ၿဗိတိန္ေတာ္ဝင္မိသားစုဝင္ မျဖစ္ခင္ လူမႈမီဒီယာအေကာင့္အားလံုး ဖ်က္သိမ္းခဲ့တဲ့ မီဂန္မာကယ္

 ၿဗိတိန္ေတာ္ဝင္ မင္းသားဟယ္ရီႏွင့္ မၾကာမီ မဂၤလာပြဲ ဆင္ႏႊဲမည့္ အေမရိကန္ မင္းသမီး မီဂန္မာကယ္သည္ သူ ၏လူမႈမီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ား အား လံုး ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။

အသက္ (၃၆) ႏွစ္အရြယ္ မီဂန္မာကယ္သည္ မၾကာမီၿဗိတိန္ ေတာ္ဝင္ မိသားစုဝင္ျဖစ္လာမည့္ အတြက္ ေတာ္ဝင္မိသားစု၏ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ၎ ၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၊ တြစ္တာႏွင့္ အင္ စတာဂရမ္ စာမ်က္ႏွာတို႔ကို ဖ်က္သိမ္းျခင္းျဖစ္သည္။

မီဂန္မာကယ္သည္ အင္စ တာဂရမ္စာမ်က္ႏွာတြင္ Follower၁ ဒသမ ၉ သန္း၊ တြစ္တာစာမ်က္ ႏွာတြင္ Follower ၃၅၀,၀၀၀ ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတြင္ like ၈၀၀,၀၀၀ ရွိသည္။

ၿဗိတိန္ေတာ္ဝင္မိသားစုဝင္ မ်ားသည္ တရားဝင္တြစ္တာစာ မ်က္ႏွာႏွင့္ အင္စတာဂရမ္စာ မ်က္ႏွာမ်ား ဖြင့္ထားေသာ္လည္း ထိုအေကာင့္မ်ားကို ေတာ္ဝင္မိ သားစုဆိုင္ရာ လူမႈမီဒီယာအ ဖြဲ႕က ကိုင္တြယ္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား   ေဖာ္ျပ ေလ့မရွိေပ။ မင္းသားဟယ္ရီႏွင့္ မီဂန္မာကယ္သည္ ၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာက ေစ့စပ္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ေမလ ၁၉ ရက္တြင္ မဂၤလာပြဲက်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။            —Ref:metro