မႏၲေလးႏွင့္ ေရွးေခတ္ဗမာ့ၿမိဳ႕ေဟာင္းႀကီးမ်ား (ကိုကုိေလး)

ကုိလုိနီေခတ္ ၿဗိတိသွ်အရာရွိႏွင့္ စာေရးဆရာ Scott O’Connor သည္ ျမန္မာျပည္တြင္ ၁၈၉၁ မွ ၁၈၉၅ အထိ ေနထုိင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာျပည္ႏွင့္ပတ္သက္ ေသာ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ ေရးခဲ့သည္။ ယင္းတြင္ ယခု ဘာသာျပန္ျဖစ္ေသာ Mandalay and other cities of the Past In Burma စာအုပ္သည္ ထင္ရွားၿပီး ယေန႔တုိင္ စာအုပ္ဆုိင္မ်ားႏွင့္ ေရွးေဟာင္းေဒသမ်ား ၌ ေရာင္းခ်ေနဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္သုိ႔ လာေရာက္မည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား၊ ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ေရးရာ ေလ့လာလုိသူမ်ား လက္ကိုင္ထားရာ စာအုပ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ခ်ိန္အထိ စိတ္၀င္တစား ဖတ္႐ႈေနၾကေသာ စာအုပ္လည္းျဖစ္သည္။


ထုိစာအုပ္ကုိ ၁၉၀၇ ခုႏွစ္က ပထမအႀကိမ္ ပုံ ႏွိပ္ခဲ့ရာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၁၀ တင္းတင္းျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ စာေရးသူ Scott O’Connor သည္ ျမန္မာျပည္၌ ကုိ လုိနီအရာရွိတစ္ဦးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရင္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားသုိ႔ အေရာက္သြားကာ အခ်ိန္ယူေလ့လာခဲ့သလုိ ျမန္မာ့သမုိင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္စာတမ္း ေျမာက္ျမားစြာေလ့လာဖတ္႐ႈကာ ကုိယ္ေတြ႕ႏွင့္စာေတြ႕ကုိ ေပါင္းစပ္ေရးသားခဲ့ သည္။ ႏုိင္ငံျခားသားတစ္ဦးျဖစ္၍ သူ႔စာအုပ္တြင္ ထီးနန္းရိပ္သာမက လူထု၏အေငြ႕အသက္မ်ား၊ လူမႈခံစားမႈမ်ားႏွင့္ ထုိစဥ္က ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္အေျခအေနကုိ ထင္ဟပ္ျပထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္္း ၁၀၀ ေက်ာ္လာသည့္တိုင္ ယခုစာအုပ္သည္ အသက္၀င္ဆဲ ျဖစ္ေန၏။ ယခုစာအုပ္ကုိပင္ ဆရာျမသန္းတင့္က မကြယ္လြန္မီ သမုိင္းထဲက ပုဂံ၊ ပုဂံထဲက သမုိင္း ဟူ ၍လည္းေကာင္း၊ သမုိင္းထဲက မႏၲေလး၊ မႏၲေလးထဲ က သမုိင္း ဟူ၍လည္းေကာင္းႏွစ္အုပ္ခြဲကာ အက်ဥ္း ခ်ံဳးဘာသာျပန္ဆုိခဲ့သည္။ ယခုမူ စာေရးသူကုိကိုေလး က လုံးေစ့ပတ္ေစ့ျပန္ဆုိကာမူရင္းအတိုင္း မႏၲေလး ႏွင့္ ေရွးေခတ္ဗမာ့ၿမိဳ႕ေဟာင္းႀကီးမ်ား အမည္ျဖင့္ စာအုပ္ေပၚထြက္လာသည္။

စာအုပ္တြင္ အပုိင္းေလးပုိင္းခြဲထားၿပီး ပထမ ပုိင္း၌ မႏၲေလး၊ အင္း၀၊ အမရပူရ၊ စစ္ကုိင္းဟူ၍ အေလာင္းဘုရား၏ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားပါ၀င္သည္။ ဒုတိယ ပိုင္း၌ တေကာင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္းဟူ၍ ေရွး ေဟာင္း ဗမာလူမ်ိဳးတုိ႔၏ ေနျပည္ေတာ္မ်ား ပါ၀င္ သည္။ တတိယပိုင္း၌ ျပည္ႏွင့္သေရေခတၱရာဟူ၍ အလယ္ပုိင္းတိုင္းျပည္မ်ား ပါ၀င္သလုိ စတုတၳပုိင္း၌ သထုံ(သု၀ဏၰဘူမိ)၊ ဥႆာပဲခူးၿမိဳ႕(ဟံသာ၀တီ)၊ ထား၀ယ္ဟူ၍ ေတာင္ပုိင္း ေနျပည္ေတာ္မ်ား ပါ၀င္ သည္။ မူရင္းစာအုပ္တြင္ ရွားပါးဓာတ္ပုံ ၂၅၀ ခန္႔ ပါ၀င္ေသာ္လည္း ယခုဘာသာျပန္စာအုပ္၌ ေနရာအ ခက္အခဲေၾကာင့္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ဓာတ္ပုံမ်ားသာ ေဖာ္ ျပထားသည္။ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဆီေလ်ာ္သည့္ က႑တိုင္း၌ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ ထည့္သြင္းထားရာ ဖတ္ ႐ႈသူ ပိုမိုသေဘာေပါက္နားလည္ေစပါသည္။ ယခု စာအုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆရာျမသန္းတင့္က သမုိင္း ထဲက မႏၲေလး၊ မႏၲေလးထဲက သမုိင္း စာအုပ္တြင္ ‘အိုကြန္းနား၏ စာအုပ္သည္ သမုိင္းက်မ္းလည္းျဖစ္ သည္။ ခရီးသြားမွတ္တမ္းလည္းျဖစ္သည္။ သုေတ သနစာတမ္းလည္းျဖစ္သည္။ အပ်င္းေျပဖတ္ႏိုင္သည့္ ေဆာင္းပါးလည္းျဖစ္သည္။ အေထာက္အထား ျပဳႏုိင္သည့္ ရည္ၫႊန္းက်မ္းလည္းျဖစ္သည္။ ....စာ အုပ္ေၾကာင့္ မႏၲေလးနန္းေတာ္တြင္ ႀကီးမားသည့္ ေျပာင္းလဲမႈႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ သူ႔စာအုပ္ ပုံ မႏွိပ္မီတုန္းက မႏၲေလးနန္းေတာ္ရာဇပလႅင္ခန္းတြင္ အဂၤလိပ္စစ္တပ္မ်ားက ကလပ္ဖြင့္ထားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ တပ္တြင္းဘုရားရွိခုိးေဆာင္လုပ္ ထားၾကသည္။ သူ႔စာအုပ္ကုိ အိႏၵိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ ေလာ့ဒ္ကာဇုန္ ေတြ႕ရွိသြားသည့္အခါတြင္ ထိုကလပ္ မ်ားႏွင့္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းကုိ ခ်က္ခ်င္းအဖယ္ခုိင္း သည္’ ဟု ေရးခဲ့သည္။ Scott O’Connor ကုိယ္တိုင္က မူ ‘ကြၽႏု္ပ္သည္ ယခုစာအုပ္ကို ေရးသားျပဳစုရာတြင္ အဖုိးတန္ သမုိင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိဖုိ႔ ေဒသခံ မ်ားကုိ အေတာ္ေလးအားကုိးခဲ့ေသာ္လည္း သူတို႔ ေျပာျပၾကေသာ ပါးစပ္ရာဇ၀င္မ်ားသည္ ကြဲျပားမႈမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ အားလုံးကုိ မွတ္သားၿပီးေနာက္ အိႏိၵယႏုိင္ငံသုိ႔သြားေရာက္ၿပီး အိႏိၵယအစုိးရ၏ ေရွး ေဟာင္းသမုိင္းသုေတသနဌာနကုိ သြားၿပီးအကူအညီ ေတာင္းခဲ့ရသည္’ဟု ေရးထားသည္။ Scott O’Con-nor ၏ ယခုစာအုပ္သည္ ျမန္မာ့သမုိင္းကုိ ေလ့လာလုိသူမ်ား၊ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအေၾကာင္း သိရွိ လုိသူမ်ား လက္မလႊတ္သင့္သလို ျမန္မာအေၾကာင္း အေရးႀကီးေသာစာအုပ္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ ယဥ္မ်ိဳး စာေပက တန္ဖုိး ၆,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ထုတ္ေ၀ပါသည္။