နာမက်န္းျဖစ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းသည္ ယခုတိုင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ အခရာက်ဆဲျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

ႏုိင္ငံ ၃၀ ေက်ာ္ အတုိင္ပင္ခံ ကုမၸဏီအျဖစ္ ႐ံုးခြဲဖြင့္လွစ္ေဆာင္ ရြက္ေနေသာ ႐ိုလန္ဘာဂ်ာ ကုမၸဏီႏွင့္ UMFCCI တုိ႔ ပူးေပါင္း ၍ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကို ၂၀၁၇ ဩဂုတ္တြင္ ေကာက္ခံခဲ့ေသာ စီးပြားေရးစစ္တမ္းတြင္ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေပၚ လုပ္ငန္းရွင္ ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့က်လာသည္ဟု ေျဖဆိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဆန္ျပည္ပတင္ပို႔သည့္လုပ္ငန္း၊ ဆန္စက္လုပ္ငန္းတုိ႔ကို အဓိက လုပ္ကိုင္ေနေသာ လူလတ္ပိုင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေနလင္း ဇင္က ၂၀၁၇ သည္ ႐ုန္းကန္ခဲ့ ရေသာ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အဓိကဝင္ေငြ က ဆန္စက္လုပ္ငန္းတစ္ခုမွအပ က်န္လုပ္ငန္းမ်ား အျမတ္မရခဲ့ဟု ဆုိသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနသည္ တုံ႔ ဆုိင္းေနၿပီး ေငြေၾကးလွည့္ပတ္မႈ အားမေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ား ဝယ္လိုအား က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ပို႔ကုန္၊ သြင္း ကုန္လုပ္ငန္းရွင္ ေဒါက္တာစိုး ထြန္းက ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြား ေရးအေျခအေနဟာ နာမက်န္းဘူး လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ဒီစီး ပြားေရး နာမက်န္းမႈႀကီးကို ကုစား ဖို႔က မဟာဗ်ဴဟာလိုတယ္’’ဟု ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ညီလာခံတြင္ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္က အႀကံျပဳ သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္မႈ ကဲ့သို႔ စီးပြားေရးက႑ကို ထိပ္ဆံုး ဦးစားေပးအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေၾကာင္း အစိုးရက ရွင္းလင္းျပတ္ သားစြာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္အ ပါအဝင္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးတုိး တက္ေစေရး အခ်က္ေလးခ်က္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီးပြားေရးပညာ ရွင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္က ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ အစိုးရအား အႀကံျပဳခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ကို ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဂ်က္ပါဝါျဖင့္ တက္မည့္ႏွစ္ဟု ၿပီး ခဲ့သည့္ ေျခာက္လက ေႂကြးေၾကာ္ ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ႏွစ္ကုန္တြင္ အမွန္တရားကို ေတြ႕ျမင္ၿပီး စီးပြားေရး သည္ ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ တိုး တက္မႈမရွိေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ျပႆနာက ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရး ကို အဓိကေမာင္းႏွင္မည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္မႈကို ထိခိုက္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရႏွင့္ အာဏာရဒီခ်ဳပ္ပါတီ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဝန္ခံခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနေသာ Petro-nas ေရနံကုမၸဏီႀကီးကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာရန္ မေလးရွား လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၄၀ ေက်ာ္က ဖိအားေပးေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

‘‘ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပႆနာက ျမန္မာ့စီးပြားေရးကုိ အနည္းနဲ႔အ မ်ား ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ အထူး သျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြမွာ သိသိသာသာ ထိခိုက္လာပါလိမ့္ မယ္’’ဟု ဥေရာပသမဂၢ ကုန္သည္ အသင္းခ်ဳပ္ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္ တာ မစၥတာဖီးလစ္ေလာ္လာဆန္ က ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ႏုိင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္မႈမရွိ ေသာ ျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္လည္း အလွမ္းေဝး သည္ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏွင့္ ကုမၸဏီ ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ဆုိ သည္။

ျပည္သူ႔အစိုးရ လက္ထက္ တြင္ ဘဂၤါလီအေရးေၾကာင့္ ထိ ခိုက္ခဲ့ရသည္မွာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အေရးကို အားေပးလိုေသာ အေမရိကန္၊ ဥေရာပကဲ့သို႔ အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈေလ်ာ့နည္းသြား ျခင္းႏွင့္ အဆုိပါႏုိင္ငံမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္မႈေလ်ာ့ နည္းႏုိင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ ႏွင့္ အာရွေဒသမ်ားျဖစ္၍ ရခုိင္ ကိစၥသည္ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို မ်ားမ်ားစားစား ထိခိုက္မႈမရွိႏုိင္ ေၾကာင္း စက္မႈကုန္သည္အသင္း ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေလးက ဆုိထား သည္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား သည္ ၂၀၁၇ အတြင္း လုပ္ငန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ စင္ကာပူႏုိင္ငံက အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္က ဒုတိယလိုက္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ လာေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္ ၿမိဳ႕သာစက္မႈဇုန္စီမံကိန္း သည္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ ခန္႔ရွိ၍ ယခုႏွစ္အတြင္း ပမာဏအမ်ား ဆံုးစီမံကိန္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အစိုးရမူဝါဒ ဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့ေရး ေခ်းေငြ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ကို ရပ္ ဆုိင္းေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္ နယ္ေျမာက္ပိုင္း အေျခအေနမ်ား တည္ၿငိမ္လာသည္အထိ ေခ်းေငြ ရပ္ဆုိင္းထားမည္ဟု ဆုိသည္။


ဓာတ္ပံု − အီးပီေအ

အေကာင္းအဆိုး ဒြန္တဲြခဲ့သည့္ စြမ္းအင္က႑

စြမ္းအင္က႑တြင္ ၂၀၁၇ ၌ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသလို ထို က႑မွ ဝင္ေငြက တုိင္းျပည္အ တြက္ အေရးႀကီးေသာ အေကာင္း အဆိုးေရာယွက္ခဲ့သည္။ ဧရာဝတီ ကမ္းလြန္ရွိ A-6 လုပ္ကြက္တြင္ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည္ဟု ျမန္မာကုမၸဏီ MPRL E&P ႏွင့္ ဩစေၾတးလ် Woodside ကုမၸဏီ ဘက္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ ဩစေၾတးလ် Woodside ေရနံကုမၸဏီက AD-7 လုပ္ကြက္တြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ကို ၂၀၁၈ အထိ ေရႊ႕ဆုိင္းသည္။

အိႏၵိယေရနံကုမၸဏီ Relianceက တနသၤာရီကမ္းလြန္ရွိ ကမ္း လြန္ေရနံလုပ္ကြက္ႏွစ္ခု M17 ႏွင့္ M18 ကို ျပန္လည္အပ္ႏွံရန္ စီစဥ္ ခဲ့သည္။ အဆုိပါကုမၸဏီသည္ ေရ နံလုပ္ငန္းမွ တယ္လီကြန္းလုပ္ငန္း ကို ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္၍ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ ကြက္ကို ျပန္လည္အပ္ယူျခင္းျဖစ္ သည္။ထို႔အတူ ေနာ္ေဝးအစိုးရပိုင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီ Statoil သည္ ရခုိင္ကမ္းလြန္ရွိ AD-10 လုပ္ကြက္ကို စီးပြားေရး အရ တြက္ေျခမကိုက္၍ ျပန္လည္ အပ္ႏွံၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြာ ေတာ့မည္ဟု ဆုိသည္။

ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီ ေဈး ကြက္သို႔ စင္ကာပူအေျခစိုက္ PUMA Energy ကုမၸဏီကို ၂၀၁၇ေမလ ဒုတိယပတ္အတြင္း ျပည္တြင္း၌ ပထမဆံုး လက္လီေရာင္းခ် ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဆန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

စက္သံုးဆီကို ျပည္တြင္းလုပ္ ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က လုပ္ကိုင္ခြင့္ရထားၿပီး ကမၻာ့ေဈးက်ဆင္းေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေဈးမက်ျခင္းႏွင့္ စက္သံုးဆီအရည္အေသြးအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ားေနသျဖင့္ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားကို စက္သံုးဆီ လက္လီေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ သည္။ ထို႔အတူ Shell ကုမၸဏီကလည္း ျပည္တြင္းမွ Max Energyႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ႏုိင္ငံအႏွံ႔ စက္သံုးဆီမ်ား ေရာင္းခ်မည္ဟု ဇူလုိင္အတြင္း ေၾကညာထားသည္။

ျပည္သူမ်ားအေပၚ ႐ိုက္ခတ္ခဲ့ ေသာ ကုန္ေဈးႏႈန္း

၂၀၁၇ အတြင္း ျပည္သူလူထုအတြက္ အႀကီးမားဆံုး ထိုးႏွက္မႈသည္ ကုန္ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္လာ ျခင္းျဖစ္သည္။ လုပ္ခလစာမတိုး လာေသာ္လည္း အေျခခံစားေသာက္ကုန္ေဈး ႀကီးျမင့္လာမႈသည္ ျပည္သူလူထုအၾကား ၿငီး တြားစရာ ျဖစ္လာသည္။

လက္ရွိ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ ေတာ္က ကုန္ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ေဈးကြက္ဝယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအားအေပၚကို သာ လက္ညႇိဳးထိုးခဲ့သည္။ အစိုးရက ဝင္ေရာက္ထိန္းညႇိေပးရန္မလုိဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ျငင္းဆုိထားသည္။

‘‘ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ကူးေျပာင္းေနၿပီ။ ဒါေပမဲ့ လူေတြက အစိုးရကိုပဲ ဘာေၾကာင့္ အျပစ္ တင္ေနရတာလဲ။ ကုန္ေဈးႏႈန္း တက္တာ၊ တစ္ခုခုျဖစ္တာနဲ႔ ဟာ..အစိုးရ အစိုးရ’’ဟု စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ညီ လာခံအဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ စီးကူး ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထူး၏ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ားခဲ့သည္။

လူသံုးကုန္ပစၥည္း၊ အေျခခံ စားေသာက္ကုန္မ်ား ေဈးႏႈန္းျမင့္ တက္ျခင္းသည္ အစိုးရႏွင့္ တိုက္ ႐ိုက္မသက္ဆုိင္ေသာ္လည္း လုပ္ ခဝင္ေငြမတိုးလာျခင္းသည္ အစိုး ရႏွင့္ တုိက္႐ိုက္သက္ဆုိင္ေၾကာင္း စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

‘‘လွ်ပ္စစ္မီး မေကာင္းဘူး။ လမ္းမေကာင္းဘူး။ ဒါေတြ လုပ္ ငန္းရွင္ေတြက အကုန္စုိက္ထုတ္ ေနရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လစာမတိုး ေပးႏုိင္ဘူး။ ဒါေတြကို အစိုးရက အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ေပးရင္ တစ္ပိုင္းတစ္စေတာ့ ေျဖရွင္းႏိုင္ မွာပါ’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

ကုန္ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈသည္ အစိုးရဘတ္ဂ်က္လိုေငြမ်ားလာ ျခင္း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြျခင္း၊ အ လုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနည္းပါး ျခင္း၊ သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္း က်ပ္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သံုး သပ္သည္။

‘‘အခု ေဈးသြားၾကည့္ပါ ဝယ္ ျခမ္းၾကည့္ရင္ ဒီဒုကၡက ဘယ္ ေလာက္ႀကီးလဲဆုိတာ ေတြ႕လိမ့္ မယ္။ ကုန္ေဈးႏႈန္းက အဆမတန္ တက္ေနတယ္။ ျပန္က်တာ မရွိ ဘူး’’ဟု သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ေန အိမ္ရွင္မ ေဒၚၾကည္ၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

အမဲသား တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၉,၀၀၀ မွ လက္ရွိအခ်ိန္ က်ပ္၁၂,၀၀၀ ျဖစ္ေနသည္။ ၾကက္သားတစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၅,၀၀၀ မွက်ပ္ ၇,၀၀၀ အထိရွိလာသည္။ တစ္ႏွစ္အတြင္း ဆန္ေခ်ာတစ္ျပည္လွ်င္ အနည္းဆံုးက်ပ္ ၂၀၀ ခန္႔ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ကုန္ေဈးႏႈန္းျမင့္ တက္လာမႈသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ား တြင္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိေသာ္ လည္း လက္ရွိ၌ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေၾကာင္း NLD ပါတီ ဗဟိုစီးပြားေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးဟံသာျမင့္က ေျပာသည္။ စာရြက္ေပၚမွ ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ေဈးထဲမွ ကိန္းဂဏန္းမ်ားက ထံုးစံ အတုိင္း ျငင္းခုံေနဆဲျဖစ္သည္။

အခြန္တုိးေကာက္ေသာအစိုးရ

၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီတြင္ စတင္ခဲ့ သည့္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္ေရး ေၾကာင့္ အခြန္ဆံုး႐ႈံးမႈကို တားဆီး ႏုိင္ရန္ မႏၲေလး၊ မူဆယ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ ေရပူဂိတ္ကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ သည္။

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရသည္ ယခုႏွစ္ တြင္ အခြန္ရရွိမႈ ဝင္ေငြကို က်ပ္ဘီလီယံ ၂၀၀ ေက်ာ္ တိုးျမႇင့္ရရွိရန္ လ်ာထားၿပီးေနာက္ လူတစ္ဦးခ်င္း ထံမွ အခြန္ကို စိစစ္ေကာက္ခံျခင္း၊ ေအာက္တုိဘာကစတင္ၿပီး ကုန္တင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ စကၠဴသြင္းကုန္မ်ားအပါအဝင္ ကုန္ ပစၥည္းအခ်ိဳ႕အေပၚ ေကာက္ခံေန သည့္ အေကာက္ခြန္ကို တိုးျမႇင့္ ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ လယ္သမားမ်ားထံ မွ ႀကိဳတင္ဝင္ေငြခြန္ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ေကာက္ခံရန္ပင္ စီစဥ္ခဲ့ၿပီး ေဝဖန္ မႈမ်ားေၾကာင့္ ေကာက္ခံမည့္အစီ အစဥ္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စိန္၊ ျမ၊ ေရႊစင္တံုးတုိ႔အ ေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ႏႈန္း ထားကို ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၁ ရာခိုင္ ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။

‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အခြန္စနစ္က ေက်ာင္းမွန္မွန္တက္တဲ့ကေလး အ႐ိုက္ခံရသလိုပဲ’’ဟု ဒီဇင္ဘာ ၂၁ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ UMFCCI က ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ အခြန္ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ အဆုိပါအ သင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးရဲမင္းေအာင္ က ေျပာသည္။

လက္ရွိအစိုးရ ေကာက္ခံေန သည့္ အခြန္စနစ္သည္ အခြန္ထမ္း ေဆာင္သူမ်ားကို ထပ္မံတုိးျမႇင့္ ေကာက္ခံေနၿပီး အခြန္ေရွာင္သူမ်ားထံမွ အခြန္ရရွိေအာင္ ေကာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ အခြန္ေရွာင္သူမ်ားကို အစိုးရက အေရးယူမႈ အပိုင္းတြင္လည္း ျပစ္ဒဏ္မ်ား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေနေၾကာင္း ၎က ေထာက္ျပသည္။

‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံက အခြန္စနစ္ က အလင္းထဲကလူကို အေမွာင္ ထဲတြန္းပို႔ေနသလိုပဲ’’ဟု ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနလင္းဇင္က ေျပာသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားခဲ့ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္း

ယခုႏွစ္တြင္ အိမ္ၿခံေျမေဈး ဆက္လက္က်ဆင္းၿပီး အေရာင္း အဝယ္ေအးစက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ စီးပြား ေရးတိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ရာ၌ အေပါင္ ပစၥည္းအျဖစ္ အိမ္၊ ေျမမ်ားကိုသာ ျမန္မာႏုိင္ငံဗဟိုဘဏ္က ခြင့္ျပဳ ထားရာ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားတြင္ အာမခံအျဖစ္ ယူထားသည့္ အိမ္၊ ေျမမ်ားစြာရွိေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိ ကဘဏ္မ်ားသည္ အိမ္ၿခံေျမေဈး ကြက္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ေန ေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမေဈးႏႈန္းက်ဆင္းမႈက ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားအ တြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိန္ေမာင္ကသတိေပးထားသည္။

အိမ္ၿခံေျမေဈးႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းမႈ၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေႏွးေကြး ေနမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္ မ်ား အဆင္ေျပရန္ တစ္ႏွစ္သက္ တမ္းရွိ စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြကို သံုးႏွစ္အထိ ကာလသတ္မွတ္ေခ်း ေငြအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ က ေျပာင္းလဲခြင့္ျပဳခဲ့ရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ယခုႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခား ေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ၿပီး ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းမ်ား ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ပုဂၢလိက ဘဏ္ငါးဘဏ္ အသစ္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ျပဳျခင္း၊ ေန႔တြက္အတိုးျဖစ္ေသာ ေခၚယူအပ္ေငြစာရင္းအတြက္ အ တိုးႏႈန္းကို ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၂ ရာခိုင္ ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ေစျခင္း စေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။

ထို႔အျပင္ ဗဟိုဘဏ္အတြက္ ၂၀၁၇ တြင္ ထူးျခားသည့္ အ ေျပာင္းအလဲက ဒုဥကၠ႒သံုးဦးတြင္ ႏွစ္ဦးအသစ္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ သည္။ အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ အႀကံေပးဦးစိုးသိန္းအပါအ ၀င္ ဦးဘိုဘိုငယ္ႏွင့္ ယခင္ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးစိုးမင္းတုိ႔ကို ခန္႔ထားသည္။

ပဲစိုက္ေတာင္သူမ်ားငိုင္စပါးစိုက္လယ္သမားမ်ား ေပ်ာ္ရေသာႏွစ္

အိႏၵိယအစိုးရက ၂၀၁၇ ဩဂုတ္တြင္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ ပဲမူဝါဒကန္႔သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပဲအဝယ္ရပ္ဆုိင္း ခဲ့သည္။ မတ္ပဲ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပဲစင္းငံု ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ အိႏၵိယေဈးကြက္ကို တင္ပို႔ေနရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အိႏၵိယပဲအ ဝယ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဂယက္က ႀကီး မားစြာ ႐ိုက္ခတ္ခဲ့သည္။

‘‘ပဲစုိက္ရမွာ စိတ္ေတာင္ကုန္ ပါတယ္ဗ်ာ’’ဟု ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္မွ ပဲတီစိမ္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေတာင္သူ ဦးသိန္းဟန္က ညည္းညဴသည္။

ပဲစိုက္လယ္သမားမ်ားအ တြက္ စိတ္ညစ္စရာႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ ေသာ္လည္း မိုးစပါးေဈးေကာင္း ျခင္းက လယ္သမားမ်ားကို အား တက္ေစေၾကာင္း ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ လယ္သမား ဦးျပဴးက ေျပာ သည္။ ျပည္ပသို႔ စံခ်ိန္တင္ ဆန္ တင္ပို႔ေနရျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း စပါးေဈးတက္ခဲ့သည္။ ျပည္ပသို႔ ယခုဘ႑ာႏွစ္ ရွစ္လအတြင္း ဆန္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းေက်ာ္တင္ပုိ႔ႏုိင္ ျခင္းက မိုးစပါးေပၚခ်ိန္တြင္ စပါး တင္း ၁၀၀ လွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္းအ ထက္ရွိေနေစေၾကာင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔ေနသည့္ ဦးမ်ိဳးသူရ ေအးက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကို ယခုႏွစ္ ဧၿပီ ကစတင္သက္ဝင္က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒႏွင့္ ကြန္ဒိုနည္းဥပေဒတို႔ကို ႏွစ္ကုန္ တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံ ျခားသား ရွယ္ယာ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ထည့္ဝင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒကို ဒီဇင္ ဘာ ၆ ရက္၌ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ႏွင့္ သမၼတက အတည္ျပဳခဲ့ ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ဩဂုတ္ ၁ ရက္မွ စတင္က်င့္သံုးမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ဥပေဒမ်ားသည္ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဆြဲ ေဆာင္ရာတြင္ အဓိကက်သျဖင့္ စီးပြားေရးက႑အတြက္ အစိုးရ၏ မွန္ကန္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္ ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

လယ္ယာက႑ႏွင့္ ပို႔ကုန္ တိုးလာျခင္းက ျမန္မာ့စီးပြားေရး ကို ၆ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ဆြဲတင္ ခဲ့ေသာ္လည္း သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာကဲ့သို႔ သယံဇာတေရာင္းရ ေငြ ဆက္လက္ေလ်ာ့နည္းေနျခင္း၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ပဲတင္သြင္းေသာ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ပဲစိုက္ေတာင္သူႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားအထိနာျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးေလာက အလုပ္အကိုင္မေကာင္း ျခင္း၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထင္သ ေလာက္မဝင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားေငြက်ပ္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ မေကာင္းျခင္း၊ အေထြေထြ ကုန္က်စရိတ္ ႀကီးျမင့္လာျခင္းတုိ႔သည္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးကို အထိနာ ေစခဲ့သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕မွ စီးပြားေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား စြမ္းေဆာင္ ရည္အေပၚ လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစု က အားမရေပ။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ကုန္ ပိုင္းတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ကြန္ဒို နည္းဥပေဒႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ တို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္သစ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ ျမင့္မားေစခဲ့သည္။

Top News