ရွမ္းလူမ်ိဳးအလုိက္အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ေရႊ႕ဆုိင္းေၾကာင္း RCSS/SSA ထုတ္ျပန္

ပင္လုံၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရွမ္းလူထုေတြ႕ဆုံပြဲတစ္ခုအား ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − Sai Kyaw Nyunt ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္)

အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားတြင္ ဟန္႔တားခံရမႈမ်ားႏွင့္ ေတာင္ႀကီးအႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ထံမွ တရား၀င္ ျပန္ၾကားခ်က္ မရရွိျခင္းေၾကာင့္ လင္းေခးၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ေရႊ႕ဆုိင္း ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ(RCSS/SSA)က ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

ရွမ္းလူမ်ိဳးအလုိက္ အမ်ိဳး သားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ကုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္ မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ (NCA)ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္တစ္ ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္ စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္အ ေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာညိႇ ႏႈိင္းအစည္းအေ၀း (JICM)ဆုံး ျဖတ္ခ်က္အရ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္ကစ၍ RCSS/SSA ဦး ေဆာင္ကာ လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည္။

သုိ႔ရာတြင္ အႀကိဳလူထုေတြ႕ ဆုံပြဲမ်ားကုိ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိၿမိဳ႕ နယ္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္မွ ၂၅ ရက္္အတြင္း ျပဳ လုပ္ခဲ့ရာ တပ္မေတာ္ဘက္က နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔ တားမႈကုိခံခဲ့ရေၾကာင္း ပင္လုံၿမိဳ႕ တြင္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲျပဳလုပ္ရန္စီ စဥ္မႈကုိ တပ္မေတာ္ဘက္ကလက္ နက္အျပည့္အစုံျဖင့္ ၀င္ေရာက္ တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းသည္ ျပည္ ေထာင္စုသမုိင္း၌ အမည္းစက္ အျဖစ္စြန္းထင္းေစခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ တပ္မေတာ္က ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ စာျဖင့္တားဆီးပိတ္ ပင္ခ့ဲေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုသုိ႔အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံပြဲ မ်ား ဟန္႔တားခံရမႈေၾကာင့္ ျပည္ သူမ်ား၏ လြတ္လပ္ေသာသေဘာ ထားအျမင္မ်ားကုိ ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္းတက် ေဖာ္ထုတ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း RCSS/SSA က ဆုိသည္။

ထုိ႔အတူ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိး ရက လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားျပဳလုပ္ ရန္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္မ်ားအား ၫႊန္ၾကားခ်က္ကုိ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ျပန္႐ုပ္ သိမ္းခဲ့သျဖင့္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည္။ ရွမ္းလူထု သေဘာထားအျမင္မ်ားကုိ စု စည္းႏုိင္ရန္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးအႀကိဳ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေနာက္ဆုံးပြဲအျဖစ္ ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္ကစ၍ ျပဳလုပ္ႏုိင္ ေရး ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ထံ RCSS/SSA ဥကၠ႒က စာေရးသားေပးပုိ႔ညိႇႏႈိင္း ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ ထုိ႔အျပင္ RCSS အတြင္းေရးမွဴးကလည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ အစုိးရၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္၊ တပ္မေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တို႔ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ လကုန္က သြားေရာက္ညိႇႏႈိင္းခဲ့ ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ထံမွ တရား၀င္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္ လက္ခံရရွိျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ရွမ္းလူမ်ိဳးအ လုိက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ(အႀကိဳ)က်င္းပျခင္း သည္ ရွမ္းအမ်ိဳးသားတစ္ရပ္လုံး ၏ သမုိင္းအစဥ္အလာအရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးဂုဏ္ သိကၡာအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးအရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ တရား ၀င္မႈႏွင့္ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ ျခင္းတို႔အတြက္ အေရးႀကီး ေၾကာင္း RCSS/SSAကဆုိသည္။

အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား ကုိနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဟန္႔တား ခံရမႈႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ရွမ္း လူမ်ိဳးအလုိက္အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ(အႀကိဳ)က်င္း ပျခင္းကုိ တပ္မေတာ္ကတားျမစ္ ပိတ္ပင္မႈေၾကာင့္ လင္းေခးၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္မည့္ရွမ္းလူမ်ိဳးအလုိက္အ မ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ရက္မ်ား တြင္ က်င္းပရန္ယာယီေရႊ႕ဆုိင္း ထားေၾကာင္း RCSS/SSA က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရာ၌ အဆင္မေျပမႈမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ NCA လက္မွတ္မထုိးထားသည့္ SSPP ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ CSSU ဦးေဆာင္က်င္းပျခင္းက အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း PNLO ဦးေဆာင္နာယကဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

‘‘အခု RCSS ရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမမွာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ဖုိ႔ RCSS က လူထုေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္မယ္ေပါ့ ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္လုပ္တ့ဲအခါ မွာ အဖြဲ႕တစ္ခုနာမည္ထြက္လာ တယ္။ ရွမ္းျပည္ညီၫြတ္ေရးေကာ္ မတီလုိ႔ေခၚတဲ့ CSSU ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီမွာလည္း နည္းနည္းေခါင္းစဥ္ ေခ်ာ္ေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဆုိ CSSU က အစုိးရဘက္က အသိ အမွတ္မျပဳထားဘူးေလ။ ဆုိ ေတာ့ တပ္မေတာ္က အသိအ မွတ္ျပဳတာက RCSS လုပ္ခြင့္ရွိ တယ္။ တျခားသူေတြေပါင္းၿပီး ေတာ့ က်င္းပေရးေကာ္မတီလုပ္ ခြင့္ရွိတယ္။ သုိ႔ေသာ္ CSSU နာ မည္က နည္းနည္း Shock ရွိတာ ေပါ့’’ ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

ရွမ္းလူမ်ိဳးအလုိက္ အမ်ိဳး သားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေရႊ႕ဆုိင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦး ေအာင္စုိးထံ ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာမသိရွိေသး ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ရွမ္းလူမ်ိဳးအလုိက္ အမ်ိဳး သားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏုိင္မည့္ အေျခအေနအ ေသးစိတ္ကုိမူ ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ရက္ ပိုင္းအတြင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရန္ ရွိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ ေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ားက ေျပာ သည္။

လက္ရွိတြင္ RCSS/SSA အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အျခားေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း မ်ားစုစည္း၍ လူထုသေဘာထား ရယူမႈက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔မလုပ္ ႏုိင္သျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ ေနာက္ဆုံး ပတ္၌ က်င္းပမည့္ျပည္ေထာင္ စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယအႀကိမ္ အစည္း အေ၀းတြင္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးအစရွိသည့္ေခါင္းစဥ္ငါး ခုဆိုင္ရာ ဘုံသေဘာထားမ်ားကုိ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ တင္ျပ ႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ရွမ္းတိုင္း ရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD)ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦး စုိင္းလိတ္က ေျပာသည္။

‘‘လုိအပ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကုိ တက္ရ မယ္ဆုိရင္ေတာ့လည္း သူမ်ား ေတြရဲ႕ သေဘာထားဘယ္လုိရွိ တယ္။ ေနာက္ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ ရဲ႕ နဂုိရွိရင္းစြဲ အခ်က္ေတြနဲ႔ မကုိက္ညီဘူးဆုိရင္လည္းပဲ ဒါ ကန္႔ကြက္သင့္ရင္ ကန္႔ကြက္ရ မယ္။ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပး စရာေတာ့ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ သီးသန္႔အျမင္သေဘာထားေတာ့ တင္ျပႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူးေနာ္’’ ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယ အစည္းအေ၀းတြင္ RCSS/SSA ကရွမ္းအမ်ိဳးသား အဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲမက်င္းပႏုိင္ဟု ဆိုကာ ၎တို႔အဖြဲ႕၏ သေဘာထားကုိ ညီလာခံသုိ႔တင္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမည့္ ေနရာႏွင့့္ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ RCSS/SSA အၾကားကာလရွည္ၾကာစြာ ညိႇႏႈိင္းမရဘဲျဖစ္ခဲ့သည္။ RCSS က ေတာင္ႀကီး(သုိ႔မဟုတ္) ပင္လုံၿမိဳ႕တြင္က်င္းပလုိၿပီး တပ္မေတာ္ကယင္းေနရာမ်ား၌ က်င္းပခြင့္မျပဳဘဲ မုိင္းပန္တြင္ က်င္းပရန္ သေဘာထားေပးခဲ့သည္။ JICM အစည္းအေ၀းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၾကား၀င္ညိႇႏႈိင္းေပးမႈေၾကာင့္သာ လင္းေခးၿမိဳ႕၌က်င္းပရန္ သေဘာတူညီမႈရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

NCA လက္မွတ္ထုိးထား သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္ရွစ္ဖြဲ႕အနက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ RCSS တို႔အၾကား ပဋိပကၡမ်ား၊ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္။

NCA လက္မွတ္ထုိးရွစ္ဖြဲ႕အ နက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ RCSS/SSA ႏွင့္ ေဒသအေျခအေနေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခြင့္ မရရွိေသး သည့္ ရခုိင္အဖြဲ႕(ALP)ကလြဲ၍ က်န္အဖြဲ႕မ်ားအားလုံး ျပဳလုပ္ခဲ့ ၿပီျဖစ္သည္။

More in News Section