ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တ႐ုတ္ဆက္လက္ကူညီမည္

ျမန္မာႏွင့္တ႐ုတ္ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ− Senior General Min Aung Hlaing’FB)

 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆက္လက္ ကူညီမည္ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဗဟို စစ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ပူးတြဲ စစ္ဦးစီးဌာန စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး လီက်ိဳ႕ေခ်ာင္ (Gen. Li Zuocheng) က တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု စဥ္ ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေန သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္ လိႈင္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လီက်ိဳ႕ ေခ်ာင္တုိ႔သည္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ ရက္ တြင္ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးခဲ့ရာ ယင္းေတြ႕ဆံုမႈကို တပ္ မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လီက်ိဳ႕ေခ်ာင္က ယခုကဲ့သို႔ တပ္ မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ဆက္ဆံမႈ မွသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္ရရွိေစမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္က် ေရာက္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး အကူအညီမ်ား ဆက္ လက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည့္ သတင္း၌ ပါရွိသည္။ထို႔အျပင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအဆင့္ အလိုက္ နီးနီးကပ္ကပ္ဆက္ဆံ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ နယ္စပ္ ေဒသျပႆနာမ်ားကို အတတ္ႏုိင္ ဆံုးေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဟု လည္း ၎က ဆုိသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္း ေအာင္လိႈင္က ယခုေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးမႈမွတစ္ဆင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပည္ တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

လက္ရိွတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး အစိုးရက တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရး (NCA) လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ ‘ဝ’ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (UWSA)၊ ကခ်င္အဖြဲ႕ (KIO/KIA)ႏွင့္ မုိင္း လားအဖြဲ႕ (NDAA) အပါအဝင္ ေျမာက္မုိင္းလက္နက္ကိုင္ခုနစ္ဖြဲ႕သည္ NCA ၌ ပါဝင္လက္မွတ္ ထိုးျခင္းမရွိေသးေပ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္ လိႈင္၏ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံခရီးစဥ္ မတုိင္ မီ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာန အာရွေရးရာ ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာဆြန္းေကာ္ရွန္းသည္ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ခုနစ္ ဖြဲ႕ကို ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ေခၚယူေတြ႕ဆံုၿပီး NCA တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အ ေရးကိစၥ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္မွ ရပ္တည္ေပးသည့္ အေပၚ   ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး    လီက်ိဳ႕ေခ်ာင္က ေျပာၾကားၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥတြင္    ႏုိင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာ၌    တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ ရပ္တည္ေပး ၍ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ႏွစ္ ရပ္အၾကား ေလ့က်င့္ေရးက႑၊ က်န္းမာေရးက႑၊ ပညာေရး က႑ႏွင့္ အားကစားက႑မ်ား တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ အ ၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရး၊ တပ္မေတာ္ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕မ်ား အျပန္အလွန္ေစလႊတ္ ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ပိုမိုျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။