အပစ္ရပ္ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးဆုိင္ရာ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ပုိမုိ သုံးစြဲမည္ဟုဆုိ

အပစ္ရပ္ပူးတြဲေစာင့္ ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ လူထုအသိပညာေပးမႈ တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ လာမည့္ ႏွစ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ေငြပုိမိုအသုံး ျပဳမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ(JMC -U)အတြင္းေရးမွဴး(၁) ေဒါက္ တာေရႊခါးကေျပာၾကားသည္။

အပစ္ရပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘတ္ဂ်က္အတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၃ သန္းအ ထိ လ်ာထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ထက္ တစ္သန္းခန္႔ပုိမုိေၾကာင္း ႏုိ၀င္ ဘာ ၂၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ JMC အစည္းအေ၀းအၿပီးသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎က ေျပာ ၾကားသည္။

‘‘အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ဒီႏွစ္ကအသိပညာေပး တာေတြ လုပ္ဖုိ႔ရယ္။ လူထုေတြ႕ ဆုံပြဲေတြ ပုိလုပ္ဖုိ႔ရယ္။ ဒီဟာေတြ ကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔တုိးခ်ဲ႕ၿပီးေတာ့ လုပ္ဖုိ႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔စဥ္း စားထားလုိ႔ အဲဒါေတြမ်ားလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာေရႊ ခါးရ္က ဘတ္ဂ်က္ေငြပုိမိုသုံးစြဲ မည့္အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)လက္မွတ္ထုိးၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ ထုိးတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား တုိက္ပြဲမ်ား မျဖစ္ပြားေစေရး၊ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းေရး ႏွစ္ဖက္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ သည့္ JMC မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ေဒသ အဆင့္ဟူ၍ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

JMC အတြက္ဘတ္ဂ်က္ကုိ အစုိးရႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကုိင္အဖြဲ႕ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ရန္ပုံေငြဆုိင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕(JCB) က သတ္မွတ္သည္။ JCB ဥကၠ႒ သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္သည္။

JMC အတြက္ ရရွိသည့္ ဘတ္ဂ်က္ကုိ ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ က်င္းပသည့္ျပည္ေထာင္စုအ ဆင့္ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ တစ္လ တစ္ႀကိမ္က်င္းပသည့္ ျပည္နယ္ အဆင့္အစည္းအေ၀းမ်ား၊ ပူးတြဲ နယ္လွည့္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ား၊ လူ ထုအား အပစ္ရပ္စဲေရးလုပ္ငန္း စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရွင္းလင္း ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပႆနာမ်ား တုိင္ၾကားမႈရွိလာပါက စိစစ္ေရး အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားစသည္တို႔တြင္ အ သုံးျပဳေၾကာင္း ေဒါက္တာေရႊခါး က ဆုိသည္။