၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးရန္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မြန္ျပည္နယ္၌ လူထုဆံုရပ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လူထုေဆြးေႏြးပြဲသို႔တက္ေရာက္လာသူမ်ား (ဓာတ္ပံု − သားဗိုလ္)

အနာဂတ္မြန္ျပည္နယ္ ၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ျပည္ နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ား ၏ အသံမ်ားကို စုစည္းေဖာ္ထုတ္ ကာ တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္ လံုညီလာခံႀကီးတြင္ ပါ၀င္ေဆြး ေႏြးႏုိင္ေရး ျပည္နယ္အတြင္း လူထုဆံုရပ္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္လူထုဆံုရပ္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးမင္းေဌးေအာင္က ေျပာသည္။

‘‘ျပည္နယ္အတြင္းက တိုင္း ရင္းသားျပည္သူေတြရဲ႕ အသံေတြနဲ႔ရလာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို စုစည္းၿပီး  ျပည္နယ္အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း ဖိုရမ္ကတစ္ဆင့္ ဒီဇင္ဘာမွာျပဳလုပ္မယ့္ တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံႀကီးမွာ တင္ျပႏုိင္ေရးအတြက္ ေအာက္ေျခအဆင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါတယ္’’ ဟု ဦးမင္းေဌးေအာင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အ စည္းမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ား တြင္ မိမိတို႔ ေဒသႏွင့္ အေၾကာင္း အရာအလိုက္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းရန္ ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္ျခင္း၊ တိုင္ပင္ညႇိႏိႈင္းႏိုင္ေသာအခန္းက႑မွပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ေဆြးေႏြးဖက္အျဖစ္ ပါ၀င္ျခင္းဟူေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးႏုိင္ေရး ေဖာ္ျပပါေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္လူထုဆံုရပ္အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ သထံုၿမိဳ႕ပရဟိတအသင္း တစ္ခု၏ ဦးေဆာင္သူ ဦးေအာင္ကို ကိုလြင္က ‘‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ ေဆာက္ရာမွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရဲ႕ အေျခခံစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေအာင္ ဦးစားေပးေဆာင္ ရြက္ေပးဖို႔ လိုပါမယ္။ ဒါမွသာ သူတို႔ေတြ စား၀တ္ေနေရးအဆင္ ေျပၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြ မွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ မွာပါ’’ဟု ၎၏ သေဘာထားအ ျမင္ကို ရွင္းျပသည္။

မြန္ျပည္နယ္အရပ္ဘက္အ ဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို စိတ္၀င္စားသူမ်ား စုစည္းကာ ျပည္သူအားလံုးပါ၀င္ေသာ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေပၚလာေစ ေရး၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႏွင့္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အေထာက္အ ကူျဖစ္ေစေရးႏွင့္ ေဒသတြင္းလူထု သေဘာထားပိုမိုထင္ဟပ္လာေစ ေရးတို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ကာ မြန္ ျပည္နယ္ လူထုဆံုရပ္အဖြဲ႕ကို ၂၀၁၅ ေမလက ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။