အဆုိးအေကာင္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ပညာေရး

ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ၾကာ ပိတ္ထားခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (လိႈင္နယ္ေျမ)ကို ဒီဇင္ဘာ လဆန္းပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ စာသင္ခန္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ

ဒီခ်ဳပ္အစုိးရသက္တမ္း တစ္ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ၂၀၁၇ တြင္ ျမန္မာ့ပညာေရး လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ေရာက္လာမည္ဟု ျပည္သူအမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ပညာေရးက႑အလႊာတိုင္းအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း ျပည္သူလုိလားေသာ အေျခခံက်က်ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ေ၀းကြာေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကသုံးသပ္သည္။
 


‘‘မေျပာင္းဘူးေတာ့ မဟုတ္၊ ေျပာင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဟုိနည္း နည္း၊ ဒီနည္းနည္းေျပာင္းသလုိျဖစ္ ေနတယ္။ အေျခခံက်က်ေျပာင္း လဲတာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ သုံးသပ္ရမွာ ပဲ’’ ဟု ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာကြန္ရက္ (NNER)မွ ေဒၚသူသူမာကဆုိသည္။

ဒီခ်ဳပ္အစုိးရစတက္စဥ္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပညာေရး ၀န္ႀကီးအျဖစ္တာ၀န္ယူထားရာ ျမန္မာ့ပညာေရးျပန္လည္ဦးေမာ့ လာေလမည္လားဟု ျပည္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးကုိ ပညာ ေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္လႊဲ ေျပာင္းေပးခ်ိန္တြင္ ပညာေရးအ သုိင္းအ၀ုိင္း၌ ေ၀ဖန္မႈမ်ားေပၚ ေပါက္ခဲ့သည္။

 ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ပညာေရးဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အခ်ိဳ႕ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ္လည္း ဆရာ၊ ဆရာမ ခန္႔အပ္ေရးႏွင့္ရာထူးတိုးမညီမွ်မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ယခုႏွစ္တြင္ ထူးထူးျခားျခားစိန္ေခၚမႈမ်ား ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ ပညာေရးေကာလိပ္ဆင္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိ အခ်ိန္မီ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ဖဲႀကိဳးစိမ္း လႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ဇြန္လအတြင္း ပညာေရး ေကာလိပ္ဆင္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ နည္းပညာႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္မ်ားမွ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကုိ ရာထူးတုိးမေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းေၾကာင့္ ဖဲႀကိဳးျပာကမ္ပိန္းျဖင့္ ေတာင္းဆုိအေရးဆုိမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခ့ဲရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားၾကား ဆက္ဆံေရးတြင္ အဖုအထစ္အခ်ိဳ႕ရွိခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ သစ္သားတုတ္ ျဖင့္ ႐ုိက္ႏွက္ျခင္း၊ ေဘာင္းဘီခြၽတ္ အျပစ္ေပးျခင္း၊ လက္သည္းျဖင့္ ကုတ္ျခစ္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားေၾကာင့္ မိဘ မ်ား သာမက ျပည္သူမ်ားကေ၀ဖန္ျပစ္တင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္ ၾကားေရးရပ္နားခံရၿပီး ဌာနဆိုုင္ ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈခံေနရေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားလည္း ယခုႏွစ္ တြင္ ရွိခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား သြန္သင္ဆုံးမရာ၌ ကာယိေႁႏၵပ်က္ျပားေစမည့္ အျပဳအမူမ်ားမျပဳလုပ္ရန္၊ ႐ုိက္ႏွက္ျခင္း မျပဳရန္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက သတိျပန္ေပးခဲ့ရသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုမွာ အဂတိလုိက္စားမႈျဖင့္ တိုင္ၾကားခံရသည့္ ပညာေရး၀န္ထမ္း ၅၀ ေက်ာ္ကုိ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အေျခခံပညာမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိသာ စံနမူနာ အျပစ္ေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေငြေၾကးအ႐ႈပ္အရွင္းကိစၥမ်ားျဖင့္ အမ်ားကေ၀ဖန္ခဲ့ေသာ ပါေမာကၡခ်ဳပ္တစ္ဦးကုိ ရာထူးတူဌာနေျပာင္းေရႊ႕မႈေလာက္သာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ယခုႏွစ္တြင္ တစ္ ႀကိမ္မွ် မရွိဖူးသည့္အေျခခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိ က်ပ္တစ္ ေသာင္းႏႈန္းတန္ဖုိးရွိ ေက်ာင္း၀တ္ စံု ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ တကၠသိုလ္ ၀င္စာေမးပြဲအေျဖလႊာစစ္ေဆးခ ကုိ ယခင္က အေျဖလႊာတစ္အုပ္ လွ်င္ က်ပ္ ၇၀ ေပးအပ္ရာမွ က်ပ္ ၃၀၀ အထိတိုးေပးမည္ဟု ႏုိ၀င္ ဘာအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦး စီးဌာနကေၾကညာခဲ့ျခင္း၊ေက်ာင္း သားသမဂၢအေဆာက္အအုံျပန္ လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ငါးဘီလီယံခ်ထားေပး ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားကုိ တရား၀င္ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳျခင္း၊ ပညာေရးစုံညီပြဲေတာ္မ်ား က်င္းပ ရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနဘတ္ ဂ်က္မွ က်ပ္သန္း ၉,၅၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းတစ္ ေက်ာင္းလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းခြဲမွ ငါးသိန္းအထိ ရန္ပုံေငြခ်ထားေပး ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္လာသည္။

ထပ္မံ၍ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ  ၾကည့္မည္ဆုိပါက အစုိးရဌာန သီးသန္႔ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၁၇ အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အပါအ၀င္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈအားေကာင္းခဲ့သည္။အ ေျခခံပညာက႑ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ပညာက႑ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္က်င္းပရာ တြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ စီမံ ကိန္းမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား ခ်ျပခဲ့ၿပီး အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ပါ၀င္အႀကံျပဳခြင့္ေပးခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ ပညာေရးတကၠ သုိလ္၊ ေကာလိပ္၀င္ခြင့္မ်ားေခၚယူ သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ မသန္ စြမ္းသူမ်ားကုိ ခြဲျခားရာေရာက္ သည့္အခ်က္မ်ား ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီး တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္၊ ေက်ာင္း စည္းကမ္းမ်ား၌ ႏုိင္ငံေရးဆူပူမႈ ဆုိင္ရာ ျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္းက အရပ္ဘက္အ ဖြဲ႕အစည္း၊ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အ စည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကုိ အစုိး ရက အေလးေပးလာသည့္အေန အထားျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ဒီဇင္ ဘာ ၈ ရက္တြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကားသည့္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာအခ်က္ငါးခ်က္က ၂၀၁၈ လမ္းျပေျမပုံတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္အ ၾကာ စစ္အစုိးရလက္ထက္က တည္းက ပိတ္ထားေသာ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္(လႈိင္နယ္ေျမ)ႏွင့္အင္း စိန္ဂ်ီတီအုိင္တို႔ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ျပန္လည္တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳျခင္း က ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ခါးနီး၌ ဒီခ်ဳပ္ အစုိးရ၏ ပံုရိပ္တက္ေစသည့္ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။    ။

Top News