ႏွစ္ႏိုင္ငံ တင္းမာမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ တ႐ုတ္သမၼတမ်ား ေတြ႕ဆံု

ႏွစ္ႏုိင္ငံ တင္းမာမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ တ႐ုတ္ သမၼတမ်ား ေဘဂ်င္းတြင္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္က တ႐ုတ္သမၼတ စီက်င္းပင္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ မြန္းေဂ်အင္းတို႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ မြန္း၏ ေဘဂ်င္း ခရီးစဉ္သည္ အေ႐ွ႕အာရွ အင္အားႀကီး ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ဆက္ဆံေရးကို ပံုမွန္အေျခအေန ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေစေရး အဓိက ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ႐ံုးက ေၾကညာထားသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား ဒံုးက်ည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေတာင္ကိုရီးယား ပိုင္နက္တြင္ အေမရိကန္၏ THAAD ဒံုးခြင္းဒံုး စနစ္ကို ျဖန္႔က်က္ခဲ့ရာမွ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ၾကား ဆက္ဆံေရး ေအးစက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

THAADတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ေရဒါစနစ္သည္ အလြန္အားေကာင္းၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အတြင္းပိုင္းရွိ စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုပါ အေမရိကန္က ေထာက္လွမ္းႏုိင္စြမ္း ရွိလာမည္ဟု တ႐ုတ္က စြပ္စြဲခဲ့သည္။ တ႐ုတ္က THAADေၾကာင့္ ၎တို႔၏ လံုၿခံဳေရးကို ထိပါးလာႏုိင္ေၾကာင္း အေရးဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ကမူ ေျမာက္ကိုရီးယား ဒံုးက်ည္ျပႆနာကို တံု႔ျပန္ရန္သာ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ေျဖရွင္းခဲ့သည္။

သံတမန္ေရးရာ ေျဖရွင္းမႈမ်ား အဆင္မေျပခဲ့သည့္ေနာက္ တ႐ုတ္က ေတာင္ကိုရီးယား၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီး အခ်ိဳ႕ကို အေရးယူ တံု႔ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၿပီး ႏွစ္နုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ပိုမို တင္းမာလာခဲ့သည္။ 

မြန္းကမူ ထိုအေျခအေနကို ညႇိႏိႈင္းေျဖေလွ်ာ့ရန္ ရည္ရြယ္ထားသလို ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမို ျမႇင့္တင္ေရး ေဆြးေႏြးလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။ ၎သည္ Samsung၊ LGႏွင့္ Hyundaiကဲ့သို႔ စက္မႈကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွ အမႈေဆာင္မ်ားကိုပါ ေဘဂ်င္းသို႔ ေခၚေဆာင္သြားသည္။

ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ေတြ႕ဆံုမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ ျပန္ၾကားထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေခ်။ “ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတရဲ႕ လာေရာက္လည္ပတ္မႈဟာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးကို ပံုမွန္ အေနအထား ျပန္ေရာက္ေစေရးအတြက္ သိပ္အေရးႀကီးတဲ့ ေျခလွမး္တစ္ခုပါ”ဟု ပီကင္းတကၠသိုလ္ရွိ ႏုိင္ငံတကာေရးရာ သုေတသီ ဇူဖန္းက ဆိုသည္။ 

တ႐ုတ္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရမ်ားက ႏွစ္နုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးကို ပံုမွန္အေျခအေန ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေစလိုသည့္ ဆႏၵမ်ိဳး အသီးသီး ရွိေနေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္လက ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ လတ္တေလာတြင္ THAADကိစၥကို ညႇိႏိႈင္းရာ၌ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား အေရးပါသည့္ ကနဦး သေဘာတူညီမႈအခ်ိဳ႕ မူအားျဖင့္ ရရွိထားေၾကာင္း တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ အရာရွိ လူကန္းက မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ 

Ref: AFP