၂၀၁၇ အတြင္း 7Day Daily ဝက္ဘ္ဆိုက္၏ လူၾကည့္အမ်ားဆံုး သတင္းခုနစ္ပုဒ္

၂၀၁၇ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈမႈအမ်ားဆံုးသတင္း ေဆာင္းပါးမွာ ‘‘ သိန္းတစ္ေသာင္း ကံထူးရွင္ႀကီး၏ စိတ္ကူးမ်ား’’ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္း ပထမဆံုးကံထူးရွင္ အေၾကာင္း  ေရးသားခဲ့ေသာ အဆိုပါ ေဆာင္းပါးကို ၾကည့္႐ႈမႈအႀကိမ္ေပါင္း ၄၀၅,၉၈၀ ႀကိမ္ရိွခဲ့သည္။


ဒုတိယအမ်ားဆံုး သတင္းမွာ ‘‘မံုရြာတြင္ လမ္းေဘးသို႔ လာေရာက္စြန္႔ပစ္ေသာ ေငြစကၠဴအစစ္မ်ားကို လုယက္ေကာက္ယူရာမွက်ပ္ ၁၅ သိန္းေက်ာ္ သိန္းဆည္းရမိ ’’ ဆိုေသာ သတင္းျဖစ္ပါသည္။၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ရက္တြင္
ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အဆိုပါသတင္းကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈမႈ အႀကိမ္ေပါင္း ၃၀၈,၇၂၅ ႀကိမ္ရိွခဲ့သည္။


တတိယလူဖတ္အမ်ားဆံုး သတင္းမွာ ‘‘ ခိုးရာလိုက္ေျပးရာမွ လေပါင္းသံုးဆယ္ေက်ာ္ အခန္းတြင္း ပိတ္ေလွာင္ခံခဲ့ရသူႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း’’ ဆိုေသာ အင္တာဗ်ဴးျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အဆိုပါအင္တာဗ်ဴးကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈမႈ အႀကိမ္ေပါင္း ၂၅၅,၈၇၅ ႀကိမ္ရိွခဲ့သည္။


စတုတၳလူဖတ္အမ်ားဆံုး သတင္းမွာ ‘‘ လူပ်ိဳႀကီးေတြကို သတို႔သားအရံအျဖစ္ ပြဲထုတ္တဲ့ ျမင့္ျမတ္ရဲ႕ မဂၤလာပြဲ’’ သတင္းျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အဆိုပါမဂၤလာပြဲသတင္းကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈမႈ အႀကိမ္ေပါင္း ၂၂၀,၆၇၁ ႀကိမ္ရိွခဲ့သည္။

ပၪၥမေျမာက္္ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈသူအမ်ားဆံုး သတင္းမွာ ‘‘ ၾကည့္တဲ့သူေတြ မ်က္ရည္က်ေစတဲ့ ၾကာစိရဲ႕ ဘဝသ႐ုပ္ေဖာ္သီခ်င္းတစ္ပုဒ္’’ သတင္းျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အဆိုပါသတင္းကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈမႈ အႀကိမ္ေပါင္း ၂၁၉,၉၈၄ ႀကိမ္ရိွခဲ့သည္။


ဆ႒မေျမာက္္စာဖတ္သူအမ်ားဆံုးမွာ ‘‘ ဟင္းတစ္နပ္၏ၾကမၼာဆိုး ’’ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၇ ေမလ ၁၀ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ မိႈခ်က္စားရာမွ မိသားစုဝင္ သံုးဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သည့္ ေဆာင္းပါးကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈမႈ အႀကိမ္ေပါင္း ၂၁၅,၀၈၈ ႀကိမ္ရိွခဲ့သည္။


သတၱမေျမာက္္စာဖတ္သူအမ်ားဆံုးမွာ ‘‘ ကေလးတို႔ရဲ႕အေဖ သူရဲေကာင္းဦးေနဝင္း’’ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။ဦးကိုနီလုပ္ႀကံခံရမႈတြင္ လူသတ္တရားခံၾကည္လင္းကို လိုက္လံဖမ္းဆီးရင္း ေသနတ္ျဖင့္ အပစ္ခံရၿပီး ေသဆံုးခဲ့ေသာ ဦးေနဝင္းႏွင့္ မိသားစုအေၾကာင္း ေရးသားထားသည့္ ေဆာင္းပါးကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈမႈအႀကိမ္ေပါင္း ၁၉၅,၁၄၆ ႀကိမ္ရိွခဲ့သည္။

Top News