လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ စြဲခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပီ႐ူးသမၼတ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျမင့္တက္လာ

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ပီ႐ူးသမၼတ ပက္ဒ႐ို ပက္ဘလို ကူဇင္းစကီးကို ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ဖိအားေပး ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေနေၾကာင္း သိရသည္။

ကူဇင္စကီးသည္ ယခင္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဘဝႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ရွိေနခ်ိန္မ်ားအတြင္း ဘရာဇီး ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းစုႀကီး Odebrechtႏွင့္ မ႐ိုးမသား ပတ္သက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ေဒၚလာ ၅ သန္းနီးပါးမွ် အဂတိ လိုက္စားခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲ ခံေနရသည္။

ကူဇင္စကီးကမူ ၎အေနျဖင့္ မည္သည့္ အမွားအယြင္းမွ် မရွိခဲ့ဟု ျငင္းဆိုထားသည္။ Odebrechtသည္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွ အစိုးရ အရာရွိမ်ားကို လာဘ္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က အေမရိကန္တြင္ ေဒၚလာ ၃.၅ ဘီလီယံထိ ဒဏ္႐ိုက္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

အထူးသျဖင့္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို ဖယ္ရွားရန္အတြက္ Odebrechtသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို အဓိက လက္နက္အျဖစ္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးခ်ေနခဲ့ေၾကာင္း ရသည္။ အဆုိပါ လုပ္ငန္းစု၏ ဥကၠ႒ေဟာင္း မာဆယ္လို အိုဒီဘရတ္ခ်္သည္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈဆုိင္ရာ စြဲခ်က္မ်ားအတြက္ အစိုးရ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သက္ညႇာသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ိဳး ခ်မွတ္ခံရသည့္တိုင္ ဘရာဇီးတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၉ ႏွစ္ က်ခံရမည္ ျဖစ္သည္။

ပီ႐ူးတြင္လည္း ၎အေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားကို ေဒၚလာ ၂၉ သန္းထိ လာဘ္ထိုးခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ အသက္ ၇၉ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ သမၼတ ကူဇင္းစကီးကမူ အိုဒီဘရတ္ခ်္ထံမွ လာဘ္ေငြမ်ား ရယူခဲ့ျခင္း မရွိဟု ျငင္းဆန္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာတြင္ ပီ႐ူး၏ အဓိက အတုိက္အခံပါတီျဖစ္ေသာ လက္ယာယိမ္း ေပၚျပဴလာ အင္အားစု ပါတီက သမၼတကို ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ အဓိက ဖိအားေပး ေတာင္းဆိုေနသည္။ ကူဇင္းစကီး လာဘ္ယူထားသည့္ အေထာက္အထားမ်ား ခိုင္မာစြာ ရွိေနၿပီး လာမည့္ သီတင္းပတ္အတြင္း သမၼတအျဖစ္မွ မႏုတ္ထြက္ပါက ၎ကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူႏုိင္ရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္မည့္ လုပ္ငန္းစဉ္ အစျပဳသြားမည္ဟု ယင္းပါတီက ေၾကညာထားသည္။

Wall Streetတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ကူဇင္းစကီးသည္ ယခုစြပ္စြဲမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္၌ လႊတ္ေတာ္၏ ေကာ္မရွင္တစ္ခုထံတြင္ စစ္ေဆးမႈ ခံယူသြားမည္ဟု သိရသည္။ ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း အီေကြေဒါ ဒုတိယ သမၼတ ေဂ်ာ့ဂ်္ဂလားစ္သည္ Odebrechtထံမွ လာဘ္ေငြ ေဒၚလာ ၁၃.၅ သန္း ရယူခဲ့မႈအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ၆ ႏွစ္ ခ်မွတ္ျခင္း ခံခဲ့ရေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

Ref: EPA