ဖူးခက္တြင္ သံေျခခ်င္းခတ္သြားလာေနေသာ ျမန္မာကေလးငယ္ကို ထုိင္းအာဏာပိုင္မ်ား ေခၚယူေစာင့္ေရွာက္

 ထုိင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဖူးခက္ၿမိဳ႕တြင္ အသက္(၇)ႏွစ္အ ရြယ္ ျမန္မာကေလးငယ္တစ္ဦး သံေျခခ်င္းခတ္လ်က္ သြားလာ ေနသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား လူမႈကြန္ ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာသ ျဖင့္ ထုိင္းအာဏာပိုင္မ်ားက အဆုိပါကေလးငယ္ကို One Home ဖူးခက္ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရးေဂဟာသို႔ ေခၚေဆာင္ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။

ဖူးခက္ၿမိဳ႕တြင္ ပန္းရန္အ လုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အသက္(၃၃)ႏွစ္အရြယ္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးသည္ လသားအရြယ္ ကေလးငယ္အပါအဝင္ ကေလးငါးဦးရွိေသာေၾကာင့္ အလုပ္တစ္ဖက္ႏွင့္ထိန္းေက်ာင္းရန္ အဆင္မေျပသျဖင့္ (၇)ႏွစ္အရြယ္သမီး ၏ေျခေထာက္ကို သံေျခခ်င္းခတ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါအမ်ိဳးသမီးက ထုိင္းအာဏာပိုင္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္ဟု ထုိင္းႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္း ပညာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕မွ ကိုမင္းဦးက ေျပာသည္။


ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ ညက ဖူးခက္ၿမိဳ႕ ဖြန္းဖုန္းညေစ်းတန္း တြင္ သံေျခခ်င္းခတ္လ်က္ သြား လာေနသည့္ ကေလး၏ဓာတ္ပံု မ်ား ထုိင္းႏိုင္ငံ လူမႈကြန္ရက္စာ မ်က္ႏွာမ်ား၌ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာေသာ ေၾကာင့္ ဖူးခက္ေဒသခံမ်ားက One Home ဖူးခက္ကေလးသူ ငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာသို႔ တိုင္ၾကားရာမွ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ နံနက္တြင္ ထုိင္းအာဏာပိုင္မ်ား က အဆုိပါကေလးငယ္ႏွင့္ ၎၏အထက္ (၉)ႏွစ္အရြယ္ကေလး ငယ္တို႔ကို ေဂဟာတြင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ ေခၚေဆာင္ျခင္းျဖစ္ သည္။

‘‘ကေလးကိုေတာ့ ေဂဟာမွာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ထုိင္းအစိုးရ က ေခၚထားတယ္။ အဲဒီကေလး ေတြကလည္း အရင္ေယာက်္ားနဲ႔ ရတဲ့ ကေလးေတြလို႔ သိရတယ္’’ ဟု ကိုမင္းဦးက ေျပာသည္။

သမီးကို သံေျခခ်င္းခတ္ထား သည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးသည္ ယခင္အိမ္ေထာင္ႏွင့္ အဆုိပါကေလး အပါအဝင္ ကေလးေလး ဦးရရွိၿပီး လက္ရွိ အိမ္ေထာင္ႏွင့္ လသားအရြယ္ ကေလးတစ္ဦးရရွိ ထားသည္။

ယမန္ေန႔တြင္ ထုိင္းအာဏာ ပိုင္မ်ားက ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး၏ အိမ္သို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးခ်ိန္၌ သံေျခခ်င္းခတ္ထားသည့္ ကေလးငယ္၏ခႏၶာကိုယ္တြင္ ဒဏ္ရာမ်ား ေတြ႕ရွိေၾကာင္း ထုိင္းသတင္းဌာ နမ်ားက ေရးသားထားသည္။

ကေလးငယ္သည္ ေၾကာက္လန္႔ေန၍ ေမးျမန္းရန္ ခက္ခဲေနၿပီး မိခင္ကို အသိပညာေပးရန္ အခ်ိန္ယူလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း One Home ေဂဟာတာဝန္ရွိသူက ေျပာၾကားေၾကာင္း ဖူးခက္ၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနေသာ ကိုျမတ္သူက ေျပာ ၾကားသည္။