ၿမိဳ႕ေပၚေက်ာင္းတြင္ မေျပာင္းေရႊ႕ဘဲ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထားမည္

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာမမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

ၿမိဳ႕ေပၚေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတည္း တြင္သာ မေျပာင္းေရႊ႕ဘဲ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ ခန္႔ထားရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနေခတၱၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ႏိုင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္ အေျခခံပညာဆရာ၊ ဆရာမရာထူးတိုး၊ အေျပာင္း အေရႊ႕မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမ လစ္လပ္ေနရာမ်ား ျဖည့္ဆည္းေရး ဦးစားေပး ေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၿမိဳ႕ေပၚ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း တည္းတြင္သာ မေျပာင္းေရႊ႕ဘဲ ကာလၾကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထားရန္ မူဝါဒ မ်ားကို တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္ ပညာေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း ခ်မွတ္မည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

‘‘ၿပီးခဲ့တဲ့ အသုတ္တုန္းက ေတာ့ အေနၾကာတာေတြ ေရႊ႕တာ က ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြပဲ ေရႊ႕လိုက္တာ။ နယ္ ေတြကိုေတာ့ စဥ္းစားေနတယ္။ နယ္တုိင္းမွာေတာ့ ရွိေပမယ့္ မိုး ကုတ္လို ေနရာမ်ဳိးက်ေတာ့ သူ႔ ေဒသလူပဲ ေနႏိုင္မွာေလ။ တစ္ ေျပးညီျဖစ္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ေတာ့ ခက္တယ္။ ေလာေလာဆယ္ ဦး စားေပးစဥ္းစားတာကေတာ့ လိုတဲ့ ေနရာေတြ ျဖည့္တာ။ အေနၾကာ သူေတြအတြက္ကေတာ့ တိုင္း၊ ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴးေတြနဲ႔ ညႇိ ႏိႈင္းၿပီး မူေတြခ်ရဦးမွာေပါ့’’ဟု ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္စိုးက ေျပာ ၾကားသည္။

အေျခခံပညာ ဆရာ၊ဆရာမရာထူးတိုး၊ အေျပာင္းအေရႊ႕မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ၏ သေဘာဆႏၵအရ ေျပာင္းေရႊ႕ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လိုေသာ ေက်ာင္း၊ ရာထူးမ်ားကို ေဖာ္ျပကာ ေလွ်ာက္လႊာတင္ေစၿပီး တန္းစီ ဇယား၊ လစ္လပ္ေနရာ အေျခအေနအရ ရာထူးတိုး၊ အေျပာင္းအ ေရႊ႕ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမအခ်ဳိ႕သည္ အေျပာင္း အေရႊ႕၊ ရာထူးတိုး ေလွ်ာက္လႊာ မ်ား မတင္ဘဲ ေက်ာင္းတစ္ ေက်ာင္းတည္းတြင္သာ ႏွစ္ရွည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈ ရွိေနသည္။

အခ်ဳိ႕ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား သည္ သြားလာေရး အဆင္ေျပ ျခင္းေၾကာင့္ ေနထုိင္ျခင္းရွိသကဲ့ သို႔ အခ်ဳိ႕သည္ အက်ဳိးစီးပြား တစ္ခုအတြက္ ၿမိဳ႕ေပၚေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတည္းတြင္ မေျပာင္း ေရႊ႕ဘဲ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမ်ဳိး ရွိသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အထက္ တန္းေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ အေျခခံ ပညာ ဆရာ၊ ဆရာမ ရာထူးတိုး၊ အေျပာင္းအေရႊ႕ ေလွ်ာက္လႊာ မ်ားကို ဇန္နဝါရီ ဒုတိယပတ္ အတြင္း ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ ထားရန္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးမ်ားက ေၾက ညာထားသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အ ခ်က္အလက္မ်ားအရ တစ္ႏိုင္ငံ လံုးတြင္ အေျခခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမ သံုးသိန္းေက်ာ္ရွိသည္။