ျမန္မာ့အေရး ကုလလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ခ်မွတ္သမွ်ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ မလုိေၾကာင္း အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးၫႊန္ခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးတုံ႔ျပန္

 ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ကုလ သမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်မွတ္သမွ်ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ မလုိေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာ ဏာပိုင္သည့္ ႏိုင္ငံကို ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက အထူးသတိျပဳ သင့္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ ပင္ခံ႐ံုး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီသည္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ တြင္ ျမန္မာ့အေရးကို အထူးအ စည္းအေဝး ေခၚယူ၍ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ (Fact Finding Mission) ကို လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳရန္ တိုက္တြန္း ခ်က္အပါအဝင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မူၾကမ္းကို အတည္ျပဳသည့္အေပၚ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ မလိုေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိသည္။

‘‘ဒါေတြက မျဖစ္မေနလိုက္ နာေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေတြမဟုတ္ပါဘူး။ ကုလသမဂၢ Resolution ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ အေလးထားတယ္။ သို႔ ေသာ္ ဒီအတုိင္းလုပ္လုိ႔မျဖစ္တဲ့ အခ်က္ေတြရွိတယ္။ ဒီအတုိင္း လုိက္လုပ္ခ်င္မွလုပ္မယ္’’ဟု ၎ က ဆုိသည္။

ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အေနျဖင့္ မခုိင္မာသည့္ အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ အတင္းအဓမၼစြပ္စြဲေနေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး သေဘာဆန္လာေၾကာင္း ဦးေဇာ္ ေဌးက ယူဆသည္။

‘‘ဒီကိုလာတဲ့ သံတမန္ေတြ၊ ႏုိင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ UN အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ ေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ကို တိက်ခိုင္မာတဲ့ အေထာက္ အထားေပးဖို႔၊ အေထာက္အထား ေတြရရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူမယ္။ ဘယ္သူမွ ဒါကို မေပးႏုိင္ဘူး’’ဟု ၎က ဆုိသည္။

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ သည့္ ဝင္ေရာက္စံုစမ္းျခင္း၊ အ ခ်က္အလက္ရွာေဖြျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ အစုိးရက ယခင္ကတည္းက ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳဘဲ လက္ရွိ တြင္ လက္မခံေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ သင့္လုပ္ထိုက္သည္မ်ားကို လုပ္ ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ ေဌးက ဆက္ေျပာသည္။

‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံကေတာ့ ကိုယ္ လုပ္စရာလုပ္မယ္။ လုပ္သင့္လုပ္ ထိုက္တာလုပ္မယ္။ ကိုုယ္လုပ္ရ မယ့္ အလုပ္ေတြလုပ္မယ္။ အဲဒီ လို အလုပ္လုပ္ရာကေန တုိးတက္မႈေတြနဲ႔ သက္ေသျပမယ္’’ဟု ၎ က ရွင္းျပသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္  အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရသည္ သတိႀကီးစြာထား၍ သိမ္ေမြ႕စြာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ႏွင့္ ယင္းအေျခအေနကို ႏုိင္ငံ တကာ နားလည္ရန္ လိုအပ္ကာ ျပႆနာကို ပိုမို႐ႈပ္ေထြးေစရန္ မလုပ္သင့္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိသည္။

‘‘ျပႆနာေျဖရွင္းဖုိ႔ ႀကိဳးစား ေနတဲ့ အစိုးရကို ကူညီသင့္တယ္။ အဲဒီေတာ့ အခုလိုဖိအားေပးတာ ဘာျဖစ္လဲဆုိေတာ့ အစိုးရက ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရးကို ပိုၿပီးေဝးကြာေစ တယ္။ အဲဒီလိုပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ျမင္တယ္’’ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ျပဳ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရခုိင္ျပည္ နယ္အေရးကို ျပည္ေထာင္စုအ ေရးသဖြယ္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ ေနေသာ္လည္း ႏုိင္ငံအတြက္ အ ေရးႀကီးသည့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး၊ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး တိုး တက္ေရးတုိ႔ကိုလည္း တစ္ၿပိဳင္ နက္ေဆာင္ရြက္ေနရေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။