ဦးခ်ဳိ၌ ႀကိဳးမ်ားၿငိေနေသာ သမင္ႀကီးကုိ လက္ေျဖာင့္ ေတာ႐ုိင္းအရာရိွက ေသနတ္ျဖင့္ ရွင္းလင္းကယ္တင္

 အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ အုိကလာဟုိးမားျပည္နယ္ရွိ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ထိန္းသိမ္းေရး အရာရိွတစ္ဦးသည္ ဦးခ်ဳိ၌ ၿခံ စည္း႐ုိး အကာအရံႀကိဳးမ်ားျဖင့္ ၿငိေနေသာေၾကာင့္ ႐ုန္းထြက္မရျဖစ္ေနသည့္ သမင္ႀကီးတစ္ ေကာင္ကုိ ကယ္ဆယ္ႏုိင္ခဲ့သည္။


 ေတာ႐ုိင္းထိန္းသိမ္းေရး အရာရိွ ဂ်ဳိစီဘရန္႔ခ်္သည္ ၾကာ သပေတးေန႔က ပိတ္စႀကီး၊ လွ်ပ္ စစ္ႀကိဳးႏွင့္ သံဆူးႀကိဳးမ်ားျဖင့္ လုံုးေထြးေနသည့္ ၿခံစည္း႐ုိး အ ကာအရံတစ္ခုတြင္ ဦးခ်ိဳျဖင့္ ၿငိ ေနေသာ သမင္ႀကီးတစ္ေကာင္ အေၾကာင္း သတင္းရရိွခဲ့သည္။

အခင္းျဖစ္ပြားရာသုိ႔ ေရာက္ လာေသာ ဘရန္႔ခ်္သည္ ထိုသမင္ႀကီး၏ ဦးခ်ိဳႏွစ္ဖက္စလံုး၌ လံုး ေထြးၿငိတြယ္ေနသည့္ ႀကိဳးမ်ား ကို ျပတ္လုနီးပါးျဖစ္သည္အထိ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ၿပီးေနာက္ သမင္ႀကီးသည္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမရွိဘဲ လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့သည္။

‘‘သမင္ႀကီးရဲ႕ ဦးခ်ိဳႏွစ္ဖက္ စလံုးမွာ ရစ္ေနတဲ့ ႀကိဳးေတြကုိ ျပတ္လုနီးပါးျဖစ္တဲ့အထိ ဘရန္႔ခ်္ က ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီး ေတာ့ အဲဒီသမင္ႀကီးလည္း လြတ္ ေျမာက္သြားပါတယ္’’ဟု အုိက လာဟုိးမား ေတာ႐ုိင္းထိန္းသိမ္း ေရးအရာရိွမ်ားက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ တြင္ ေရးသားသည္။

—Ref: UPI

Top News