၁၇ ႏွစ္ၾကာ ပိတ္ထားေသာ အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္ေက်ာင္း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္

ဂ်ီတီအိုင္ေက်ာင္းရိွ စာသင္ခန္းတစ္ခုကို ယမန္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္(ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

၁၇ ႏွစ္ၾကာ ပိတ္ထား ေသာ အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္ (အစိုးရ စက္မႈလက္မႈသိပၸံ-အင္းစိန္) ကို ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ျပန္လည္ဖြင့္ လွစ္ခဲ့ၿပီး သံုးႏွစ္သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည္ျဖစ္သည္။

၁၂၂  ႏွစ္ သက္တမ္းရွိ ေအဂ်ီတီအိုင္ အေဆာက္အအံုကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပန္လည္ျပဳျပင္ကာ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ အဆိုပါေက်ာင္းသို႔ ေက်ာင္းသား


၂၂၃ ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသူ ၄၇ ဦးတက္ေရာက္ခြင့္ရထားသည္။

 ‘‘ေလွ်ာက္ထားသူဦးေရ ၂,၆၂၇ ဦးထဲမွ ေက်ာင္းတက္ဖို႔ျပန္ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့သူ ၂၇၀ ဦးရွိပါ တယ္။ စာစသင္ေနၿပီ။ ေက်ာင္းအ တြက္ လိုအပ္တာေတြကိုလည္းအ ခု ဆက္တိုက္လုပ္ေနတယ္’’ ဟု အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္ ေက်ာင္းအုပ္ ႀကီး ဦးျမတ္ကိုက ေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္အထိ အင္း စိန္ဂ်ီတီအိုင္အေဆာက္အအံု၏ အင္းစိန္လမ္းမဘက္အျခမ္း စာ သင္ေဆာင္မ်ားကို ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ထားၿပီး ယင္းအေဆာင္မ်ားတြင္ စာသင္ၾကားေနၿပီျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေသာ အင္းစိန္ ဂ်ီတီအိုင္ေက်ာင္းတြင္ စာသင္ခန္းငါးခန္း၊ စာၾကည့္တိုက္၊ ဘာသာရပ္ အလုိက္ဓာတ္ ခြဲခန္းေလးခန္း၊ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ အလုပ္႐ံု၊Drawing Room ႏွစ္ခန္း၊ ဆရာနားေနခန္း၊ေက်ာင္း သားနားေနခန္းႏွင့္ ႐ံုးခန္းမ်ားပါဝင္သည္။

 ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ၊ အီလက္ထရြန္နစ္ အင္ဂ်င္နီယာ၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား အင္ဂ်င္နီယာ၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ၊ သုတနည္းပညာဘာသာရပ္ ငါးခုဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး သံုးႏွစ္သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက ဒီပလိုမာေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။ထို႔အျပင္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီပါက နည္းပညာတကၠသိုလ္တတိယႏွစ္သို႔ ေပါင္းကူးတက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္ဝင္ခြင့္အ တြက္ တကၠသိုလ္စာေမးပြဲ၌ သခၤ်ာ၊ ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒဘာ သာရပ္မ်ား ပါဝင္ေသာ ဘာသာ တြဲျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္မွ ႏိုဝင္ ဘာ ၁၀ ရက္အထိ ေလွ်ာက္ထား ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အနက္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ သခၤ်ာဘာသာရပ္ ႏွစ္ခုေပါင္း ရမွတ္အျမင့္ဆံုးရသူမ်ားကို ဦးစားေပးလက္ခံခဲ့သည္။

အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္ေက်ာင္း သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး စက္မႈလက္မႈပညာသင္ ေက်ာင္း ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းအေဆာက္အအံု သည္ ၁၂၂ ႏွစ္သက္တမ္းရွိသည္။ အဆိုပါေက်ာင္းကို ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ စတင္ပိတ္ထားရာ ၂၀၁၆ ၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီက ပညာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ျပန္လည္လႊဲ ေျပာင္းေပးခဲ့သည္။