ယခုႏွစ္ ၁၁ လေက်ာ္အတြင္း သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ခုနစ္ရာေက်ာ္ျဖစ္ပြား

ယခင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုးထက္ အမႈ ၈၀ ေက်ာ္တိုးလာ

 ၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာအထိ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္း မႈ ခုနစ္ရာေက်ာ္ ျဖစ္ပြားေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္၌ ႏိုင္ငံပိုင္႐ုပ္သံ က ေၾကညာခဲ့သည္။


အဆိုပါစာရင္းကို လူမႈဝန္ ထမ္းဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္္ၿပီး ယမန္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုး၏ သက္ ငယ္မုဒိမ္း ျဖစ္ပြားမႈထက္ ၈၂ မႈ ပိုမ်ားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ၂၀၁၆ က သက္ငယ္မုဒိမ္း ၆၇၁ မႈ ျဖစ္ပြားၿပီး ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္အထိ ၇၅၃ မႈ ျဖစ္ပြားေၾကာင္း ေၾကညာသျဖင့္ ယမန္ႏွစ္ကထက္ ၈၂ မႈတိုးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာအထိျဖစ္ ပြားေသာ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ၇၅၃ မႈတြင္ အသက္ (၂) ႏွစ္မွ (၅)ႏွစ္ အတြင္း ၂၄ မႈ၊ (၆) ႏွစ္မွ (၁၀)ႏွစ္ အတြင္း ၇၉ မႈ၊ (၁၁) ႏွစ္မွ (၁၃)ႏွစ္အတြင္း ၂၂၁ မႈႏွင့္ (၁၄)ႏွစ္မွ (၁၆)ႏွစ္အတြင္း ၄၂၉ မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။

စာရင္းအရ သက္ငယ္မုဒိမ္း မႈသည္ ရန္ကုန္တိုင္း၌ အမ်ား ဆံုးျဖစ္ပြားၿပီး ဧရာဝတီတိုင္းတြင္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြား၍ မေကြးတိုင္း၌ တတိယအမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။ ယင္းတို႔ေနာက္တြင္ စစ္ ကိုင္းတိုင္းႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း၌ အျဖစ္မ်ားေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းအခ်က္အလက္မ်ား သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရရွိ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာန အမ်ဳိးသမီးမ်ားတိုးတက္ ေရးဌာနခြဲ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေနာ္သဝါးက ေျပာသည္။

ႏွစ္စဥ္ သက္ငယ္မုဒိမ္းျဖစ္ ပြားမႈ အေရအတြက္ ထုတ္ျပန္ ခ်က္အရ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၇ ႏိုဝင္ ဘာအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း သက္ငယ္ မုဒိမ္းမႈသံုးေထာင္ခန္႔ (၂,၉၃၇ မႈ) ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္ သူမ်ားကို ထိေရာက္ႀကီးေလး သည့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ သက္ ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားကို ခ႐ိုင္တရား ႐ံုးသို႔ လႊဲေျပာင္းစစ္ေဆးျခင္း မ်ားႏွင့္ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ေထာင္ ဒဏ္ ႏွစ္၂၀ ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားကို ၂၀၁၇ ႏွစ္ကစ၍ တရားေရး က႑က သိသာစြာ ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ႀကီး ေလးသည့္ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ေသာ္ လည္း က်ဴးလြန္မႈမ်ား ေလ်ာ့က် ျခင္းမရွိသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ ၍ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ မ်ားအား ဥပေဒေရးရာ အခမဲ့ ကူညီေစာင့္ေရွာက္သည့္အဖြဲ႕ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚလွလွရီက ရပ္ရြာ မ်ားတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ မျဖစ္ ပြားေစေရး ေစာင့္ၾကပ္သည့္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားသင့္ေၾကာင္း အႀကံ ျပဳသည္။

‘‘သက္ငယ္မုဒိမ္းေတြ ေလ်ာ့ က်ဖို႔က ဥပေဒတစ္ခုတည္း ျပင္း ျပင္းထန္ထန္ခ်လို႔မရဘူး။ သက္ ငယ္မုဒိမ္းကို ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အဲဒီ အေၾကာင္းရင္းကို ဖ်က္ႏုိင္မွ သက္ငယ္မုဒိမ္းေတြ ေလ်ာ့က် သြားမယ္။ ေနာက္ လူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္ခ်င္းရဲ႕ Sex Education လို႔ေခၚတဲ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမင္ ပြင့္မႈနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈနဲ႔လည္း ဆိုင္ တယ္။ အဲဒါေတြကို တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ ပညာေပးမႈလုပ္ရ မယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

Top News