မူဆယ္နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ ခရီးသြား ဝင္၊ ထြက္ခြင့္ျပဳဦးမည္မဟုတ္ဟုဆို

လံုၿခံဳေရးအရ မူဆယ္နယ္စပ္ဂိတ္ ကို ခရီးသြားဧည့္သည္ ဝင္ထြက္ သြားလာျခင္း ခြင့္ျပဳဦးမည္မဟုတ္ ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာ ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေထြးက ေျပာ ၾကားသည္။

တ႐ုတ္ခရီးသြားမ်ားကို မူဆယ္နယ္စပ္ဂိတ္မွ ဝင္ထြက္ သြားလာခြင့္ျပဳရန္ ခရီးသြားဝန္ ေဆာင္မႈကုမၸဏီအခ်ိဳ႕က ေတာင္း ဆိုေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳရန္ အခ်ိန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ခရီးသြားမ်ားသည္ နယ္စပ္ဂိတ္မွတစ္ဆင့္ ျမန္္မာ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ လာေရာက္လည္ ပတ္ရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း၊ ခရီးသြား ဝင္ထြက္သြားလာခြင့္ကို မူ ဆယ္ဂိတ္တြင္ ပိတ္ပင္ထား၍ လာေရာက္လည္ပတ္လုိသူမ်ား အခက္အခဲရွိေၾကာင္း မူဆယ္ခရီး သြားလုပ္ငန္းရွင္အသင္း အတြင္း ေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးသန္းက ေျပာၾကား သည္။

‘‘ခရီးသြားေတြ တစ္စံုတစ္ခု ထိခိုက္သြားရင္ ႏုိင္ငံရဲ႕ ခရီးသြား က႑ကို ပိုၿပီးထိခိုက္သြားႏုိင္ တယ္။ ႏုိင္ငံျခားသားမသြားတဲ့ ေမာင္ေတာကိစၥေတာင္မွ လာၿပီး ေတာ့ ထိခိုက္တယ္’’ဟု ဦးျမင့္ ေထြးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီး စဥ္အျဖစ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ား အား မူဆယ္ဂိတ္မွ ဝင္ထြက္သြား လာခြင့္ျပဳထား၍ တစ္ရက္လွ်င္  ၅၀၀ ခန္႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ေန ေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးသန္းက ေျပာၾကား သည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ သား သန္း ၁၂၀ ခန္႔ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားလာေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တ႐ုတ္ခရီးသြား တစ္ သန္းခန္႔ ဝင္ေရာက္မည္ဆုိပါက ႏုိင္ငံ၏ ခရီးသြား က႑ ၁၀ ဆခန္႔ တိုးျမင့္လာမည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးရန္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

၎တုိ႔ကို ဖိတ္ေခၚလိုပါက ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ လာသူမ်ားကို နယ္စပ္ဂိတ္မွ ျပန္ လည္ထြက္ခြာခြင့္ေပးရန္၊ အလား တူ နယ္စပ္ဂိတ္မွ ဝင္ေရာက္လာ သူမ်ားကို ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္ထြက္ခြင့္ေပးရန္လိုအပ္ ေၾကာင္း တ႐ုတ္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္ မတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး လီဘို ဘိုက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တ႐ုတ္ခရီးသြား ႏွစ္သိန္းခန္႔ ဝင္ ေရာက္ေနေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ခရီးသြားမ်ားကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္ရန္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးေကာ္မတီကို ၂၀၁၇ တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။