ဒီမိုကေရစီသစ္ကို ေဆာင္ယူလာႏုိင္ခဲ့ၿပီဟု ဇင္ဘာေဘြ ေခါင္းေဆာင္သစ္ ေႂကြးေၾကာ္

သစ္လြင္ေသာ၊ အခ်ဳပ္အျခယ္ မရွိေသာ ဒီမိုကေရစီကို ေဆာင္ယူလာႏုိင္ခဲ့ၿပီဟု ဇင္ဘာေဘြ ေခါင္းေဆာင္သစ္ အမ္မာဆန္ နန္ဂါဝါက ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။

ဇင္ဘာေဘြ ႏုိင္ငံကို ၃၇ ႏွစ္ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ သမၼတ ေရာဘတ္မူဂါဘီကို ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီးေနာက္ အန္ဂါဝါသည္ ႏုိင္ငံ၏ ယာယီ သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ယူသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ အာဏာရ ဇာႏူပီအက္ဖ္ ပါတီကို ဦးေဆာင္ေနၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ဆက္လက္ အႏိုင္ရရန္ ေသခ်ာသေလာက္ ရွိေနသည္။

အန္ဂါဝါသည္ မူဂါဘီ၏ ဒုတိယ သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ၎ကို မူဂါဘီက ရာထူးမွ ဖယ္ရွားလိုက္သည့္ေနာက္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္က ၾကားဝင္လာခဲ့သည္။ ယခုလလယ္တြင္ ဇင္ဘာေဘြ စစ္တပ္က မူဂါဘီႏွင့္ မိသားစုကို အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းလုိက္ၿပီး အာဏာစြန္႔ရန္ ဖိအားေပး ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ မူဂါဘီက ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ လက္ခံခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံသမုိင္းတြင္ တတိယေျမာက္ သမၼတတစ္ဦး ေပၚထြန္းလာရန္ လမ္းစေပၚလာခဲ့သည္။

နန္ဂါဝါက ဒီမိုကေရစီ ပံုစံသစ္တြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အေရး တိုးျမႇင့္ဖန္တီးေရးကို ဦးစားေပးမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ၿပီး “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို လိုလားတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားတယ္။ အလုပ္သစ္ေတြ၊ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းေတြ ရရွိေရးကို လိုလားတယ္”ဟု ၎ကို ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခ်ိန္၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသြားသည္။

နန္ဂါဝါသည္ ဒုတိယ သမၼတ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံရၿပီးေနာက္ ေတာင္အာဖရိကသို႔ ေခတၱ တိမ္းေရွာင္ေနခဲ့သည္။ ၎သည္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ သမၼတ ရာထူးကို ဆက္ခံရန္ စီစဉ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ နန္ဂါဝါသည္ မူဂါဘီ၏ အ႐ိုက္အရာကို ဆက္ခံရန္အတြက္ သမၼတကေတာ္ ဂေရ႕စ္မူဂါဘီႏွင့္ အၿပိဳင္ ျဖစ္ေနခဲ့သည့္ေနာက္ ႐ုတ္တရက္ ဖယ္ရွားရွင္းလင္း ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

မူဂါဘီသည္ အသက္ ၉၃ ႏွစ္အရြယ္ထိ ဇင္ဘာေဘြကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ရာထူးမွ ဖယ္ရွားမခံရမီအထိ ကမာၻ႕အသက္အႀကီးဆံုး ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ၎က ဘုရားသခင္မွလြဲ၍ မည္သူမွ် မိမိကို ရာထူး ျဖဳတ္မခ်ႏိုင္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ဖူးသည္။

ဇာႏူပီအက္ဖ္ပါတီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရ အရာရွိ တစ္ဦးက အသက္ ၇၁ ႏွစ္အရြယ္ နန္ဂါဝါသည္ မူလ မူဂါဘီ၏ ရာထူးသက္တမ္း ကုန္ဆံုးမည့္ ၂၀၁၈၊ စက္တင္ဘာထိ ယာယီသမၼတအျဖစ္ တာဝန္ယူေနၿပီး ထို႔ေနာက္တြင္မွ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဉ္ၿပိဳင္မည္ဟု အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဉာဏ္မ်ားသူ တစ္ဦးအျဖစ္ သတင္းႀကီးၿပီး မိေက်ာင္းဆိုေသာ နာမည္ေျပာင္ကို ရရွိထားသည့္ အန္ဂါဝါသည္ ဇင္ဘာေဘြသို႔ မျပန္မီတြင္ ေတာင္အာဖရိက သမၼတ ယက္ေကာ့ဘ္ ဇူးမားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ေသးသည္။ ဇင္ဘာေဘြၿမိဳ႕ေတာ္ ဟာရာရီတြင္မူ လူေပါင္း ေထာင္ေသာင္းခ်ီ စု႐ံုးက ေခါင္းေဆာင္သစ္၏ ပထမဆံုး လူျမင္ကြင္းေ႐ွ႕ ထြက္ေပၚလာမႈကို ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ၾကသည္။

နန္ဂါဝါသည္ ေထာက္ခံသူမ်ားကို မိနစ္ ၂၀ မွ် မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ မူဂါဘီကို သမၼတေဟာင္းဟု မသံုးႏႈန္းဘဲ သမၼတဟုသာ ညႊန္းဆိုသြားသည္။ ထုိ႔အျပင္ မူဂါဘီ လက္ထဲမွ ႏုိင္ငံအာဏာကို ေသြးေျမမက်ဘဲ ဖယ္ရွား ႐ုပ္သိမ္းႏုိင္ခဲ့သည့္ စစ္တပ္ကိုလည္း နန္ဂါဝါက ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ပတ္ခန္႔က မူဂါဘီသည္ နန္ဂါဝါကို ဒုတိယ သမၼတအျဖစ္မွ ႐ုတ္တရက္ ထုတ္ပယ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇင္ဘာေဘြ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အုပ္စုကြဲမႈမ်ား နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ျဖစ္ေပၚလာသည္။ အဆိုပါ လုပ္ရပ္သည္ သမၼတ ေနရာကို မူဂါဘီ၏ဇနီး ဂေရ႕စ္က ဆက္ခံႏုိင္ရန္ လမ္းရွင္းမႈအျဖစ္ ႏိုင္ငံေရး အသိုက္အဝန္းက ယူဆခဲ့ၿပီး ယင္းေၾကာင့္ပင္ မူဂါဘီအေပၚ ပါတီတြင္း ေထာက္ခံမႈလည္း ဆိုးဆိုးရြားရြား က်ဆင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: BBC