ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါကင္းေ၀းေရး မြန္ျပည္နယ္တြင္ လူဦးေရ ၂၁ သိန္းေက်ာ္အား ေဆးတိုက္ေကြၽးမည္

 ဆင္ေျခေထာက္ ေရာဂါကင္းေ၀းရန္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း လူဦးေရ ၂၁ သိန္းေက်ာ္အား ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္မွ ၃၁ ရက္ထိ ဒီအီးစီေဆး (Diethyl Carba-mzine) ႏွင့္ အယ္လ္ဘန္ဒါဇိုးေဆး (Al bendazole) ႏွစ္မ်ဳိးတိုက္ေကြၽးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာ ဉာဏ္ဆင့္က ေျပာသည္။

‘‘အခုႏွစ္က ငါးႏွစ္ေျမာက္  ပါ။ ငါးႏွစ္ေျမာက္ေဆးတိုက္ၿပီး ရင္ ကူးစက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ ငန္းေတြ လုပ္မယ္။ ေတြ႕ရွိခ်က္ ေကာင္းရင္ လုပ္ငန္းကိုရပ္မယ္။ သတ္မွတ္ရလဒ္ မေကာင္းရင္ ေဆးဆက္တိုက္ေကြၽးသြားမယ္။ ေဆးကို ႏွစ္မ်ဳိးေပါင္းတိုက္ေကြၽး မယ္။ ေဆးမွာ သန္ခ်ေဆးပါတဲ့အ တြက္ လူေတြမွာ သန္ခ်ၿပီးသားျဖစ္ သြားပါတယ္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး ေတြရွိေပမယ့္ မျဖစ္စေလာက္ပါ ပဲ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

အဆိုပါေဆးကို အသက္ (၂) ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ား၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ ေရာဂါ ႀကီးႀကီးမားမားခံစားေနရသူမ်ား ႏွင့္ အသက္ (၇၀) ေက်ာ္အရြယ္ရွိသူမ်ားအား တိုက္ေကြၽးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ထိုေဆးကို ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါရွိသူမ်ားႏွင့္ ေရာဂါမရွိသူမ်ားပါ ေသာက္သံုးႏုိင္ေၾကာင္း၊ ၂၀၂၀ တြင္ တစ္ျပည္နယ္လံုးတြင္သာမက တစ္ႏိုင္ငံလံုး ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါကင္းေ၀းရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္းေဒါက္တာ ဉာဏ္ဆင့္က ေျပာၾကားသည္။

Top News