မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတြင္ ဒုတိယဌာနမွဴး ၁၄ ဦးခန္႔အပ္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ ပင္သာယာေရးေကာ္မတီလက္ ေအာက္ရွိ ဌာနမ်ားတြင္ ဒုတိယ ဌာနမွဴးမ်ား ခန္႔အပ္ခဲ့ေၾကာင္း စီမံေရးရာဌာနမွဴး ဦးေစာထြန္းဦးက ေျပာသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ ဌာန ၁၄ ခုအတြက္ ဒုတိယဌာနမွဴး ၁၄ ဦး ႏွင့္ ႐ံုးအဖြဲ႕မွဴးတစ္ဦး စုစုေပါင္း ၁၅ ဦးကို ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္က ခန္႔အပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာ သည္။  ‘‘ဖြဲ႕စည္းပံုက ထြက္ထား တာၾကာၿပီ။ အခုက ခန္႔တာေပါ့။ ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြအတုိင္း ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ခဲ့တာပါ’’ဟု ဦးေစာထြန္း ဦးက ေျပာသည္။ ထို႔အျပင္ မႏၲ ေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီက ဌာနစုမွဴး (စီမံ) ၂၅ ဦးႏွင့္ ဌာနစုမွဴး (အင္ဂ်င္နီ ယာ) ၁၅ ဦးကိုလည္း ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္က ခန္႔အပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ဒုတိယဌာနမွဴးမ်ား ခန္႔အပ္ ျခင္းေၾကာင့္ ဌာနမွဴးမ်ား၏ ဝန္ ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကို ခြဲေဝတာဝန္ယူ ႏိုင္ၿပီး ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုလ်င္ ျမန္သြက္လက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္

မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယၿမိဳ႕ ေတာ္ ဝန္ ဦးရဲမြန္က ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ ဘာအတြင္း ေျဖၾကားထားသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ သန္႔ရွင္း ေရးဌာနတြင္ ဒုတိယဌာနမွဴး ခန္႔ အပ္ခံရသည့္ ဦးစိုးတင့္ေအာင္ က ‘‘ထိုက္တန္တဲ့ ရာထူးတစ္ခုကို ေပးအပ္တဲ့အေပၚမွာ ထိုက္တန္ တဲ့ အလုပ္ျပန္လုပ္ေပးဖို႔ လိုတယ္ လို႔ပဲ ယူဆထားပါတယ္’’ဟု ဆုိ သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္း ပံုအသစ္ကို ၂၀၁၆ အတြင္း ေရးဆြဲ ကာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး သို႔ တင္ျပခဲ့ၿပီး ယင္းဖြဲ႕စည္းပံု အ သစ္အရ ဒုတိယဌာနမွဴးမ်ား ခန္႔ အပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယဌာန မွဴး ရာထူးမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ယခင္ ကတည္းက ရွိေနေသာ ရာထူး ျဖစ္ေသာ္လည္း မႏၲေလး၌ ယခုမွ စတင္ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

Top News