တပ္မေတာ္၏ သံခင္းတမန္ခင္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏ ခရီးစဥ္မ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္  အာ ရွႏွင့္ ဥေရာပ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီး စဥ္မ်ားကို ေျခလွမ္းသြက္သြက္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္၏ သံခင္း   တမန္ခင္းကို   ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ျဖန္႔ၾကက္ခ်ဲ႕ထြင္ ႏိုင္ရန္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ သည္ကို ေတြ႕ ရွိရသည္။ တစ္ႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံ ၁၁ ႏိုင္ငံကို အလုပ္သေဘာ အ လည္အပတ္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အာ ရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစိုးရ အႀကီးအ ကဲမ်ားႏွင့္ပါ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအ ျမင္ဖလွယ္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ခ်စ္ ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္မ်ားသည္ စစ္ ေရးသက္သက္သာမက၊ ႏိုင္ငံ့ေရးရာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟု  သံုးသပ္ႏိုင္သည္။

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦး စီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္ လႈိင္ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္  နီေပါ တပ္မေတာ္ ၾကည္းတပ္ဦး စီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Ranjendra Chhetri ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ တြင္ နီေပါဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကရက္ တစ္ သမၼတႏုိင္ငံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး  ခရီးသြားေရာက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ခရီးစဥ္အတြင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ နီေပါဖက္ ဒရယ္ ဒီမုိကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံ သမၼတ H.E.Mrs. Bidhya Devi Bhandari ႏွင့္ ခတၱမႏၵဴၿမိဳ႕ သမၼတ ႐ုံး ဧည့္ခန္းမတြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြး ေႏြးခဲ့ၿပီး နီေပါ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Sher Bahadur Deuba၊ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး Bhimsen Das Pradhan တို႔ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ကာ ကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ႏွစ္ ေပါင္း  ၅၀ အတြင္း နီေပါႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အလည္အပတ္ ခရီးသြားေရာက္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါခရီးစဥ္အ လြန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံတပ္မေတာ္ ႏွစ္ရပ္ အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမင့္တက္လာႏိုင္သည့္ အျပင္ နီ ေပါႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေတြ႕ အႀကံဳမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အ တြက္ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္လိမ့္ မည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။ နီေပါ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ ႏွာစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ရပ္ တည္ခဲ့သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္း ေအာင္လႈိင္က တရားဝင္ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ နီေပါဖက္ဒရယ္ဒီ မိုကရက္တစ္ သမၼတႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္ မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ၂ ႏွစ္သက္ တမ္း စတင္တာဝန္ယူမည္ျဖစ္ သည္။ နီေပါဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ ကာ ကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားခရီးစဥ္ျဖစ္ သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ႏိုင္ငံရပ္ျခားခရီးစဥ္မ်ားအနက္ သံုးႀကိမ္သည္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရန္ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တပ္ မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံျခား ခရီးစဥ္အျဖစ္ အာဆီယံ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြား ေရာက္ခဲ့သည္။ မတ္လဆန္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ သည္ ဗီယက္နမ္ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး အလည္အ ပတ္ ခရီးသြားေရာက္ခဲ့သည္။ ဗီ ယက္နမ္အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး H.E.Mr. Ngo Xuan Lich ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား ဘုရင့္တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး PoL Saroeun တို႔ကဖိတ္ ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ဟႏြိဳင္း ႏွင့္ဖႏြမ္းပင္ ခရီးစဥ္အေတာအ တြင္း ဗီယက္နမ္သမၼတ H.E. Mr. Tran Dai Quang၊ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ H.E. Samdach Maha Sera Pedey Techo HUN SEN၊ ဗီယက္နမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ ဥကၠ႒ H.E. Ms. Nguyen Thi Kim Ngan၊ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အမ်ိဳး သား ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး Tea Banh တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ကာ ကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ဥေရာပ သမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ ေသာ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံႏွင့္ ၾသစႀတီး ယားႏိုင္ငံ အလည္အပတ္ ခရီးစဥ္ မ်ားလည္း  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စိတ္ ဝင္စားဖြယ္ရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဧၿပီ လကုန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္း ေအာင္လႈိင္သည္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံႏွင့္ ၾသစႀတီး ယားသမၼတႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး  အလည္အပတ္ ခရီးသြားေရာက္ခဲ့ သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Volker Weiker ၊ ၾသစႀတီးယား တပ္မ ေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Othmar Commenda ၊ ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဌာန အတြင္းဝန္ Dr. Markus EDERER တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ဂ်ာမနီတပ္မေတာ္၊ ၾသစႀတီးယား တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ မည့္ အလားအလာမ်ားကို ေဆြး ေႏြးအျမင္ဖလွယ္ခဲ့သည္ဟု သံုး သပ္ႏိုင္သည္။ ဂ်ာမနီႏွင့္ ၾသစ ႀတီးယားတို႔သည္ ျမန္မာ့တပ္မ ေတာ္အရာရွိမ်ားကို ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးရန္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္း ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ နယ္စပ္ေရး ရာတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးကို ဘာလင္ တြင္  ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦး စီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္ေအာင္ လႈိင္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေမလတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕၌ က်င္း  ပသည့္ (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္အာဆီ ယံ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦး စီးခ်ဳပ္မ်ား အလြတ္သေဘာအ စည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္ လိႈင္သည္ လာအိုျပည္သူ႔တပ္မ ေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ Souvone LEUANGBOUNMY ၊ ထိုင္းဘုရင့္တပ္မ ေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Surapong Suwana-adth ၊ ဖိလစ္ပိုင္တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး Eduardo M.Ano ၊ စင္ကာပူ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Perry Lim ၊ အင္ဒိုနီးရွားတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Gatot Nurmantyo တို႔ႏွင့္သီးျခားစီေတြ႕ဆံု၍ ခ်စ္ၾကည္ေရး၊ကာကြယ္ေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥ ရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ နီး ကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို ကာလ ရွည္ၾကာ ထူေထာင္ထားသည့္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း ႏုိင္ငံသို႔ သြား ေရာက္ခဲ့သည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီး စဥ္သည္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အ ေတာအတြင္း ဗ်ဴဟာေျမာက္အ ေရးပါေသာ ခရီးစဥ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ သည္။ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Sergey K. Shoigu ၏ ဖိတ္ၾကား ခ်က္အရ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ဇြန္လ ၁၇ မွ ၂၄ ရက္အထိ ႐ုရွားဖက္ဒေရး ရွင္းႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးအ လည္အပတ္ ခရီးသြားေရာက္ခဲ့ သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏွင့္ ျပည္ ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံအ ၾကား စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူစာ ခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္ လႈိင္သည္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္တြင္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီအတြင္းေရးမွဴး  Mr. Nikolai Patrushev ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္ ႏွစ္ရပ္အၾကား ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရး ဆိုင္ရာမ်ား၊ လံုၿခံဳေရးက႑ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ အၾကမ္း ဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ သက္ ဆိုင္သည့္ သတင္းမ်ား အျပန္အ လွန္လဲလွယ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား အား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ ခ်င္းဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ Mr. Nikolai Patrushev သည္ ႐ုရွားေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအ ကဲေဟာင္းျဖစ္ၿပီး သမၼတပူတင္ ေနာက္ပိုင္း ေထာက္လွမ္းေရးအ ႀကီးအကဲေနရာကို ဆက္ခံခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ေမာ္စကိုႏွင့္ေနျပည္ ေတာ္ အၾကား စစ္ဘက္ဆက္ဆံ ေရးသည္ အားေကာင္းၿမဲ အား ေကာင္းဆဲဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။

အိႏၵိယတပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ေလ) ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား ေကာ္မ တီဥကၠ႒ ေရတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Sunil Lanba ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္ အရ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္း ေအာင္လႈိင္သည္ ဇူလိုင္ ၇ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံ သို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္ ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္း ေအာင္လႈိင္သည္ အိႏၵိယဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ Narendra Modi ၊ ကာကြယ္ ေရးဝန္ႀကီး Arun Jaitley အပါအ ဝင္ အစိုးရထိပ္ပိုင္း ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အျမင္ဖ လွယ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာ ေဘဂ်င္းႏွင့္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး အား ေကာင္းခဲ့ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို နယူးေဒလီက အေလးထားမည္ျဖစ္သည္။ အိႏၵိ ယ၏ အေရွ႕ေဖာ္မူဝါဒအရ အာဆီ ယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေရး တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေသာ့ခ်က္ မ႑ိဳင္ျဖစ္သည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေနျပည္ေတာ္ ႏွင့္ ေဘဂ်င္းစစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး သည္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ နယူးေဒ လီ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးထက္ ပို မိုအားေကာင္း ခိုင္မာေနသည္မွာ ျငင္းဆန္မရေသာအခ်က္ပင္ ျဖစ္ သည္။ နယူးေဒလီသည္လည္း ေဘဂ်င္း၏ ၾသဇာေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်င္ ေနျပည္ေတာ္ ႏွင့္ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ ဆက္ဆံ ေရးကို တည္ေဆာက္လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနသည္။

ေနျပည္ေတာ္အေပၚ ေဘ ဂ်င္း၏ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို နယူး ေဒလီနည္းတူ တိုက်ိဳသည္လည္း ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ႏိုင္မည့္ ေျခ လွမ္းမ်ားကို လွမ္းေနဆဲဟု ဆိုႏုိင္ သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒ Mr. Yohei SASAKAWA ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ သို႔ ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္မွ ၇ ရက္အထိ အလုပ္သေဘာ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ပထမအႀကိမ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ H.E. Mr. Shinzo ABE ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး H.E.Mr. Taro ASO က ဂုဏ္ျပဳညစာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံခဲ့သည္။ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ဂ်ပန္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းတို႔ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား တြင္ တိုက်ိဳႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္အၾကား စစ္ဘက္ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရး၊ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးေရးတို႔သည္ ေသာ့ခ်က္အေရးကိစၥမ်ား ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေကာက္ခ်က္စြဲၾကသည္။

ဘန္ေကာက္- ေနျပည္ ေတာ္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးသည္ လည္း  အခ်က္အခ်ာက်ေသာ အ ခင္းအက်င္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးသည္ က႑ ေပါင္းစံုတြင္ အားေကာင္းေမာင္း သန္ဆဲျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ၾသ ဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ပၪၥမအႀကိမ္ ေျမာက္ ထိုင္း-ျမန္မာ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုင္းဘုရင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Surapong Suwana-adth က ဂုဏ္ျပဳညစာ စားပြဲျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၅ ရက္မွ ၈ ရက္အတြင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ထုိင္းႏိုင္ငံ  ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ေသာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကာကြယ္ ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာျပပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဘန္ ေကာက္- ေနျပည္ေတာ္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးသည္ သာလြန္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေနအထား တြင္ ရွိေနသည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္ သည္။

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ပူး တြဲစစ္ဦးစီးဌာန စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး Li Zuocheng ၏ ဖိတ္ ၾကားခ်က္အရ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ႏိုဝင္ ဘာ ၂၁ ရက္မွ ၂၆ ရက္အထိ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး အလည္အပတ္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ သမၼတစီက်င္းပင္၊ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Xu Qiliang ၊ ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ပူးတြဲစစ္ဦးစီးဌာန စစ္ဦးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး Li Zuocheng တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံတကာဖိအား မ်ား ျမင့္တက္လာေနသည့္အခ်ိန္ ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ခဲ့သည္။ ေနျပည္ ေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဖိ အားကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ေဘဂ်င္းဘက္ ယိမ္းသည္ထက္ ယိမ္းလာေနသည့္ ကာလတြင္ သြားေရာက္ခဲ့သည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္ သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံတကာဆက္ ဆံေရးကြန္ရက္ကို သိသိသာသာ ျဖန္႔ၾကက္ေနသည္ဟု ေကာက္ ခ်က္ျပဳႏိုင္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္  အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၊ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ကို အလုပ္ သေဘာ အလည္အပတ္သြား ေရာက္ခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ သို႔ အလည္အပတ္သြားေရာက္ ခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္လည္း အင္ဒိုနီး ရွား တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Gatot Nur-mantyo ႏွင့္ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံသာမက ေဘဂ်င္း၏ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားျဖစ္ ေသာ အိႏၵိယႏုိင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ သို႔လည္း အလည္အပတ္ သြား ေရာက္ခဲ့သည္။ ေနျပည္ေတာ္ သည္ ေဘဂ်င္း၊ နယူးေဒလီႏွင့္ တိုက်ိဳအၾကား စစ္ဘက္ဆက္ဆံ ေရးကို သိသိသာသာ ထိန္းညႇိေဖာ္ ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံ၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ ႐ုရွားႏိုင္ငံခရီးစဥ္ မ်ားသည္လည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ လာသူမ်ားကို စိတ္လႈပ္ရွားေစခဲ့ သည္။

 အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္ လႈိင္၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သည္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ယႏၲရားကို ဗ်ဴဟာေျမာက္ ေဖာ္ ေဆာင္ေနၿပီး စစ္ဘက္ဆက္ဆံ ေရးသာမက ႏိုင္ငံ့ေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ ေသာ့ခ်က္က် အေရးပါသည့္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရးကို စနစ္တက် ခ်ဲ႕ထြင္လာေနသည္ဟု ေကာက္ ခ်က္ျပဳႏိုင္သည္။ လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အ ေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ယႏၲရားကို အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏွင့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္လာႏိုင္သည့္အျပင္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ တပ္မေတာ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ နည္းလမ္းရွာေဖြ ကုစားလာႏိုင္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ ျပလိုက္ရပါသည္။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္ပါ သည္)