သတ္မွတ္ကာလ နီး ကပ္ေနေသာ္လည္း စိစစ္ရမည့္ ဘဂၤါလီစာရင္းကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရက မပို႔ေသး၍ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေန ရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကား သည္။


ဘဂၤါလီမ်ား စိစစ္လက္ခံ ေရး ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္ႏွင့္ ၂၄ ရက္တြင္ စတင္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာအစုိးရ က ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

‘‘ခက္တာက ဟိုဘက္(ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္)ကေန ပုံစံေတြျဖည့္ ထားတဲ့ လူစာရင္းေတြ ျပန္ပုိ႔ဖို႔ လိုတယ္’’ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

ထုိသို႔ လူစာရင္းမပို႔သည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ႏွစ္ႏုိင္ငံတာ ၀န္ရွိသူမ်ား ေတြ႕ဆုံၿပီးမွသာ ရွင္းလင္းစြာ သိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ 

ယင္းစာရင္းရရွိမွသာ ဓာတ္ ပုံႏွင့္ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးျခင္း၊ အ ၾကမ္းဖက္သမားမ်ား မပါေစရန္ စိစစ္ျခင္း၊ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ အမွန္တကယ္ ေနထုိင္ခဲ့ျခင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္ စိစစ္ျခင္းမ်ား အ ဆင္ေျပစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆို သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ဘဂၤါလီမ်ားျပန္ လည္ ပုိ႔ေဆာင္မည့္ပထမအသုတ္ တြင္ ဘဂၤါလီတစ္သိန္းအမည္စာ ရင္းေပးပို႔ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းထြက္ေပၚခဲ့သည္။ သို႔ ေသာ္ ယင္းစာရင္းအတုိင္း အ တည္မဟုတ္ေသးဘဲ စိစစ္ရမည့္ လူစာရင္းကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုး ရက ပို႔ေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာ သည္။

ျမန္မာအစုိးရသည္ ရခိုင္ ျပည္နယ္အတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာသူ မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အသင့္ရွိေနေစရန္ တာ၀န္ရွိသူ အဆင့္ ဆင့္က အေလးထားေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္ညတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ထား သည္။ ဇန္န၀ါရီလဆန္းက ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ရာသီဥတုု ဆုိးရြားခဲ့ေသာ္လည္း ဘဂၤါလီ မ်ား စိစစ္လက္ခံေရး စခန္းတည္ေဆာက္မႈကို မနားမေနေဆာင္ ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာ၀င္း ျမတ္ေအးက ေျပာသည္။ ဘဂၤါလီ မ်ား ျပန္လည္လက္ခံရာတြင္ ၁၉၉၂ႏွစ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ ႀကီးဌာန အဆင့္လက္မွတ္ေရးထုိး ခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကို အ ေျခခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘဂၤါလီမ်ား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ လုံၿခံဳစြာ ျပန္လာႏုိင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာ ၾကားထားသည္။

More in Politics Section

Top News