ျမန္မာေရးရာ MYANMAR AFFAIRS

မ်က္ေမွာက္ေခတ္အေျခအေနတြင္ ျမန္မာျပည္ ၏ ဘက္ေပါင္းစုံအျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ထင္ဟပ္လ်က္ ႐ႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကေန၍ ေလ့လာဆန္းစစ္ေရးသား ေနေသာ အမွတ္စဥ္ျဖင့္ထြက္ရွိသည့္ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ ရွိပါသည္။ ပထမစာအုပ္မွာ Myanmar Quar-terly  မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူ၀ါဒေလ့လာေရးဂ်ာနယ္ျဖစ္ ၿပီး ဒုတိယစာအုပ္မွာ ျမန္မာေရးရာ Myanmar Affairs ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစာအုပ္ႏွစ္မ်ိဳးသည္ ႏုိင္ငံ တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္အေပၚ ေလ့လာသုံးသပ္ကာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ေ၀ဖန္ပုိင္း ျခားႏုိင္မည့္ အသိအျမင္ေပးေနေသာ စာအုပ္မ်ားျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆုိရလွ်င္ လူႀကီးလူငယ္၊ က်ားမ မေရြး၊ ႏိုင္ငံသားတိုင္းဖတ္႐ႈသင့္ေသာ စာအုပ္မ်ား လည္းျဖစ္ေပသည္။ ဤလုိစာအုပ္မ်ိဳးမ်ား ပုံႏွိပ္ထုတ္ ေ၀ႏုိင္ေရး စိတ္ကူးစိတ္သန္းသာမက လက္ေတြ႕က် က်လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာ သက္ဆိုင္ရာစာတည္းအဖြဲ႕တို႔ ၏ အားထုတ္မႈကုိ စာဖတ္သူမ်ား အသိအမွတ္ျပဳေလး စားရပါမည္။ ဆုိရလွ်င္ ဤလုိစာအုပ္မ်ား မ်ားမ်ားေပၚထြန္းလာၿပီး အေရြ႕တစ္ခုဆီ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္မည္ဆုိပါက တုိင္းျပည္ ပုိမုိဖြံ႕ၿဖိဳးလာပါမည္။ ထုိစာအုပ္မ်ားသည္ ဤမွ်အထိ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ အ ေျခအေနရွိပါသည္။

ယခုအမွတ္(၆)အျဖစ္ ထြက္ရွိလာေသာ ျမန္မာ ေရးရာ သည္ တ႐ုတ္နဂါးႏွင့္ ကမၻာျပားေခတ္အလြန္ ဟု အမည္ရွိၿပီး အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္ႏုိင္ငံႀကီး၏ အေျခ အေနအရပ္ရပ္ႏွင့္ ျမန္မာသာမက ကမၻာအထိပါ ႐ုိက္ခတ္လာႏိုင္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးျပထားသည္။ စာအုပ္တြင္ အယ္ဒီတာ့စကား၊ ဆရာေမာင္ထင္ ၁၉၆၀ က ေရးသားဖူးေသာ ‘ရခုိင္ ျပည္အစီရင္ခံစာ’၊ ေဒါက္တာျမင့္ဆန္း၏ ‘ပုဂၢလိက စီးပြားေရးက႑ႏွင့္ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ’၊ ကုိ၀၏ ‘လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီ၏ေမွးမွိန္လာေသာညိႇဳ႕အား’၊ သမုိင္းသုေတသီဗုိလ္မွဴးဘရွင္၏ ‘ႏွစ္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ က တ႐ုတ္ျပည္သြားယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕’ႏွင့္ ‘တ႐ုတ္- ျမန္မာစစ္ပြဲ’စသည္တို႔ ပါ၀င္သလုိ အထူးက႑တြင္ ေအးေမာင္ေက်ာ္၏ ‘တ႐ုတ္အိပ္မက္ႏွင့္ လစ္ဘရယ္ ကြန္ရက္’၊ မုံရြာေအာင္ရွင္၏ ‘တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံပုံရိပ္မ်ား’၊ ေဒါက္ တာ ေခ်ာေခ်ာစိန္၏ ‘ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူး ေျပာင္းေရးခရီးႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရး’၊ ေဇ ယ်သူ၏ ‘တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရး ျမန္မာ့အျမင္’၊ ၀င့္ထန္း၏ ‘အဂတိတိုက္ဖ်က္မႈ၊ ရွီအေတြးအေခၚပုံ ေဖာ္မႈ၊ တ႐ုတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေမာ္ဒယ္’တို႔ ပါ၀င္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ေရးသားေသာ ေမာင္ေတာ ျဖစ္စဥ္မွတ္တမ္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း က႑မ်ားသာမက လူပုဂၢိဳလ္အတၳဳပၸတၱိအျဖစ္ ေမာင္ေဇယ်ာျပဳစုေသာ ‘ေကအင္ ယူဥကၠ႒ မန္းဘဇန္(၁၉၁၆-၁၉၈၂)’တို႔ ေဖာ္ျပပါရွိ သည္။ ေအးေမာင္ေက်ာ္၏ ‘တ႐ုတ္အိပ္မက္ႏွင့္ လစ္ ဘရယ္ကြန္ရက္’စာတမ္းတစ္ေနရာတြင္ ‘တ႐ုတ္ျပည္ ရဲ႕ ၁၉၈၀ ေလာက္က ေလးမ်ိဳး ေခတ္မီေရးနဲ႔စတင္ခဲ့တဲ့ အေျပာင္းအလဲဟာ ႏွစ္ ၃၀ ေလာက္ၾကာတဲ့အခါမွာ ကမၻာ့ဒုတိယစီးပြားေရးအင္အားအႀကီးဆုံးႏုိင္ငံဘ၀ ကုိ ေရာက္လာပါေတာ့တယ္။ အခု တ႐ုတ္တို႔ရဲ႕ အဓိကဦးတည္ခ်က္က လြတ္လပ္တဲ့ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးျဖစ္တယ္။ တ႐ုတ္ဟာ ဂလုိဘယ္ လုိက္ေဇးရွင္းကုိ ရပ္ခံသူျဖစ္လာတယ္။ တ႐ုတ္စတိုင္ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းလုိ႔ဆုိၾကတဲ့ အစီအမံေတြ ထဲမွာ OBOR လုိ႔ဆုိတဲ့ ရပ္၀န္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္း တစ္သြယ္စီမံကိန္းေတြပါတယ္။ World Bank တို႔၊ IMF တို႔နဲ႔ အၿပိဳင္ျပဳလုပ္လာတာလုိ႔ဆုိၾကတဲ့ AIIB အေျခခံအေဆာက္အအုံတည္ေဆာက္ေရး ကမၻာလုံး ဆိုင္ရာဘဏ္ႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေလာေလာ ဆယ္ တ႐ုတ္ျပည္က ရပ္ခံတာက တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ေရးနဲ႔ ျပႆနာမ်ားကုိ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေျဖရွင္း ေရးပဲျဖစ္တယ္။ သူနဲ႔ထိစပ္ေနတဲ့ နယ္နိမိတ္ေတြမွာ လည္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိဖုိ႔ သူ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တယ္။ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈကုိ တ႐ုတ္ျပည္က ကူညီေနတာဟာ ဒီေပၚလစီေတြေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္’ဟု ေရးထားသည္။

စာအုပ္ကုိ ျမန္မာေရးရာေလ့လာေရးအဖြဲ႕က တန္ဖုိး ၃,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ထုတ္ေ၀ၿပီး မွာယူလုိပါက ဖုန္း ၀၁-၃၈၇၅၆၈ ႏွင့္ ၀၉-၇၃၂၀၃၀၃၂ သုိ႔ ဆက္ သြယ္ႏိုင္ပါသည္။