မတည္ၿငိမ္မႈဒဏ္ ခံခဲ့ရသည့္ ခရီးသြား

ေရႊတိဂုံဘုရားရင္ျပင္ေပၚမွ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားအခ်ဳိ႕ ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္

၂၀၁၇ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ခရီး သြားက႑တြင္ တုိးတက္မႈႏွင့္ ဆုတ္ ယုတ္မႈတို႔ကို  ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ခရီး သြားက႑ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ တြက္ေျခမကိုက္သည့္ ႏွစ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။


 ၾသစေၾတးလ် အေျခစုိက္ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြားလမ္းၫႊန္ ၀က္ဘ္ဆုိက္ကုိ Lonley Planet မွ ၂၀၁၇ အတြင္း ကမၻာေပၚ၌ သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ အေကာင္းဆုံး ၁၀ ႏုိင္ငံထဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အဆင့္ (၉)ေနရာတြင္ ေဖာ္ျပခံခဲ့ရၿပီး၊ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း ႏွစ္ဦးတာထြက္ေကာင္းခဲ့သည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာ ေရး၀န္ႀကီးဌာနကလည္း ၂၀၁၇ အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခား ခရီးသြား ၃ ဒသမ ၅ သန္း၀င္ ေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သည္။

ႏွစ္ဦးပိုင္း၌ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြား ဧည့္သည္၀င္ေရာက္မႈ တုိးတက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ပထ မေျခာက္လအတြင္း ႏုိင္ငံျခား သား ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈ ႏွစ္သန္းခန္႔ရွိခဲ့ၿပီး ယမန္ႏွစ္ကထက္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ တုိးတက္ခဲ့သည္။

ပုံမွန္ခရီးသြားနည္းသည့္ မုိးရာသီတြင္ ခရီးသြားပိုတိုးလာေစရန္ ၀န္ႀကီးဌာနက ဦးစီး၍ Green Season  ပ႐ိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္ကို ဇူလုိင္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားလည္ပတ္မႈ အမ်ားဆုံးခရီးစဥ္ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ပုဂံ၊ အင္းေလး၊ ငပလီ၊ ေငြေဆာင္၊ ေခ်ာင္းသာႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔ရွိ ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အခန္းခမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည့္ Green Season Pro-motion ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ပ႐ုိမိုးရွင္းကာလကို ဇြန္လမွ စက္တင္ဘာအထိ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး တည္းခိုခမ်ားေလွ်ာ့ ခ်ေပးျခင္းကုိအထက္ပါခရီးစဥ္ ေဒသရွစ္ခုမွ ဟိုတယ္အလုံးကိုးဆယ္ခန္႔တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

 သို႔ေသာ္ မိုးရာသီကာလ တစ္လေနာက္က်ၿပီးမွသာ Green Season ပ႐ိုမိုးရွင္းကို စတင္ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ လူသိနည္းခဲ့ၿပီးထင္သ ေလာက္ မထိေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ယခုထက္ပို၍ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သုံးသပ္အႀကံျပဳသည္။

ထို႔ျပင္ယခုႏွစ္အတြင္း လူထုအေျခ ျပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း (CBT) ေဒသမ်ားကိုလည္း တုိးခ်ဲ႕ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေက်းရြာ ၂၀ ေက်ာ္တြင္ CBT လုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ကာ ဆက္လက္ဖံြ႕ၿဖိဳးရန္ အားယူ ေနေသာ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း အတြက္ ခရီးသြားရာသီမစမီ ၾသဂုတ္လကုန္တြင္ အဟန္႔အတားတစ္ခု ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ေမာင္ ေတာခ႐ိုင္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္း ၃၀ ေက်ာ္ႏွင့္ တပ္စခန္းတစ္ခုကို ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား တုိက္ခုိက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမာက္ဦးသို႔လာေရာက္ လည္ပတ္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ခရီးစဥ္အခ်ဳိ႕ ဖ်က္သိမ္းမႈမ်ားရွိလာခဲ့သလုိ ခရီးသြားရာသီတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ စီစဥ္ထားေသာအေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားခရီးစဥ္ဖ်က္သိမ္းမႈ အခ်ဳိ႕ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မၿငိမ္ သက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္းခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈ ၂၀ ရာခိုင္ ႏႈန္း က်သြားေၾကာင္းအထူးသျဖင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ ျဖစ္ေၾကာင္း  Nature Dream ခရီးသြားလုပ္ငန္း မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာ ေဒၚစံပယ္ေအာင္ကသုံးသပ္ေျပာသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္ ၀င္ေရာက္မႈ ႏႈန္းသည္ ၂၀၁၃ တြင္ ၂ ဒသမ ၀၄ သန္း ၊ ၂၀၁၄ တြင္ ၃ ဒသမ ၀၈ သန္း၊၂၀၁၅ တြင္ ၄ ဒသမ ၀၆ သန္း၊၂၀၁၆ တြင္ ၂ ဒသမ ၉ သန္းႏွင့္၂၀၁၇ တြင္ ေအာက္တိုဘာလကုန္အထိ ၃ ဒသမ ၁ သန္းရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၇ တြင္ ခရီးသြားရာသီမတုိင္မီ ႐ုိက္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ကထက္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိးတက္ခဲ့ သည္။ ျမန္မာ့ခရီးသြားက႑သည္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ေကာင္းမြန္ စြာ စတင္ႏုိင္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံ တြင္း ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ လုံၿခံဳေရး ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ အဓိကခရီးသြားရာသီ ကာလမ်ားတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္လာေစခဲ့ေၾကာင္း Ox-ford Business Group ကလည္း သုံးသပ္ခဲ့သည္။။

Top News