ၿပိဳင္ဆုိင္မႈျပင္းထန္မည့္ ၂၀၁၇ အကယ္ဒမီ

၂၀၁၇ တြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံတင္စနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် အကယ္ဒမီစာရင္း၀င္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားအေရအတြက္ ၅၃ ကားထိရွိခဲ့သည္။ ယင္းသည္ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ ႐ုံတင္ဇာတ္ကားႏွစ္ဆခန္႔ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ႐ုံတင္ဇာတ္ကားမ်ားျပားသလုိ အကယ္ဒမီအတြက္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈျပင္းထန္ႏုိင္သည့္ဇာတ္ကားေကာင္းအခ်ဳိ႕ပါ၀င္လာရာ ယခုႏွစ္အကယ္ဒမီေပးပဲြက စိတ္႐ႈပ္ရွားဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။

အကယ္ဒမီစာရင္း၀င္ ႐ုပ္ ရွင္ဇာတ္ကားမ်ား စိစစ္အကဲျဖတ္ ရန္ ေကာ္မတီအဖဲြ႕ကို ဒီဇင္ဘာ လေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ စတင္ဖဲြ႕ စည္းခဲ့ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္တြင္႐ုပ္ရွင္မ်ားကို စတင္အကဲျဖတ္ ၾကည့္႐ႈေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ဆုိင္ မႈျပင္းထန္ေသာ ဇာတ္ကားအခ်ဳိ႕ ပါ၀င္လာေသာ္လည္း စာရင္း၀င္  ငါးဆယ္ေက်ာ္တြင္ ဟာသကား မ်ား ႐ုိးရာမပ်က္ ပါ၀င္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ထူးခၽြန္ဆု ၁၁ ဆု ခ်ီးျမႇင့္မည္

ယခုႏွစ္  ႐ုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆု ေပးပဲြတြင္   ခ်ီးျမႇင့္ရန္စီစဥ္ထား သည့္ ဆု ၁၁ ဆုစလုံးေပးအပ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္း ႐ုပ္ရွင္ထူး ခၽြန္ဆုစိစစ္အကဲျဖတ္ေရးေကာ္ မတီဥကၠ႒     ေဒၚ၀ါ၀ါ၀င္းေရႊက ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းလိုလုိ ႐ုပ္ရွင္ ထူးခၽြန္ဆုေပးပဲြၿပီးခ်ိန္တြင္ ဆုအား လုံးမေပးအပ္ေသာေၾကာင့္ ေ၀ဖန္ မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ အထူး သျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္အႏုပညာပုိင္းဆုိင္ ရာဆုမ်ားျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိသမီးဇာတ္ပို႔ဆုကို မခ်ီးျမႇင့္ သည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္ ပရိသတ္မ်ားက ၎တို႔ခ်စ္ေသာ၊ အားေပးေသာ အႏုပညာရွင္မ်ားအတြက္ ဆုမခ်ီး ျမႇင့္သည့္အေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ ထန္ ေ၀ဖန္ေလ့ရွိသည္။    ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ႐ုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုေပးပဲြတြင္ အမ်ဳိးသမီးဇာတ္ပုိ႔ဆုႏွင့္ ဇာတ္ ၫႊန္းဆုတို႔ကို ၎တို႔သတ္မွတ္ ထားသည့္ မဲရာခိုင္ႏႈန္းမျပည့္ ေသာေၾကာင့္ဟုဆိုကာ ထူးခၽြန္ဆု ေပးအပ္ျခင္း မရွိေပ။  ထုိ႔အတူ ၂ ႏွစ္ေပါင္းက်င္းပခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ႐ုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုေပးပဲြ တြင္လည္း ၂ ႏွစ္ေပါင္း ဆု ၂၂ ဆု ခ်ီးျမႇင့္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထူး ခၽြန္ဆု ၁၈ ဆုသာ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ သည္။

‘‘ဦးညီအယူအဆဆုိရင္ ေတာ့ အေကာင္းဆုံးလူကိုေပး လုိက္ေပါ့။ ရတဲ့လူေတြကေကာ ဘယ္ေလာက္ေတာ္ၿပီး ဘယ္ ေလာက္ေကာင္းေနလို႔လဲ ေမးစရာရွိတယ္။ တကယ္လုပ္တဲ့သူဆို ရင္ ရသင့္တာေပါ့။ တခ်ဳိ႕တကယ္မလုပ္ဘဲနဲ႔ေတာင္ အကယ္ဒမီရ ေသးတာ’’ဟု ဆုအားလုံး မခ်ီးျမႇင့္သည့္အေပၚ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံး အတြင္းေရးမွဴး ဦးညီညီထြန္းလြင္ က ၎၏အျမင္ကုိ ေျပာသည္။

၁၉၉၄ ကစတင္၍ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားဖန္တီးရာတြင္ ပါ၀င္သည့္ အႏုပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ မ်ားအတြက္ ဆု ၁၁ ဆုအထိ စတင္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

တစ္သက္တာ ႐ုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆု

အကယ္ဒမီ    သမုိင္းတစ္ ေလွ်ာက္ ေပးအပ္ျခင္းမရွိေသး သည့္ ဆုတစ္ဆုကို ယခုႏွစ္ ႐ုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုေပးပဲြတြင္ ထပ္တိုးခ်ီးျမႇင့္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ဆုသည္ တစ္သက္တာ ႐ုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုျဖစ္သည္။ ယင္းဆုေပးအပ္ရန္္ စိစစ္အကဲျဖတ္ေရး အဖဲြ႕အေနျဖင့္ အစည္းအေ၀းမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု အေနျဖင့္ အသက္ (၈၀)ေက်ာ္ အႏုပညာရွင္ကို သာ တစ္သက္တာထူးခၽြန္ဆုခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္အကယ္ဒမီသည္ လူငယ္အႏ ုပညာရွင္မ်ားသာမက သက္ႀကီးအႏုပညာရွင္မ်ားပါ ရင္ခုန္ရမည့္ ႏွစ္ျဖစ္သည္။

အသက္ သတ္မွတ္ခ်က္ ေၾကာင့္ ယင္းဆုအတြက္ ေရြးခ်ယ္ ရန္ အႏုပညာရွင္မ်ားမ်ားစားစား မရွိေသာ္လည္း တစ္သက္တာ ႐ုပ္ ရွင္ထူးခၽြန္ဆုရရွိသူသည္ ၎၏ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လစဥ္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ရရွိမည္မွာ သက္ ႀကီးအႏုပညာရွင္မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ ပံ့ပုိးေပးမႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ဇာတ္ကားေကာင္းမ်ားရင္ခုန္ရမယ့္ႏွစ္

အကယ္ဒမီစာရင္း၀င္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ၅၀ ေက်ာ္ရွိေသာ္ လည္း ဟာသကားအေရအတြက္ သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔ ရွိေနသည္။ အကယ္ဒမီသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ဟာသဇာတ္ကားမ်ာကို အကယ္ဒမီေပးခဲ့ေသာ္လည္း အေရအ တြက္ နည္းပါးသည္။

ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ ဖုိးပါႀကီး၊ မုိးဒီ၊ ေမာ့စ္ စသည့္အႏု ပညာရွင္မ်ား ထူးခၽြန္ဆုရရွိသည့္ ဇာတ္ကားမ်ားသည္ ဟာသဇာတ္ကားမ်ား မဟုတ္သည္ကိုၾကည့္ လွ်င္ ဟာသဇာတ္ကားကို ထူးခၽြန္ဆုေပးသည့္ အေရအတြက္သည္ အလြန္ပင္နည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႕ႏုိင္သည္။

ထို႔အျပင္ ယခုေနာက္ပုိင္းႏွစ္ မ်ား၌ ႐ုိက္ကူးသည့္ ဟာသဇာတ္ ကားမ်ားသည္ ဇာတ္လမ္း၊ ဇာတ္ကြက္ျဖင့္   တင္ဆက္ျခင္းထက္ ရယ္ေမာရသည့္ ဇာတ္၀င္ခန္း မ်ားျဖင့္သာ ႐ုိက္ကူးထားေသာ ေၾကာင့္ ဟာသဇာတ္ကားမ်ား အကယ္ဒမီရႏုိင္ေျခ အလြန္နည္း ပါးသည္။

၂၀၁၇ အတြင္း ဇာတ္လမ္း ဇာတ္သိမ္းေကာင္းေကာင္းျဖင့္ တင္ဆက္ထားသည့္ ဇာတ္ကား ၂၀ ေက်ာ္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ယင္း႐ုပ္ရွင္အေရအတြက္သည္ ၂၀၀၅ေနာက္ပိုင္း ဇာတ္လမ္းဇာတ္အိမ္ ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ဆန္ခါတင္ စာရင္း၀င္လာေသာ   ဇာတ္ကားအေရအတြက္ အမ်ားဆုံးႏွစ္ျဖစ္ သည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားက တစ္ႏွစ္ လွ်င္ ႐ုပ္ရွင္ကား ၂၀ ခန္႔သာ အကယ္ဒမီစာရင္း၀င္ေသာေၾကာင့္ ထူးခၽြန္ဆုရရွိႏုိင္သည္ဟု ထင္ေၾကးေပးႏုိင္သည့္ ဇာတ္ကားမွာ အခ်ဳိ႕ႏွစ္မ်ားတြင္ လက္ငါး ေခ်ာင္းပင္ မျပည့္ခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္အကယ္ဒမီသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၿပိဳင္ဆုိင္မႈျပင္း ထန္မည္ ျဖစ္သည္။

အကယ္ဒမီေျပးလမ္းေပၚေရာက္ အႏုပညာရွင္မ်ား

အဓိက   အမ်ဳိးသားဇာတ္ ေဆာင္ဆုအတြက္ ယခင္ႏွစ္မ်ား ကဲ့သို႔ပင္ ေျပတီဦးႏွင့္ ေနတိုးတို႔ တစ္ေျပးေနဆဲ ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္တြင္ ပရိသတ္ေပးသည့္ အကယ္ဒမီမ်ားႏွင့္ ေက်နပ္ေနရ သည့္ ျမင့္ျမတ္က ဇာတ္ကား ၁၁ ကားအထိ ပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ ျမင့္ျမတ္အတြက္ ထူးခၽြန္ဆု ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္သည့္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ သည္။

သို႔ေသာ္ ျမင့္ျမတ္ပါ ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားသည့္ ဇာတ္ကားအမ်ားစုသည္ ဟာသဇာတ္ကား မ်ားျဖစ္ၿပီး ဇာတ္လမ္း၊ ဇာတ္အိမ္ ေကာင္းေကာင္း၊ အႏုပညာအား ျပည့္ျပည့္ျဖင့္ ႐ုိက္ကူးထားသည့္ ဇာတ္ကားအေရအတြက္သည္ ရာဇ၀င္႐ုိင္းသူမ်ား၊ အေမွာင္မွာရြာတဲ့ မိုးတိမ္(ကၽြန္)၊ အမည္ေပါက္ႏွင့္က်ဴး၊ ေတာက်ီးကန္းစသည့္ ဇာတ္ကားမ်ားသာရွိရာ ပရိသတ္မ်ားက ယင္းဇာတ္ကားမ်ားျဖင့္ ျမင့္ျမတ္ အကယ္ဒမီရရွိႏုိင္ေၾကာင္း ထင္ ေၾကးေပးထားသည္။

ယခုႏွစ္အကယ္ဒမီအတြက္ ျမင့္ျမတ္ၿပီးလွ်င္ ေျပတီဦးႏွင့္ ေန တုိးတို႔က ဇာတ္ကားအေရအတြက္ အမ်ားဆုံးပါ၀င္ထားၿပီး ၎တုိ႔၏ ဇာတ္ကားအမ်ားစုသည္ ထူးခၽြန္ဆု ရရွိႏုိင္သည္ဟု ထင္ေၾကးေပးခံရ သည့္ ဇာတ္ကားမ်ားျဖစ္သည္။ ေန၀င္အိပ္တန္းတက္၊ ကပၸိယ၊ ရာဇ၀င္႐ုိင္းသူမ်ား၊ ရင္ဘတ္ထဲ က ဓား စသည့္ဇာတ္ကားမ်ားျဖင့္ ေျပတီဦး အကယ္ဒမီရရွိႏုိင္သည္ ဟု ခန္႔မွန္းထားသလို အေမွာင္ မွာရြာတဲ့ မိုးတိမ္(ကၽြန္)၊ တာေတ ႀကီး၊ ထာ၀ရ အေမ ဇာတ္ကားမ်ား ျဖင့္ ေနတိုးအကယ္ဒမီရရွိႏုိင္သည္ ဟု ထင္ေၾကးေပးထားသည္။

၂၀၁၇ အတြက္ အမ်ဳိးသား ဇာတ္ေဆာင္ထူးခၽြန္ဆုကို ေျပတီ ဦးႏွင့္ ေနတုိးတစ္ဦးဦးရရွိမည္ဟု ဒါ႐ုိက္တာ၀ိုင္းက ခန္႔မွန္းထား သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ က ထူးခၽြန္ဆုရရိွခဲ့ေသာ ထြန္းထြန္း ကိုလည္း အထက္ပါစာရင္းတြင္ ေမ့ထား၍မရေပ။ ပဲြခံမယ္၊ သရာ ေစာထိ ဇာတ္ကားမ်ားသည္ ထြန္း ထြန္းအတြက္ ဒုတိယထူးခၽြန္ဆု ရရွိႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းႏုိင္သည့္ ဇာတ္ကားမ်ား ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသမီးသ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား တြင္ အကယ္ဒမီရရွိႏုိင္သည္ဟု တစ္ေျပးေနသူမ်ားမွာ ယခုႏွစ္အ တြက္ ဇာတ္ကားအနည္းဆုံး ႐ုိက္ ကူးထားသူမ်ားျဖစ္ၿပီး တစ္ကားဆုိ ဆုိသေလာက္ ၎တို႔၏ အႏုပညာ စြမ္းရည္ ျပည့္ျပည့္၀၀ အသုံးခ် ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ ေရးပညာေပးဇာတ္ကား ‘ရင္ဘတ္ထဲကဓား’ျဖင့္ အိႁႏၵာေက်ာ္ဇင္ အကယ္ဒမီရရွိႏုိင္သည္ဟု ထင္

ေၾကးေပးထားသလို မိခင္တစ္ ဦး၏ေမတၱာကို အဓိကအသား ေပး႐ုိက္ကူးထားသည့္ ထာ၀ရအေမ ဇာတ္ကားျဖင့္ ေမသန္းႏုအကယ္ ဒမီရႏုိင္သည္ဟုလည္း ခန္႔မွန္းေပး ထားသည္။

ေမသန္းႏုႏွင့္ အိႁႏၵာေက်ာ္ဇင္ တို႔သည္ ယခုႏွစ္ထူးခၽြန္ဆုေပးပဲြအတြက္ စာရင္း၀င္ဇာတ္ ကားတစ္ကားစီသာ ပါ၀င္ထားေသာ္လည္း မင္းသမီးအသားေပးဇာတ္ ႐ုိက္ကူးရျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ႏွစ္ဦး အကယ္ဒမီရရွိရန္ ေရပန္း စားေနသည္။

အိႁႏၵာေက်ာ္ဇင္သည္ ၎၏ အႏုပညာသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အကယ္ဒမီတစ္ႀကိဳခန္႔မွန္း စာရင္း တြင္ ႏွစ္စဥ္လိုလုိပါ၀င္ေသာ္လည္း အကယ္ဒမီကံေခသူတစ္ဦးဟု ဆုိ ရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၄ တြင္ မ်က္ ႏွာမ်ားတဲ့ေကာင္းကင္ ဇာတ္ကား ျဖင့္ အကယ္ဒမီတစ္ဆုသာ ပိုင္ ဆုိင္ထားၿပီး ယခုႏွစ္အကယ္ဒမီ ဆုရရွိမည္ဆုိပါက ၁၀ စုႏွစ္တစ္ ခုေက်ာ္ၾကာခ်ိန္မွ အကယ္ဒမီျပန္ လည္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ ေမသန္းႏုသည္ ၎၏ပဥၥမ ေျမာက္ အကယ္ဒမီကို လြန္ခဲ့သည့္ ၁၅ ႏွစ္က ငါ၊ သူတစ္ပါး ေယာက်္ား၊မိန္းမ ဇာတ္ကားျဖင့္ ရရွိခဲ့သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္အကယ္ဒမီ သည္ အကယ္ဒမီႏွင့္ ေ၀းကြာေနသည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားအတြက္ ျဖစ္မည္လားဆိုသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ဇာတ္ကားအမ်ားဆုံး စာရင္း ၀င္ထားသည့္ ေရႊမႈံရတီသည္  ျမင့္ျမတ္ကဲ့သို႔ပင္ ဟာသဇာတ္ ကားအမ်ားစုတြင္ ပါ၀င္သ႐ုပ္ ေဆာင္ထားၿပီး မာယာစတုိင္၊ ခ်ဳိၿမိန္ေသာလက္စားေခ်ျခင္း၊ ၀ိညာဥ္ကႀကိဳး စသည့္ ဒရာမာ႐ုပ္ရွင္ မ်ားသည္သာ ၎အတြက္ ရင္ခုန္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အထက္ပါ ၀ါရင့္မင္း သမီးႏွစ္ဦးကိုမူ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မ်ား စြာႀကိဳးစားရမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ အႏုပညာပ်ဳိးခင္း၏ စင္တင္သ႐ုပ္ေဆာင္ အိေခ်ာပိုသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ဇာတ္ကားအမ်ားဆုံးစာရင္း၌ မပါ၀င္ေသာ္ လည္း ပဲြခံမယ္၊ ထဘီကၽြတ္၍ လႊတ္လုိက္သည္ ဇာတ္ကားမ်ား တြင္ ပရိသတ္အားေပးမႈ ခံခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ျပင္ေခါက္ထီးေလး မလုံ႔တလုံဇာတ္ကားမွ ေအးျမတ္သူကိုလည္း ပရိသတ္မ်ားက ဇဲြဆုအေနျဖင့္ ခန္႔မွန္းေပးထားသည္။ ေအးျမတ္သူသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က  ငဘဇာတ္ကားျဖင့္  အမ်ဳိးသမီးဇာတ္ပို႔ဆုႏွင့္ လဲြခဲ့ရသည္။

ဇာတ္ေဆာင္ဆုမ်ားအတြက္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ျပင္းထန္ေနသလို ဇာတ္ပို႔ဆုမွာ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ျပင္းထန္ႏုိင္ သည္။ အမ်ဳိးသားသ႐ုပ္ေဆာင္ မ်ားတြင္ ထာ၀ရအေမဇာတ္ကား ၌ ေမသန္းႏု၏ ခင္ပြန္းရဲ၀န္ထမ္း ေဟာင္းတစ္ဦးအျဖစ္  ပါ၀င္သ႐ုပ္ ေဆာင္ထားသည့္ ရဲေအာင္၏ သ႐ုပ္ေဆာင္မႈမ်ားက ထပ္ဆင့္ အကယ္ဒမီရဲေအာင္အတြက္ ဆု တစ္ဆုထပ္တုိးလာႏုိင္သည္။ ထို႔ အတူ ေအာ္ရီဂ်င္နယ္ဂန္းစတား −၂၊ ေတာက်ီးကန္း ဇာတ္ကားမ်ား တြင္ အေကာင္းဆုံးဇာတ္ပို႔ေပး ႏုိင္ခဲ့သည့္ ခင္လႈိင္သည္ ပရိသတ္ ေပးသည့္ အကယ္ဒမီကိုရရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ က ေအာင္ဘာေလ၊ ဤအရာကိုအ ခ်စ္ဟုေခၚသလား ဇာတ္ကားမ်ား ျဖင့္ တစ္ႀကိဳေပးခဲ့ေသာ္လည္း လဲြေခ်ာ္ခဲ့သည့္ ဒဏ္ရာကို ခင္လႈိင္အ တြက္ ကုစားႏုိင္မလားဆိုသည္က စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းေနသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဆယ္လီဇာတ္ကား တြင္ ဇာတ္ကားကေပးခ်င္သည့္ မက္ေဆ့ခ်္ရႏုိင္ရန္ အဓိကဇာတ္ပို႔ ေပးခဲ့သည့္ ကိုေပါက္ကိုလည္း ေမ့ထား၍ မရေပ။ ကိုဖိုးသားႀကီး ဆုိသည့္ ဗီလိန္ဇာတ္ေကာင္ကုိ ေျပာင္ေျမာက္ေအာင္ သ႐ုပ္ ေဆာင္ခဲ့သည္။ ကိုေပါက္၏ ႀကိဳး စားမႈက အရာထင္ေလမလား ဆုိတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္ သည္။

အမ်ဳိးသမီး သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား တြင္လည္း ၿပိဳင္ဆုိင္မႈက ျပင္းထန္ ေနသည္။ ဇာတ္ပုိ႔ေကာင္းတစ္ဦး အေနျဖင့္ ပရိသတ္အသိအမွတ္ ျပဳမႈရရွိထားသူ ထူးမြန္ကို အေမွာင္ မွာ ရြာတဲ့ မုိးတိမ္(ကၽြန္) ဇာတ္ကား ျဖင့္ အကယ္ဒမီခန္႔မွန္းေပးထား သည္။ ထုိ႔အတူ ေန၀င္အိပ္တန္း တက္၊ ရင္ဘတ္ထဲကဓား ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားမ်ားတြင္ အခန္းအနည္း ငယ္သာပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ရ ေသာ္လည္း ဇာတ္ေကာင္ စ႐ုိက္ပီျပင္ေသာေၾကာင့္ ထြန္းအိႁႏၵာဗုိ အကယ္ဒမီရရွိႏုိင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေပးသည္။ အသက္ငယ္ငယ္ ရြယ္ရြယ္ျဖင့္ ထူးခၽြန္ဆုရရွိခဲ့သူ စုိးျပည့္သဇင္ကိုလည္း ေခါက္ ထီးကေလး မလုံ႔တလုံ ဇာတ္ကားျဖင့္ ဇာတ္ပို႔ဆုရရွိသည္ဟု ယင္းဇာတ္ကား ႐ုံတင္စဥ္ကတည္းက ပရိသတ္မ်ားက ခန္႔မွန္းေပးထား သည္။

သ႐ုပ္ေဆာင္ဆုမ်ားကဲ့သိ႔ု ပင္   ဒါ႐ုိက္တာဆုလည္း ၿပိဳင္ဆုိင္မႈျပင္းထန္ေနသည္။ထာ၀ရ အေမဇာတ္ကားျဖင့္ ဒါ႐ုိက္တာ စင္ေရာ္ေမာင္ေမာင္၊  ရင္ဘတ္ ထဲကဓားျဖင့္ ဒါ႐ိုက္တာ၀ုိင္း၊ အေမွာင္မွာ ရြာခ်တဲ့ မိုးတိမ္ ဇာတ္ကားျဖင့္   ဒါ႐ိုက္တာ ညြန္႔ျမန္မာညီညီေအာင္၊ သရာေစာထိျဖင့္ ဒါ႐ိုက္တာေအာင္ လြင္တို႔က တစ္ေျပးေနသည္။ ၂၀၁၇ တြင္ ႐ုံတင္ျပသခဲ့ေသာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ား၏ အ႐ုပ္၊ အသံအရည္အေသြးမ်ားသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက တုိးတက္မႈ အခ်ဳိ႕ ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။

၂၀၁၇ အတြက္ ျမန္မာ့႐ုပ္ ရွင္ထူးခၽြန္ဆုေပးပဲြကို တကၠသိုလ္ ၀င္စာေမးပဲြမ်ား ေျဖဆုိၿပီးခ်ိန္ မတ္လတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ ထားသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ထူးခၽြန္ဆုတစ္ခုခ်င္းအလုိက္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ျပင္းထန္ေနသည့္ အကယ္ဒမီကို မည္သူေတြ ဆြတ္ခူးမည္လဲ ဆုိသည္ကို ဆက္လက္ေစာင့္ ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။    ။