ခ်ီလီတြင္ သမၼတေဟာင္း ပီညာရာ ေရြးေကာက္ပြဲ တေက်ာ့ျပန္ အႏုိင္ရ

ခ်ီလီေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သမၼတေဟာင္း ဆီဘက္စတီယန္ ပီညာရာက တေက်ာ့ျပန္ ေအာင္ပြဲခံခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။


ေရြးေကာက္ပြဲ ဒုတိယအဆင့္ ရလဒ္မ်ား  ေရတြက္ၿပီးစီးသမွ်တြင္ ပီညာရာသည္ မဲအေရအတြက္ ၅၄ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ရရွိေနၿပီး ေအာင္ပြဲခံရန္ ေသခ်ာသြားခဲ့သည္။ လက္ဝဲယိမ္းဝါဒီ သမၼတေလာင္း အလက္ဂ်န္ဒ႐ို ဂြီလီရာက ၎၏ အေရးနိမ့္မႈကို ဝန္ခံခဲ့ၿပီး ပီညာရာကို ဂုဏ္ျပဳစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေလးႏွစ္အၾကာတြင္ ပီညာရာ တစ္ေက်ာ့ျပန္ သမၼတ ျဖစ္လာသည့္ေနာက္ ခ်ီလီ အစိုးရ အဖြဲ႕တြင္ မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္လာရန္ ေသခ်ာေနသည္။ လက္ရွိ သမၼတျဖစ္သူ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒီ မစ္ခ်ဲလ္ ဘာခ်ီလတ္က ဂြီလီရာကို ေထာက္ခံ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ခ်ီလီတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၁၄ သန္းခန္႔အနက္ ၄၈.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကသာ မဲ႐ံုမ်ားတြင္ လာေရာက္ မဲေပးခဲ့ၾကသည္။ ေလ့လာသူမ်ားက အကယ္၍ မဲေပးသူဦးေရ မ်ားျပားခဲ့ပါက ဂြီလီရာသည္ ပီညာရာထက္ အသာစီး ရႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ပီညာရာက ႏိုင္ငံေရးအျမင္ ကြဲျပားသူမ်ား အပါအဝင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး စည္းလံုး ညီညြတ္မႈ ရွိေစလိုေၾကာင္း မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ခ်ီလီဟာ သေဘာတရား ကြဲလြဲတာေတြထက္ သေဘာတူညီမႈေတြ ပိုမိုရရွိဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလမ္းစဉ္နဲ႔ ေ႐ွ႕ဆက္မွသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ညီညြတ္မႈ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အတိတ္က အေၾကာင္းအရာေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ေသြးကြဲေစခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ဘီလီယံနာ သူေဌး တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ပီညာရာသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ပထမအဆင့္တြင္လည္း မဲကြာျခားခ်က္ အသာစီးျဖင့္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ဒုတိယ အဆင့္တြင္မူ သမၼတေလာင္း ရွစ္ဦးအနက္မွ ေနာက္ဆံုးလက္က်န္ ႏွစ္ေယာက္သာ ယွဉ္ၿပိဳင္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ပီညာရာသည္ ခ်ီလီသမၼတ ရာထူးကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၄ အထိလည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည္။

Ref: Guardian