စနစ္တက် လယ္ယာေျမေဖာ္ေဆာင္ရန္ က်န္ရွိသည့္ ဧကသံုးေထာင္ေက်ာ္ကို ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အၿပီးေဆာင္ရြက္မည္

အစိုးရဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ စနစ္တက်လယ္ယာေျမ ဘတ္ဂ်က္ဧက ေလးေထာင္ခန္႔ ေဖာ္ထုတ္ရန္ လ်ာထားၿပီး လက္ရွိတြင္ ဧကငါးရာခန္႔ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးျဖစ္ကာ က်န္ဧကမ်ားကို ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အၿပီးေဖာ္ေဆာင္မည္ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဇာ္က ေျပာသည္။

စနစ္တက် လယ္ယာေျမ တြင္ ကုန္ထုတ္လမ္း၊ ေရသြင္း ေျမာင္း၊ ကန္သင္းေကာင္းမြန္မႈ၊ လယ္ယာေျမ က်ယ္ျပန္႔ညီညာမႈ စသည့္အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ ကုန္ထုတ္လမ္းအက်ယ္သည္ ေတာင္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အ ေပၚမူတည္၍ အနည္းဆံုး အက်ယ္၁၂ ေပဟူ၍ သတ္မွတ္ထား ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘လယ္ေဖာ္တဲ့၊ လယ္ယာျပဳ ျပင္တဲ့ ရာသီခ်ိန္မဟုတ္ေသးလုိ႔ ပါ။ ေႏြမွာ ဧၿပီကစလို႔ ဘတ္ဂ်က္ခ်တယ္။ ၿပီးေတာ့ မိုးက်တယ္ဆုိေတာ့ လုပ္ခ်ိန္မရွိဘူး။ ေနာက္ႏွစ္ မတ္လမတုိင္မီ အၿပီးျပဳျပင္ေပးမွာပါ။ ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာႏွစ္ကေနစၿပီး အဆင့္ျမင့္ လယ္ယာေဖာ္ေဆာင္မႈ ဧကပိုမိုမ်ားျပားလာတာပါ’’ဟု ဦးေဇာ္ေဇာ္က ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ျပည္ပကူညီေငြ ျဖင့္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ စနစ္တက် လယ္ယာေျမဧက တစ္ ေထာင့္သံုးရာခန္႔ ေဖာ္ထုတ္မည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

စနစ္တက် လယ္ယာေျမ ေဖာ္ေဆာင္ထားမႈ အမ်ားဆံုး တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားသည္ ရန္ ကုန္တုိင္း၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ပဲခူးတုိင္းႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းတုိ႔ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဇာ္က ဆုိသည္။

‘‘စက္မႈလယ္ယာစနစ္က်တဲ့ လယ္ယာေျမေတြ ေဖာ္ေပးေန တာပါ။ တန္ဖိုးႀကီးစက္ေတြ ပိုင္ ဆုိင္ေအာင္ လုပ္ေပးေနသလို အဲ ဒီစက္ေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ စနစ္တက် လယ္ ကြက္ေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ပိုၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးျပဳႏုိင္တာေပါ့။ ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ေတြလည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မွာပါ’’ ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစိုးလိႈင္က စနစ္တက်လယ္ယာ ေျမမ်ား ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ေျပာသည္။

စက္မႈလယ္ယာေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္ေရး ေတာင္သူမ်ားကို လယ္ ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ား ဝယ္ယူ ႏုိင္ရန္ ေခ်းေငြစီစဥ္ေပးျခင္း၊ စနစ္တက် လယ္ယာေျမေဖာ္ေဆာင္ ျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု လည္း ၎က ဆုိသည္။

၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အ တြင္း စနစ္တက် လယ္ယာဧက တစ္ေသာင္းခန္႔ (၉,၈၉၉ ဧက) ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၁၉၉၅ မွ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ စနစ္တက်လယ္ယာေဖာ္ေဆာင္ မႈပမာဏသည္ ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ ဧက သံုးေသာင္းခုနစ္ရာေက်ာ္၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဧက တစ္ ေသာင္းတစ္ရာေက်ာ္၊ ပဲခူးတုိင္း တြင္ ဧက တစ္ေသာင္းႏွစ္ရာ ေက်ာ္၊ ဧရာဝတီတုိင္းတြင္ ဧက တစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး တစ္ႏုိင္ငံ လံုးအတုိင္းအတာအရ ဧကရွစ္ေသာင္းခုနစ္ေထာင္ခန္႔ (၈၆,၉၃၄ဧက) ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ ႀကီးဌာနစာရင္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပထား သည္။