သီးႏွံအထြက္ေလ်ာ့ၿပီး လုပ္သားချမင့္ေနျခင္းေၾကာင့္ မံုရြာေဒသရွိ ပဲစင္းငံုစိုက္ေတာင္သူမ်ား အ႐ႈံးေပၚ

 ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း ေၾကာင့္ သီးႏွံအထြက္ေလ်ာ့နည္း ျခင္းႏွင့္ လုပ္သားချမင့္တက္ျခင္း ေၾကာင့္ မံုရြာေဒသ ပဲစင္းငံုစိုက္ ေတာင္သူမ်ား အ႐ႈံးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ေဒသခံေတာင္သူမ်ား က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလဆန္း က အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မိုးရြာသြန္းျခင္းေၾကာင့္ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပဲစင္းငံုစိုက္ခင္းမ်ား အထြက္ႏႈန္းသိသိသာ သာေလ်ာ့နည္းခဲ့ၿပီး လယ္ယာ လုပ္သားရွားပါးမႈေၾကာင့္ ပဲစင္းငံုရိတ္သိမ္းခေစ်းျမင့္တက္သျဖင့္ အ႐ႈံးေပၚျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ သမႏၲာေက်းရြာေဒသခံ ပဲစင္းငံုစိုက္ေတာင္သူ ကို၀င္းၿမိဳ႕ဦးက ေျပာသည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ တစ္ဧကလွ်င္ ပဲစင္းငံု ရွစ္တင္းမွ ၁၀ တင္းအထိ ထြက္ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ငါးတင္းမွ ရွစ္တင္းၾကားသာထြက္ ေၾကာင္း၊ ပဲစင္းငံုတစ္တင္းလွ်င္ က်ပ္ တစ္ေသာင္းခန္႔သာ ေစ်းရသ ျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အ ဆင္မေျပေၾကာင္း ၎က ေျပာ ၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ပဲစင္း ငံုရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ လုပ္သားငွား ရမ္းခသည္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးလွ်င္  က်ပ္ ၄,၀၀၀ ၊ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၅,၀၀၀ ခန္႔ရွိခဲ့ရာ ယခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး လွ်င္ က်ပ္ ၅,၀၀၀ ၊ အမ်ဳိးသား တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၆,၀၀၀ ခန္႔ေစ်းတက္ေနေၾကာင္း ကို၀င္းၿမိဳ႕ဦးက ေျပာသည္။

မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ ႀကီးအုပ္ေက်း  ရြာေဒသခံ ေတာင္သူ ဦး၀င္းေဇာ္ ဦးက ‘‘ပဲစင္းငံုစိုက္ေတာင္သူေတြ ဒီႏွစ္႐ႈံးတယ္။ ပဲေစ်းက်တာေရာ၊ ရာသီေၾကာင့္ အထြက္ေလ်ာ့ၿပီး လယ္ယာလုပ္သားေစ်းကလည္း တက္သြားၿပီ’’ဟု ေျပာသည္။

Top News