ႏ်ဴသေဘာတူညီခ်က္ အေျပာင္းအလဲ မွန္သမွ် အီရန္ ပယ္ခ်

သေဘာတူညီမႈ ဆက္ လက္ရွင္သန္ေရး တင္းက်ပ္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ အသစ္ မ်ားကို အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚ နယ္ထရန္႔က ေတာင္းဆိုၿပီး ေနာက္ ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏုိင္ငံ  မ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ၎တုိ႔၏ ႏ်ဴသေဘာတူညီခ်က္ကုိ ျပင္ဆင္မႈမွန္သမွ် အီရန္ကပယ္ခ်ခဲ့သည္။‘‘အီရန္အေနနဲ႔ အီရန္ႏ်ဴ သေဘာတူညီခ်က္ (JCPOA)ကုိ ျပင္ဆင္ခ်က္မွန္သမွ် အခုျဖစ္ျဖစ္၊ေနာင္ျဖစ္ျဖစ္ လက္ခံမွာမဟုတ္ သလို JCPOA နဲ႔ ဆက္ႏႊယ္တဲ့ တျခားကိစၥရပ္မွန္သမွ်ကို ခြင့္ျပဳ မွာ မဟုတ္ပါဘူး’’ဟု ထုတ္ျပန္ ခ်က္တစ္ေစာင္တြင္ အီရန္ႏုိင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီး မိုဟာမက္ဂ်ာ ဗက္ဇာရစ္ဖ္ကေျပာသည္။


ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ အီရန္ အေပၚ ႏ်ဴႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ စီး ပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ေရး ထပ္မံအေလွ်ာ့ေပးခဲ့ သည္။

သုိ႔ေသာ္ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေရး အေမရိကန္ႏွင့္ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္ရန္ ေဒၚနယ္ထရန္႔ က ဥေရာပမိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားထံ ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီး ယင္းသို႔မဟုတ္ ပါက သေဘာတူညီခ်က္မွ အေမရိကန္ ႏုတ္ထြက္မည္ဟု ဆိုသည္။

သေဘာတူညီခ်က္သစ္တြင္ အီရန္၏ ဒံုးက်ည္အစီအစဥ္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်သင့္ၿပီး အီရန္ႏ်ဴစက္႐ံု မ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈ မ်ား အၿမဲထားရိွေရး ပါဝင္သင့္ ေၾကာင္း ထရန္႔ကေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၅ က ရခဲ့ေသာ ႏ်ဴသေဘာတူညီခ်က္သည္ ျပန္ လည္ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း၍ မရႏုိင္ ေၾကာင္း ဂ်ာဗက္ဇာရစ္ဖ္က ေျပာသည္။

‘‘JCPOA ဟာ ျပန္ၿပီးေဆြး ေႏြးညိႇႏႈိင္းလုိ႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ အေမရိကန္အေနနဲ႔ အီရန္လိုပဲ သေဘာ တူညီခ်က္ကို အျပည့္အဝလိုက္ နာရမယ္’’ဟု ေဒၚနယ္ထရန္႔ မိန္႔ ခြန္းေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ဂ်ာဗက္ ဇာရစ္ဖ္က တြစ္တာတြင္ ခ်က္ခ်င္းပုိ႔စ္တင္ခဲ့သည္။

အီရန္ဒံုးက်ည္အစီအစဥ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူပုဂၢိဳလ္ ၁၄ ဦးကုိ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈ ခ် မွတ္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္က အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး၏ သီးျခားေၾကညာခ်က္ကုိ အီရန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေဝဖန္ခဲ့သည္။         

—Ref: AFP

Top News