မႏၲေလးတိုင္းတြင္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ ရွစ္လအတြင္း တရားမ၀င္သစ္တန္ခ်ိန္ ၂,၀၀၀ ခန္႔ဖမ္းမိ

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တြင္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီမွဒီဇင္ဘာအထိ ရွစ္လအတြင္း တရားမ၀င္ သစ္ခိုးထုတ္လုပ္မႈ တန္ ၂,၀၀၀ ခန္႔ ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးသစ္ေတာဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအ တြင္း ခ႐ိုင္ ခုနစ္ခုမွ ကြၽန္း၊ သစ္ မာႏွင့္ အျခားသစ္မ်ား ခိုးယူထုတ္လုပ္မႈ ၁,၉၇၄ တန္ ေက်ာ္ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

ခ႐ိုင္အလိုက္ ဖမ္းဆီးရမိမႈ တြင္ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္က အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ဖမ္းဆီးရမိမႈ၏ ထက္၀က္ ေက်ာ္ရွိသည္။ သစ္ခိုးထုတ္လုပ္မႈအနည္းဆံုးသည္ ေညာင္ဦးခ႐ိုင္ ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူပါ၀င္ သည့္ ေစာင့္ၾကည့္သတင္းပို႔စနစ္ အသံုးျပဳခဲ့သျဖင့္ တရားမ၀င္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းသစ္ေတာဦးစီးဌာနတုိင္းဦးစီးမွဴး ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာသည္။

‘‘ျပည္သူေတြကပါ ေစာင့္ ၾကည့္ေနတယ္ဆိုေတာ့ အဟန္႔ အတားေတာ့ ျဖစ္တယ္။ အရင္က လို မလုပ္ရဲၾကေတာ့ဘူး’’ဟု ဦးျမင့္သိန္းက ဆိုသည္။ ၂၀၁၆ ဧၿပီမွ ဒီဇင္ဘာအထိ ဖမ္းဆီးရမိမႈႏွင့္ ကာလတူ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ယခုႏွစ္တြင္ တန္ ၂၅၀ ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။

 ၂၀၁၇ တြင္ ကြၽန္းႏွင့္ အျခားသစ္ခိုးယူမႈ၌ ေလ်ာ့က်ၿပီး သစ္မာ ခိုးယူထုတ္လုပ္မႈမ်ားျပားလာသည္။

Top News