မီတူး

၁၉၇၅ တြင္ Sexual Harassment ဆိုေသာ စကားလံုးကို သတိထားမိလာ၏။ ၁၉၇၆ တြင္ Red-book မဂၢဇင္းသည္ ထိုေဝါဟာရအသစ္ Sexual Harassment ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆာေဗးတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဆာေဗး၏ ရလဒ္ကို ေၾကညာခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာသည္ ထို ဆာေဗးတြင္ ပါဝင္ကူညီခဲ့၏။ အမ်ိဳးသမီး ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အလုပ္ခြင္ထဲတြင္ လိင္ဆိုင္ရာ ေသြးတိုးစမ္းမႈ၊ ထိကပါး ရိကပါး ျပဳမႈကို အႀကိမ္ႀကိမ္ခံခဲ့ရသည္ဟု ထိုဆာေဗးက ေဖာ္ျပ၏။

၂၀၁၆ တြင္ Elephant in the Valley ေလ့လာခ်က္တစ္ခု ထြက္လာသည္။ နည္းပညာနယ္ ပယ္မွ အမ်ိဳးသမီး ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ မလိုလားအပ္ေသာ လိင္မႈ ဆိုင္ရာ အေႏွာင့္အယွက္ကို ခံရ သည္ဟု ေဖာ္ျပထား၏။

၂၀၁၆ Elephant in the Valley သည္ Gender Bias အ တြက္ ဆာေဗးပညာရွင္ အမ်ိဳးသ မီး ၂၀၀ ကို ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ သည္။

၂၀၁၇ သည္ အလုပ္ခြင္အ တြင္းႏွင့္ အလုပ္ခြင္ျပင္ပက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အလြန္အေရး ပါေသာ ေျပာင္းလဲျခင္းကာလျဖစ္ ေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့ပါ၏။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တန္ဖိုး ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံၿပီး အႏိုင္က်င့္ျခင္း မ်ား၊ အလုပ္ခြင္ကို ၿငီးေငြ႕စိတ္ ပ်က္ၿပီး အလုပ္ထြက္သြားေအာင္ ဖိအားေပး ဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို ႏြမ္းလ်စြာ လက္ေလွ်ာ့ အ႐ႈံးေပး ၾကမည့္အစား ကြၽန္မတို႔သည္ မိမိ တို႔၏ အသံကို ျမႇင့္တင္လိုက္ပါ ၿပီ။

ယခင္က တစ္ခါမွ် မျပဳခဲ့ ဖူးေသာ အသံမ်ိဳးျဖင့္ အသံကုန္ ေအာ္ဟစ္လိုက္ၾကပါၿပီ။

ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ကမၻာ ႀကီးကိုယ္တိုင္ပင္ ကြၽန္မတို႔၏ အသံကို နားေထာင္ေနရၿပီ။

ပိုလို႔...ေအာ္

ပိုလို႔...ေအာ္

ပိုလို႔...ေအာ္

ၾကား

ၾကား

ၾကား

ကမၻာက ၾကားၿပီမဟုတ္ လား။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေျပာျပေန ေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ားသည္ အသစ္ အဆန္း မဟုတ္ပါ။ ဆီလီကြန္ ေတာင္ၾကားႏွင့္ ေဟာလိဝုဒ္အ တြက္သာ ကန္႔သတ္ခ်က္မဟုတ္။ ကြၽန္မသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ အႏွစ္ ၂၀ လံုးလံုး ကမၻာႀကီးေပၚက အ မ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ စကားေျပာခဲ့ ၏။ ကြၽန္မသြားခဲ့သည့္ ေနရာတိုင္းမွာ ဤဇာတ္လမ္းမ်ားကိုသာ ထပ္တလဲလဲ ၾကားရသည္။ Board Rooms မွ သမၼတအိမ္ေတာ္အ ထိ၊ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး ဆိုေသာ  ရြာကေလးေတြက ေျမျပင္ေပၚ ျပန္႔က်ဲေနေသာ ဖ်ာစုတ္ကေလး မ်ားေပၚအထိ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေပးေသာ သတင္းစကားမွာ အတူ တူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခုတည္း သာ ျဖစ္ပါသည္။

ငါလည္း အတူတူပဲ။

ငါလည္း မင္းလိုပဲ။

Me too

Me too

Me too

မည္သည့္ တိုင္းျပည္မွာ မ ဆို၊ မည္သည့္ကမၻာေျမေပၚမွာမ ဆို မိန္းမသည္ ဆံုး႐ႈံးမႈတစ္ခုႏွင့္  ေမြးဖြားလာရသည္ဟု အသင္ ၾကားခံခဲ့ရသည္။

အႀကိမ္ႀကိမ္ ေႏွာင့္ယွက္ခံ ရျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္း၊ အ ၾကမ္းဖက္ႏွိပ္စက္ခံရျခင္း၊ ထိုသို႔ ႐ႈံးနိမ့္ေသာ သားေကာင္ျဖစ္ရျခင္း မွာ ကြၽန္မတို႔၏ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ ေပေလာ။

 ထိုအရာသည္ ကြၽန္မတို႔ တစ္ေတြ ေပးဆပ္ရေသာ တန္ဖိုး ျဖစ္သည္။

ကြၽန္မတို႔ မိန္းမသားမ်ားမွာ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးျမင့္ရသည့္အ တြက္၊ အလုပ္တစ္ခုကို ရွာရဲသည့္သတၱိအတြက္၊ အေတြးအျမင္ကို ေဖာ္ျပရဲသည့္အတြက္၊ မိမိ၏အ သားကို မည္သူ႔အား ထိေတြ႕ကိုင္ တြယ္ခြင့္ေပးမည္နည္း ဆိုသည္ ကို ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အ တြက္...။

 ကြၽန္မတို႔ မွားသည္ဟု ေယာက္်ားမ်ားက ေျပာႏိုင္ခြင့္မရွိ ပါ။

ကြၽန္မတို႔ ကိုယ္ေပၚမွာ မညီ မမွ် က်ေရာက္ေသာ အရာမွန္သ မွ်ကို ကြၽန္မတို႔သည္ ေကာက္ယူ လႊင့္ပစ္ရမည္။ ျပန္လည္တည့္ မတ္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရမည္။

အမ်ိဳးသမီးထဲမွာ ႀကီးျမတ္ ေသာ ေတြးေခၚရွင္ အမ်ားအျပား ရွိပါသည္။ တီထြင္ဖန္တီးသူမ်ား ရွိပါသည္။ အႏုပညာရွင္မ်ား ရွိပါ သည္။ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္၊ အျခားဌာန၏ ေခါင္းေဆာင္၊ လူ မႈေရးေခါင္းေဆာင္... ရွိကိုရွိပါ သည္။ အံမဝင္ေသာ အစဥ္အ လာေဟာင္းကို ေတာ္လွန္ရဲေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရွိပါသည္။

ကြၽန္မတို႔မွာ သြားရမည့္ တံခါးေပါက္မ်ား ရွိပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေယာက္်ားမ်ားက ထို တံခါးအေပါက္ဝမွာ ကိုး႐ိုးကား ရား ပိတ္ဆို႔ထားတတ္ၾက၏။

   ကြၽန္မတို႔သည္ ထို ေယာက္်ားမ်ားကို ပခံုးျဖင့္ တြန္း တိုက္ထုတ္ရမည္။ ကန္ေက်ာက္ သင့္လွ်င္ ကန္ေက်ာက္ရမည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ညႇဥ္း ပန္းႏွိပ္စက္မႈမွာ သဘာဝက်သည္ ဟု ဆင္ေျခတက္ေနေသာသူမ်ား ကို ကြၽန္မတို႔က ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ ရမည္။

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ အဓမၼ ျပဳမူ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတို႔ကို ကြၽန္မ တို႔က တြန္းလွန္ပစ္ရမည္။

လူေလာကကို၊ လူ႔သမိုင္းကို ပံုေဖာ္ၾကရာမွာ အမ်ိဳးသားမ်ား ခ်ည္းမဟုတ္ႏိုင္ပါ။ အမ်ိဳးသမီး မ်ားလည္း ေနရာမ်ားစြာမွ ပါဝင္ လာပါသည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခြင့္ရွိေသာ စားပြဲမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားသာရွိေန သည္မဟုတ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လည္း ထိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ကူးၿပီ။

ႏွစ္အသစ္မွာ ကြၽန္မတို႔ လက္ခံရရွိေသာ အခြင့္အလမ္း မ်ားထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အရာကို ကြၽန္မတို႔သည္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ရွင္သန္ႏိုင္ပါၿပီ။

အမ်ိဳးသမီး အားလံုးသည္ ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ မွန္မ်က္ႏွာ ၾကက္ကို အစိတ္စိတ္ အႁမႊာႁမႊာ ေဖာက္ခြဲၿပီး ေျခလွမ္းအသစ္ကို လွမ္းႏိုင္ပါၿပီ။

ေနာက္ဆံုးအေျခအေနအ ထိ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ ကြၽန္မတို႔ ဘက္က အသံတိတ္ဆိတ္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကြၽန္မတို႔ ဆက္လက္တိတ္ ဆိတ္ေနလွ်င္ မတူညီမႈ၊ တရားမွ် တျခင္းမရွိမႈကို ဆက္လက္အကာ အကြယ္ ေပးေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါ သည္။ ပိုေနၿမဲ က်ားေနၿမဲသည္ ဆက္ျဖစ္ေနမည္။ တိတ္ဆိတ္ ျခင္း၊ ေခါင္းငံု႔ခံျခင္းသည္ ကြၽန္မ တို႔ မိန္းမသားတို႔၏ အမွားပင္ ျဖစ္၏။

ကြၽန္မတို႔ အသံမ်ားကို ျမႇင့္ တင္ရမည္။ ေအာ္သံေတြ က်ယ္ ေလာင္ၾကပါ။ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ အသံျပဳၾကပါ။ တစ္ ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ အကာ အကြယ္ေပးၾကပါ။ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး၏ အေတြ႕အႀကံဳကို အျခား အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ျဖန္႔ေဝမႈျပဳ ပါ။

ကြၽန္မတို႔၏ အေရအတြက္ မွာ အင္အားေတာင့္ရန္လိုသည္။ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လည္း စနစ္တက် ခ်ိတ္ဆက္မိရန္ လိုအပ္သည္။ လိင္ခြဲျခားျခင္း၊ အဆင့္အတန္းခြဲျခားျခင္းကို ပ ေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ လာပါလိမ့္မည္။ ေသနတ္ပစ္ ေဖာက္ အခ်က္ေပးရမည္။ သပိတ္ေမွာက္တန္ ေမွာက္ရမည္။ စနစ္ တက် အက္ရွင္ယူလာႏိုင္ေအာင္ ျပဳရမည္။ သို႔မွသာ အေျပာင္းအ လဲကို ခံစားခြင့္ရမည္။

ကြၽန္မတို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သည္ အသံျပဳၾကရမည္။ စကား ဆိုၾကရမည္။ ကြၽန္မတို႔၏ ဖြင့္ဟ ခ်က္ကို ဂ႐ုတစိုက္နားေထာင္ေပး ေသာ နားမ်ားရွိရန္ လိုအပ္သည္။

အသံျပဳပါ။ လက္သီးလက္ ေမာင္းတန္းပါ။

က်ား၊ မ မခဲြျခားေသာ တရားမွ်တမႈသည္ ကြၽန္မတို႔ မိန္းမသား အားလံုးအား အက်ိဳးေက်းဇူးျပဳ လာပါလိမ့္မည္။ ေနာက္ဆံုးမွာ အဲသလိုပဲ ျဖစ္ရမည္မဟုတ္လား။

ကိုးကား။။Melinda Gates's

The world is finally listening. Me too, me too, me too.