အေမရိကန္၊ ႐ုရွားႏွင့္ ဂ်ပန္ အာကာသယာဥ္မွဴး သံုးဦးအဖြဲ႕ ႏုိင္ငံတကာအာကာသစခန္းသို႔ ႏွစ္ရက္ၾကာ ခရီးထြက္ခြာ

ISS အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို သယ္ေဆာင္လာသည့္ Soyuz အာကာသယာဥ္ ထြက္ခြာသြားစဥ္ (Kirill KUDRYAVTSEV/AFP)

အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ႐ုရွားမွ အာကာသယာဥ္မွဴးသံုးဦးအဖြဲ႕သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ကာဇက္စတန္ႏုိင္ငံမွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံတကာ အာကာသစခန္းသို႔ ႏွစ္ရက္ၾကာခရီး စတင္ထြက္ခြာ သြားေၾကာင္း NASA TV ႐ုပ္သံ သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

အဆုိပါအာကာသယာဥ္မွဴး သံုးဦးသည္ ႐ုရွားအစိုးရက ႀကီးမွဴးေသာ Rocosmos အာကာသ သိပၸံဆုိင္ရာအဖြဲ႕မွ ႀကီးၾကပ္ေရး မွဴး အန္တိုရွာကာလီ႐ုိ၊ အင္ဂ်င္ နီယာမ်ားျဖစ္ေသာ Japan Aerospace Exploration Agency အဖြဲ႕မွ နီရီရွီဂီကာနာႏွင့္ နာဆာ အဖြဲ႕မွ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား စေကာက္တင္ဂယ္လ္တုိ႔ ျဖစ္ၾက သည္။


 ၎တုိ႔သံုးဦးအဖြဲ႕သည္ Soyuz အာကာသယာဥ္ျဖင့္ ကာဇက္စတန္ႏုိင္ငံရိွ Baikonur Cosmodrome အေျခစိုက္စခန္း မွ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔လယ္ ၁ နာရီ ၂၁ မိနစ္ခန္႔တြင္ ထြက္ခြာ ခဲ့သည္။

အဆုိပါအာကာသယာဥ္မွဴး အဖြဲ႕သည္ ကမၻာၿဂိဳဟ္ႏွင့္ မုိင္ ၂၅၀ အကြာခန္႔ ၿဂိဳဟ္ပတ္လမ္း၌

တည္ရိွသည့္ ႏုိင္ငံတကာအာကာ သစခန္း(ISS)သို႔ တျဖည္းျဖည္း ခ်ဥ္းကပ္မည္ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္အတြင္း ထိုအာကာသယာဥ္မွဴး သံုးဦး သည္ ISS သုိ႔ စက္တင္ဘာက တည္းက ေရာက္ရိွေနေသာ နာ ဆာအဖြဲ႕မွ ဂ်ဳိးအကာဘာ၊ Ro-scosmos အဖြဲ႕မွ အလက္ဇန္းဒရားမီဆူကင္တို႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ သည္။

အန္တိုရွာကာလီ႐ုိ၊ ႏိုရီရီွဂီ ကာနာႏွင့္ စေကာက္တင္ဂယ္လ္ တုိ႔ လုိက္ပါစီးနင္းေသာ Soyuzအာကာသယာဥ္သည္ လႊတ္တင္ၿပီး ၁၀ မိနစ္ခန္႔တြင္ ႏုိင္ငံတကာအာကာသစခန္း၏ ၿဂိဳဟ္ပတ္လမ္းေၾကာင္းသို႔ ေဘးကင္းလံုၿခံဳ စြာ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

—Ref: Reuters