အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ထိတ္ထိတ္လန္႔လန္႔ ၂၀၁၇

၂၀၁၇ သည္ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္အက်ပ္အတည္း မ်ားစြာကုိ သယ္ေဆာင္လာခဲ့သည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရ၏ဒုတိယ ေျမာက္သက္တမ္းကုိ ျပည္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာထားခဲ့ေသာ္ လည္း ထင္ထားသလုိျဖစ္မလာသည့္ ႏွစ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ 
 

ႏွစ္ဆန္းပုိင္းမွာပင္ သတင္းဆုိးျဖင့္ စဖြင့္ခဲ့သည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္ ၏။ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္တြင္ NLD ပါတီ၏နာမည္ေက်ာ္ဥပေဒအႀကံေပး၊  တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနဦးကုိနီကုိ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ မွာပင္ ေသနတ္သမားၾကည္လင္းက အနီးကပ္ပစ္ခတ္လုပ္ႀကံမႈႀကီး မွာ တစ္တုိင္းျပည္လုံးကုိ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားေစခဲ့သည္။ 

ေလမွတစ္ဆင့္ကူးစက္ႏုိင္ေသာ H1N1 ကူးစက္ျမန္ရာသီတုပ္ ေကြးေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားထိတ္လန္႔ခဲ့ရသလုိ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ရွိ ရဲကင္းစခန္းမ်ားကုိ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားျဖစ္ေသာ ARSA အဖြဲ႕က အလစ္၀င္တုိက္ရာမွ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီ အေရး၊ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ လူေသဆုံးမႈအမ်ားဆုံးအျဖစ္ လူ ၁၂၄ ဦး ေသဆုံးခဲ့သည့္ Y-8 ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈ၊ အစုိးရျဖဳတ္ခ်ေရး သပိတ္စခန္းမ်ား၊ ဘာသာေရး၊လူမ်ိဳးေရးအဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ပြားေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းတရားမ၀င္လက္နက္မ်ား မၾကာခဏ ဖမ္းဆီးႏုိုင္ခဲ့သလုိ ၿဖိဳးကုိကုိတင့္ဆန္းႏွင့္အေပါင္းအပါမ်ားထံမွ လက္နက္အေရအတြက္မ်ားစြာ ေတြ႔ရွိခဲ့ရျခင္း၊ အိႏၵိယမွ ပဲ၀ယ္ယူမႈေလွ်ာ့ခ် လုိက္ျခင္း၊ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ မ်ားစသျဖင့္ တစ္ႏွစ္တာပတ္လုံးတြင္ ႏိုင္ငံအတြက္ သတင္းေကာင္း နည္းပါးၿပီး ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္စရာ မေကာင္းသတင္းမ်ားခဲ့သည့္ အ တြက္ တစ္ႏွစ္တာအထူးထုတ္၏ ေခါင္းစီးကုိ ‘ထိတ္ထိတ္လန္႔လန္႔ ၂၀၁၇’ ဟု ေပးခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဩဂုတ္လကုန္ပုိင္းတြင္ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာရခိုင္ျပည္နယ္  ေျမာက္ပုိင္းအေရးေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ကမၻာ၏အျမင္မ်ား လုံး၀ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕အေပၚ ႏုိင္ငံတကာ၏ ဖိအားေပးမႈမွာ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆုံးပင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တုိင္က အစုိးရ အတြက္ အႀကီးမားဆုံးစိန္ေခၚမႈတစ္ခုဟု ၀န္ခံခဲ့ရသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ လည္း အဆုိပါျပႆနာမ်ားမွာ မၿပီးေသးဘဲ ႏွစ္သစ္သုိ႔ ဆက္လက္ပါ လာဦးမည္ျဖစ္သည္။ အစုိးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္ဟုသတ္မွတ္၍ ႀကိဳး ပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း  လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားမွာ ထပ္မံေပၚေပါက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးမွာ ေရွ႕သုိ႔မေရာက္ခဲ့ေပ။ 

ဘဂၤါလီအေရးေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ၏ဖိအားေပးမႈႏွင့္ အဆုိပါ အေရးေၾကာင့္ ႐ုိက္ခတ္မႈမ်ား၊ အိႏၵိယမွ ပဲ၀ယ္ယူမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ အစုိးရအဖြဲ႕၏ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအားနည္းခ်က္ မ်ားစသည္တို႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးမွာ အက်ဘက္တြင္သာ ရွိ ေနခဲ့သည္။ ျပည္သူအမ်ားစုမွာ အေထြေထြကုန္က်စရိတ္ ႀကီးျမင့္မႈ ေအာက္တြင္ ေန႔စဥ္စား၀တ္ေနေရးအတြက္သာ အသည္းအသန္ ႐ုန္း ကန္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ေသာ္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာႀကံဳခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ အားတက္စရာမ်ား  လည္းရွိခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အားနည္းစြာျဖင့္ YBS စနစ္ကုိအသက္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း အဆုိပါစနစ္ ေအာင္ျမင္ရန္ ျပည္သူမ်ား၏၀န္းရံကူညီခဲ့မႈမ်ား၊ လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ေပၚေပါက္ေစရန္ မသမာသူမ်ား၏ေခ်ာက္ခ်မႈကုိ ျပည္သူမ်ားက လိမၼာပါးနပ္စြာ၊ ႏုိင္ငံေရးအသိ ေရခ်ိန္ျမင့္မားစြာျဖင့္ ေရွာင္ရွားႏုိင္ခဲ့မႈ၊ Y-8 ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈတြင္ အသက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသူ မ်ားႏွင့္  ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ားက စုစည္း ညီၫြတ္စြာျဖင့္ အလွဴေငြမ်ားထည့္၀င္ခဲ့ျခင္း၊ အစုိးရျဖဳတ္ခ်ေရး သပိတ္စခန္းမ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားက ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမရိွျခင္းစသည္တို႔မွာ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားမညံ့ေၾကာင္း ျပသႏုိင္ခဲ့ေသာသာဓကမ်ားပင္ျဖစ္၏။ ထို ကဲ့သုိ႔ ျပည္သူမ်ား၏ေကာင္းမြန္ေသာ အျပဳအမူႏွင့္စုစည္းမႈမ်ားေၾကာင့္အက်ပ္အတည္း၊ ျပႆနာမ်ားခဲ့ေသာႏွစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာေက်ာ္ျဖတ္ ႏုိင္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါအျပဳအမူ ေကာင္းမ်ားကုိ ႏွစ္သစ္ ၂၀၁၈ သုိ႔ ထပ္မံသယ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္တို႔မွလည္း အထက္ပါျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ သင္ခန္းစာယူ၍ ႏွစ္သစ္တြင္ စိတ္ေစတနာမွန္ကန္စြာ၊ ေကာင္းမြန္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ျပည္သူမ်ားအက်ိဳး ကုိ ထမ္းေဆာင္ရင္းသမုိင္းေကာင္းေရးထုိးၾကရန္7Day News ဂ်ာနယ္က တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္လုိက္ရပါသည္။

Top News