ျမန္မာတြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်၊ ေဒသတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါး ေစ်းကြက္ပံုစံေျပာင္းလဲ

ဘိန္းစိုက္ခင္းတစ္ခုတြင္ ေဒသခံတစ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စိုးေဇယ်ာထြန္း/႐ိုက္တာ)

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ၾကား ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ ေလးပံုတစ္ပံု ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ႐ံုး (UNODC)က ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့က် ျခင္းကို ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း ယင္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈမဟုတ္ေသး ေၾကာင္း UNODC ၏ အေရွ႕ ေတာင္အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ ဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲ ဂ်ရီမီေဒါက္  ဂလပ္စ္က ႐ုိက္တာသတင္းဌာန အား ေျပာၾကားသည္။


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘိန္းစုိက္ ပ်ိဳးမႈ သိသိသာသာေလ်ာ့က်ျခင္း မွေန၍ ေဒသဆိုင္ရာ၌ မက္သာအဖက္တမင္းကဲ့သုိ႔ တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးမ်ား ဝယ္လုိအား ပိုမ်ားလာျခင္းကို ေဖာ္ျပေနသည္ ဟု ကုလသမဂၢအႀကီးတန္းအရာ ရိွတစ္ဦးက ဆုိသည္။

ေဒသဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး ေစ်းကြက္သည္ ဓာတုနည္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားဆီသို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ ေၾကာင္း အထက္ပါအေျခအေန မ်ားက အတည္ျပဳေပးေနပံုေပၚ ၿပီး ဘိန္းစီးပြားေရး အေႏွာင့္အ ယွက္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပေန သည္ဟု ေဒါက္ဂလပ္စ္ကေျပာ သည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ မက္သာ အဖက္တမင္းေဆး ဝယ္လိုအား ပုိမ်ားလာၿပီး ရာဘ၊ ရွဘူ၊ စပိဒ္ စေသာ မူးယစ္ေဆးမ်ား ဝယ္လုိ အား မ်ားလာသည္ဟု ဆုိသည္။

ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၇ အတြင္း ဘိန္း ဟက္တာ ၄၁,၀၀၀ စုိက္ပ်ိဳးခဲ့သည္ဟု UNODC က ခန္႔မွန္းသည္။ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ ၂၀၁၅ က ဟက္တာ ၅,၄၅၀၀ စုိက္ပ်ိဳးခ့ဲေသာေၾကာင့္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က် ျခင္းျဖစ္သည္။

 ယခင္ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈသည္ ႏွစ္စဥ္ပိုမ်ား လာၿပီး အျမင့္မားဆံုးအဆင့္သို႔ ေရာက္ခ်ိန္တြင္ တည္ၿငိမ္ခဲ့သည္။

ကမၻာ့အႀကီးမားဆံုး ဘိန္း ထုတ္လုပ္သည့္ အာဖဂန္နစၥတန္ တြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးရာေဒသသည္ ၂၀၁၇ က ဟက္တာ ၃၂၈,၀၀၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ခဲ့ ေၾကာင္း UNODC က ၿပီးခဲ့သည့္ လက ေျပာၾကားသည္။

UNODC က ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္၌ ျပည္ထဲ ေရးဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက ၎တို႔ အစိုးရအ ေနျဖင့္ အေျခအေနတိုးတက္လာ သည္ကို ျမင္ေတြ႕ရ၍ ဝမ္းေျမာက္ ေၾကာင္းႏွင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ အျခား ေသာ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ နည္းလမ္းမ်ား ေပးေနသည့္ စီမံ ကိန္းမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့မည္ ဟု ေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္က ေနျပည္ ေတာ္ရိွ Kempinski Hotel တြင္ က်င္းပေသာ ၂၀၁၇  ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈစစ္တမ္း အစီရင္ခံ စာ ထုတ္ျပန္ျခင္း အခမ္းအနား တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အ ထက္ပါအတုိင္း ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ ျပင္ပတရားဥပေဒစိုး မိုးမႈမရွိေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ မက္သာအဖက္တမင္း အမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္ေနသည့္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံဟုဆုိသည္။

၂၀၁၇ အတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘိန္းစုိက္ခင္း ၃,၅၃၃ ဟက္တာကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ အတြင္း  ၁၃,၄၅၀ ဟက္တာ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။

အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွထြက္ေသာ ဘိန္းမွျပဳလုပ္သည့္ ဘိန္းျဖဴအ တြက္ အႀကီးမားဆံုးေစ်းကြက္အ ျဖစ္ ဆက္ရိွေနသည္။

သုိ႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ လည္း မူးယစ္ေဆးေစ်းကြက္ ေျပာင္းလဲေနကာ ဘိန္းျဖဴဝယ္လို အားက်ဆင္းၿပီး မက္သာအဖက္ တမင္း ဝယ္လုိအား ျမင့္တက္ေန ေၾကာင္း UNODC ကဆုိသည္။

ေဒသဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆး ေစ်းကြက္ေျပာင္းလဲေနၿပီး အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ားက ယင္းေျပာင္းလဲမႈ အလုိက္ ေျဖရွင္းပံုေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဒါက္ဂလပ္စ္ က အႀကံျပဳသည္။

—Ref: Reuters

More in News Section